Pressmeddelanden

2015-11-23 07:31 CET SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Denna höst har det hänt mycket inom området industriell virkestorkning på SP, tillsammans med partners. En ny ”tork-doktor” har tillkommit, industriella torkförsök tillsammans med Alent Drying och Valutec, och två tillfällen av grundkursen har genomförts.

2015-11-23 07:30 CET Visit Umeå Välkommen till en kväll i turismens tecken: Torsdagen den 26 november kl. 17:45 på Fabriken Tegelbruksvägen 12, Gimonäs

Umeå Energi skickar montörer till Norrbotten för akut felavhjälpning

2015-11-20 14:43 CET Umeå Energi ​Lokala nät i områden kring Pajala och Gällivare är tungt belastade efter de senaste dagarnas snöfall. Elledningarna och omkringliggande träd i området är kraftigt nedtyngda av snö och is med avbrott som följd. Umeå Energi skickar montörer för att hjälpa till med röjning för att återställa leveranser till drabbade hushåll i området.

Effekten av kolesterolsänkande medicin kan mätas med ultraljud

2015-11-20 13:17 CET Umeå universitet Avancerad ultraljudsteknik som används för noggranna studier av halsartärer kan mäta effekten av kolesterolsänkande mediciner. En avhandling vid Umeå universitet visar att ultraljud erbjuder en strålningsfri, enkel och kostnadseffektiv metod för mäta effekten av behandling mot dödliga åderförkalkningsjukdomar samt för att identifiera patienter som i framtiden riskerar att drabbas av en stroke.

Global hälsa i fokus när forskare från Somalia och Sverige möts

2015-11-20 12:54 CET Umeå universitet ​Umeå universitet är värd när deltagare från flera universitet i Somalia och Sverige möts den 23-24 november för vodareutveckling av ett universitetssamarbete mellan länderna. Mötet är ett led i Umeå universitetets engagemang i internationellt samarbete för global hälsa, under en ledstjärna av öppenhet, kulturellt brobyggande och solidaritet.

Begränsa nyttjandet av stafettläkare och annan hyrpersonal - C sätter press på landstingsledningen

2015-11-20 11:20 CET Centerpartiet Västerbotten Har Västerbottens läns landsting börjat utarbeta den åtgärdsplan som Sveriges Kommuner och Landsting beslutat på sin kongress ska tas fram i varje landsting? Den frågan ställer Centerpartiets gruppledare Ewa-May Karlsson och Daniel Öhgren, vice ordförande(C) i Hälso- och sjukvårdsnämnden, i en interpellation till landstingsrådet Peter Olofsson.

Så blir orangeriet på Rådhustorget

2015-11-20 11:07 CET Umeå kommun Tekniska nämnden har beslutat att godkänna arkitekternas förslag på utformning av orangeriet på Rådhustorget.

Hedersdoktor ger berättarföreställning i Skellefteå

2015-11-20 11:00 CET Studieförbundet Bilda Berättaren och folkmusikern Thomas Andersson, som utsågs till hedersdoktor vid humanistiska fakulteten vid Umeå Universitet i somras, ger en berättar- och folkmusikföreställningen I decembernatten på Nordanåteatern i Skellefteå.

Unik gruppbehandling mot karies

2015-11-20 10:00 CET Västerbottens läns landsting En liten del av befolkningen är mer känslig än andra för karies och det krävs ofta att dessa personer sköter sina tänder bättre än andra. Nu ska tandvården i Västerbotten, först i världen, erbjuda gruppbehandling till vuxna med återkommande hål i tänderna .

Årets förebild klar när Nolia Karriär hålls på fyra orter i Norrland

2015-11-20 07:00 CET Nolia AB Under 2016 hålls Nolia Karriär, en mötesplats för personlig utveckling, utbildning och rekrytering, på fyra orter i Norrland. I Luleå, Umeå, Sundsvall och Östersund får besökarna träffa utbildningar, organisationer, företag och kommuner. Dessutom är 2016 års förebild klar. Det är stuntmannen och programledaren Mårten Nylén, känd från bland annat Ninja Warrior Sverige.