Pressmeddelanden

Utmaningar i glesbygd

2014-10-15 08:58 CEST Västerbottens museum – Det är en utmaning att berätta om Norrlands inland idag. Å ena sidan fantastiska människor och miljöer, kreativa byar och stora möjligheter, å andra sidan nedläggelse, utarmning, avfolkning och vemod. Bägge berättelserna är sanna. Det säger författaren Po Tidholm som är engagerad i ett nytt fotoprojekt vid de fyra nordliga länsmuseerna.

Hemsidan byggs på en dag

2014-10-15 08:25 CEST Kompletta IT-tjänster Att fokusera på företagets verksamhet är a och o. Varje tappat minut ger konkurrenterna en fördel. En snygg och välstrukturerad hemsida tar tid att skapa. Kompletta IT-tjänster väljer därför att lansera den nya tjänsten att bygga ett företags webbplats på en dag. Då kan företag som köper tjänsten lägga en dag med fokus på sin webbplats och resten av tiden på sin kärnverksamhet.

2014-10-15 07:00 CEST Specialpedagogiska skolmyndigheten Från och med 1 januari 2015 införs bristande tillgänglighet som diskrimineringsform i förskolans och skolans verksamhet. Med bristande tillgänglighet menas att ett barn eller en elev missgynnas på grund av sin funktionsnedsättning i skollokaler och i undervisningen. På Lärarförbundets höstmöte i Skellefteå medverkar Anna Sjölander från SPSM och pratar om hur vi skapar en mer tillgänglig skola.

Instrålningsrekord för solceller under september

2014-10-15 07:00 CEST Umeå Energi Sommarens fina väder fortsatte in i september och gav rekordhöga instrålningsvärden för Hållbara Ålidhems solcellsanläggningar. Årets instrålning var under september hela 35 % högre än under samma period föregående år.

2014-10-14 16:07 CEST Örnsköldsviks kommun Med anledning av att Hållängets förskola har uppmärksammats de senaste dagarna för beslutet om det kommande luciafirandet gör Örnsköldsviks kommun ett klarläggande.

2014-10-14 15:31 CEST Västerbottens läns landsting Nu finns en sammanfattning från dagens sammanträde med landstingsstyrelsen publicerad på landstingets webbplats.

2014-10-14 14:34 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU "Sverige och maten – vad ingår i en svensk livsmedelsstrategi?" är namnet på en konferens som hålls av forskningsplattformen Framtidens lantbruk vid SLU i Uppsala torsdag den 23 oktober. Under det senaste året har många efterfrågat en nationell livsmedelsstrategi för Sverige. Men varför behövs en svensk livsmedelsstrategi och vem behöver den? Vilka ämnen bör en livsmedelsstrategi ta upp?

2014-10-14 13:45 CEST Umeå kommun Från och med första januari 2015 gäller nya rutiner för inrapportering av aktivitetsstödet från Umeå kommun. Det innebär att nya krav ställs på föreningarna för att de ska kunna ta del av bidraget.

Ska vi skypa på vernissage?

2014-10-14 13:05 CEST Region Västerbotten Med teknikens hjälp kan elever i Sorsele, Storuman och Lycksele vara med på vernissage vid Västerbottens museum. De med kortare resväg kommer direkt till museet. Projektet ”Det var en gång i Västerbotten” ställer ut målningar på Västerbottens museum och har vernissage den 17 oktober, för mer info om utställning och tider se www.vbm.se.

2014-10-14 09:31 CEST Västerbottens läns landsting En äldre man kommer till akuten på ett av länets sjukhus på grund av blodig kräkning och misstänkt magblödning.