Pressmeddelanden

Lex Maria: Förlorade medvetandet av smärtblockad

2016-07-05 09:00 CEST
En patient kommer in till en smärtmottagning i länet för att få en så kallad smärtblock...

Lex Maria: Patient tog sitt liv

2016-07-05 09:00 CEST
En man hade behandlats för en depression och avslutat sin medicinering ett halvår tidig...

​Lex Maria: Bomullstuss blev kvar i svalget

2016-07-05 09:00 CEST
En patient genomgick en planerad och okomplicerad operation i svalget. Efter en vecka f...

Västerbotten i Almedalen: tisdag

Västerbotten i Almedalen: tisdag

2016-07-05 08:15 CEST
​Tisdagen bjuder på infrastrukturfokus hos Västerbotten i Almedalen. Samtidigt är det d...

Svenska denimmärket SOSO öppnar i Utopia - skräddarsydda jeans för kvalitetsmedvetna

2016-07-05 07:00 CEST
Den 25 juli slår märket SOSO, som tidigare endast varit ett online baserat märke världe...

Idrottslärare 2016

Idrottslärare 2016

2016-07-04 16:37 CEST
Välkommen att anmäla dig till en vår succékonferens, Idrottsläraren 2016! Under två fu...

Vetenskapliga organisationer kräver att brevbombsattack fördöms

Vetenskapliga organisationer kräver att brevbombsattack fördöms

2016-07-04 13:49 CEST
35 organisationer har undertecknat ett öppet brev till Europaparlamentets talman där pa...

Koppling mellan stresshormon och fetma hos deprimerade och bipolära individer

2016-07-04 13:18 CEST
Låga nivåer av stresshormonet kortisol har ett starkt samband med fetma, höga blodfette...

Vakin anordnar seminarium i Almedalen

2016-07-04 11:22 CEST
Under rubriken ”God vattenkvalité och hållbar livsmiljö i hela Sverige? Dags att ta kom...

Det norrländska kulturarvet ska bli mer tillgängligt

2016-07-04 10:58 CEST
Möjligheterna att ta del av länets kulturarv ska bli bättre för människor med olika typ...