Kontaktpersoner

Jacob Anderson

Jacob Anderson

2016-11-24 19:00 CET

Hanna Ögren

2016-11-24 14:36 CET

Studerande på KEP Programmet för Kulturentreprenörskap vid Umeå universitetet

Daniel Bergeman

2016-11-23 09:00 CET

Petter Lundgren

Petter Lundgren

2016-11-16 14:23 CET

Petra Umaerus

Petra Umaerus

2016-11-15 14:22 CET

Lotta Gisselberg

Lotta Gisselberg

2016-11-09 14:13 CET

Rakel Sandström

Rakel Sandström

2016-11-09 13:59 CET

Göran Karmehag

Göran Karmehag

2016-11-09 13:57 CET

Fredrik Lundberg

Fredrik Lundberg

2016-11-09 13:56 CET

Anders Bieblad

Anders Bieblad

2016-11-09 13:56 CET