Kontaktpersoner

Henrietta Emilson
Anna-Lena Püschel
Gusten Granström

Norrbotniabanan Norrbotniabanan AB 2008 bildade Landstinget i Norrbotten och Region Västerbotten samt kommunerna Umeå, Ro-bertsfors, Skellefteå, Piteå, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda ett gemensamt bolag, Norrbot-niabanan AB, för att: – ge det fortsatta arbetet en tydlig juridisk och organisatorisk plattform – tydligt markera allvaret i regionens egen ambition och engagemang för att genomföra projektet

Hans Johansson
Anders Söderlund
Anders Palmqvist
Kenneth Edlund
Christian Wåhlin
Klas Bertilsson

Googol During the past 20+ years Klas have developed extensive knowledge in product management and product development, within a global organization. The last 5+ years has been a deep dive for him into the field of creativity and innovation. An area that is on most companies top three list of priorities. His competences reach all the way from ideas to sales, with the main focus to meet future and...