Pressmeddelanden

Regeringen öppnar upp för en diskussion om Norrbotniabanan

2014-07-02 16:13 CEST Norrbotniabanan Norrbotniabanans representanter välkomnar regeringens förslag om att tillsätta en förhandlingsperson för att pröva förutsättningarna för en fortsatt järnvägsutbyggnad i norr. Det är en efterlängtad dialog som kommer igång samtidigt väcker skrivningen i förslaget "om betydande medfinansiering" frågetecken. Bildtext: Peter Roslund vid stoppbocken i Umeå. Nu måste Norrbotniabanan byggas!

UMEVA tilldelas kommunens Stadsmiljöpris - Pumpstation prisad för att den bidrar till vackrare stadsmiljö

2014-07-02 11:00 CEST Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag Umeå Vatten och Avfall AB (Umeva) får utmärkelsen Umeå kommuns stadsmiljöpris för avloppspumpstationen U9, belägen intill Öbacka strand. I en omröstning genomförd på kommunens hemsida utsågs den nyligen ombyggda och renoverade pumpstationen som vinnare i konkurrens med nio andra nominerade projekt.

Dunckers dag i Hörnefors 5 juli

2014-07-02 09:17 CEST Umeå kommun Den 5 juli 1809 utspelades det som kallas "Affären i Hörnefors". Det var den sista gången som finska soldater stred i den svenska armén mot Ryssland. På årsdagen uppmärksammas händelsen med en ceremoni vid Dunckers monument i Hörnefors.

Västerbotten i Almedalen: Varumärkesseminarium Region Västerbotten och Umeå2014 3 juli

2014-07-02 08:30 CEST Region Västerbotten Region Västerbotten genomför i år ett varumärkesseminarium tillsammans med Umeå2014 på torsdag 3 juli under almedalsveckan kl. 9.00-12.30.

Västerbotten i Almedalen: Färre fallolyckor i hemmet räddar liv

2014-07-02 08:15 CEST Region Västerbotten – Att snubbla på en mattkant, ska det verkligen behöva bli slutet på ett liv? Undrar Åsa Bygdeson, utvecklingsledare och projektledare för Fall int-kampanjen vid FoU Välfärd, Region Västerbotten. Seminariet Att snubbla på en mattkant äger rum i Almedalen, Novgorogränd 1, Visby. fredag den 4 juli, 9.00–12.00. Seminariet går även att följa live på: www.regionvasterbotten.se/direkt

Lär dig att begränsa skadan vid en olycka

2014-07-02 08:00 CEST Umeå kommun Under sommaren kommer Umeåborna att ges möjlighet att lära sig om handbrandsläckare och prova på hjärt- och lungräddning och hjärtstartare på Rådhustorget. Eftersom allmänheten oftast är först på plats vid en olycka vill Umeå kommun visa exempel på vad man kan göra för att begränsa skadan.

Tredje omgången av populärt traineeprogram startar

2014-07-01 15:56 CEST Örnsköldsviks kommun Än en gång har Örnsköldsviks kommuns traineeprogram för potentiella chefer fått ett gott gensvar. I höst startar tredje omgången vilket innebär att totalt 47 medarbetare har deltagit. Till årets 16 platser har 49 personer sökt.

2014-07-01 15:47 CEST Umeå kommun Under tre veckor arbetar 13 stycken 17-åringar från Umeå med att utveckla appar med fakta om Umeå. Projektets långsiktiga mål är att säkra it-företagens kompetensförsörjning.

Västerbotten i Almedalen: Hur säkrar vi framtidens transporter i norra Sverige, Finland och Norge?

2014-07-01 14:37 CEST Region Västerbotten Hur skall vi klara transporterna, konkurrenskraften och kompetensförsörjningen när infrastrukturen haltar i norr? Vilka mervärden tillförs regionerna, nationerna och EU genom satsningar på infrastruktur i norr? Norrbotniabanegruppen och Midway Alignment of the Bothnian Corridor bjuder in till diskussion onsdag 2 juli kl. 09.40-12.00 på St Hansgatan 41

Västerbotten i Almedalen: Innovationer för framtidens sjukvård

2014-07-01 09:00 CEST Region Västerbotten Dagens och framtidens sjukvård står inför stora utmaningar, såsom en ökande och åldrande befolkning med större krav och vårdbehov. Hur löser vi detta gemensamma problem? Jo, genom att samarbeta inom offentlig sektor-industri-akademi. Tillsammans kan vi skapa nya synsätt, innovationer och sätt att jobba som kommer att vara helt avgörande för den framtida sjukvården.