Pressmeddelanden

Nordiska forskare diskuterar medborgarengagemang i Umeå

2014-09-11 08:45 CEST Folkuniversitetet Nordisk Folkeuniversitet arrangerar ett tvådagarsseminarium i Umeå den 16-17 september. Temat är Medborgarnas Europa - civilsamhällets utmaningar nu och i framtiden. Under dagarna samlas forskare, opinionsbildare och folkbildare från de nordiska länderna för att diskutera aktuell forskning inom relevanta forskningsområden.

Thomas och Helena Edlund får Baltics samverkanspris

2014-09-11 08:04 CEST Umeå universitet Baltics samverkanspris med entreprenörskapsinriktning 2014 har tilldelats professor Thomas Edlund och professor Helena Edlund, som har lyckats kombinera grundforskning av högsta kvalitet med entreprenörskap och företagsbyggande. Enligt motiveringen utgör de en inspirationskälla och förebild för andra forskare i arbetet med att kommersialisera forskningsresultat.

2014-09-11 07:35 CEST Örnsköldsviks kommun Nu summeras projektet ”Hållbart resande” som under perioden 2011-2014 arbetat med att främja och förändra res- och pendlingsvanor i Örnsköldsvik i en mer hållbar riktning.

Invigning av VHC

2014-09-10 15:31 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Idag inviger landsbygdsminister Eskil Erlandsson Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum.

Välkommen till Öppen brandstation

2014-09-10 13:19 CEST Umeå kommun Lördag 13 september är det öppet hus på brandstationen i Umeå. Lär dig om hur du kan begränsa skadorna vid en olycka eller brand. Prova på utrustning, se på uppvisningar och testa hjärt- och lungräddning är några aktiviteter under dagen.

2014-09-10 10:36 CEST Umeå kommun Umeå Kommunföretag och Balticgruppen bildar ett gemensamt bolag, som ska säkerställa finansieringen av en alpin anläggning på Vallberget i Tavelsjö.

Fallskador kostar Västerbotten 669 miljoner kronor årligen

2014-09-10 09:39 CEST Region Västerbotten – Fall är den största orsaken till dödsfall på grund av skada bland äldre, men fall behöver inte vara en oundviklig konsekvens av åldrande, säger Åsa Bygdeson, projektledare för kampanjen Fall int! vid Region Västerbotten. Fallskador kostar Västerbotten 669 miljoner kronor i alla åldrar men det är främst de äldre som dominerar statistiken.

Inlandsinnovation tror på barnunderhållning från Dalarna

2014-09-10 09:29 CEST Inlandsinnovation AB Inlandsinnovation investerar 5 miljoner kronor i mediaföretaget Ruta Ett. Investeringen ska möjliggöra en internationell expansion, framförallt i USA och England.

2014-09-10 09:25 CEST Umeå kommun Torsdag 11 september är det skolval på Dragonskolan. Innan valet är det politisk debatt i aulan. Under dagen pågår även politiska aktiviteter i Mitten, den stora samlingsplatsen på skolan, från kl.11.30. Övriga kommunala gymnasieskolor kommer också att arrangera skolval 11-12 september (se respektive skolas webbplats).

Framtidens turism lockar över 100 deltagare

2014-09-10 09:12 CEST Region Västerbotten 11-12 september arrangerar VästerbottensTurism vid Region Västerbotten turismkonferens på Umeå Folkets Hus. – Ett 100-tal deltagare från branschen ska tillsammans med länets fem destinationer lyfta aktuella teman kring framtidens turism, säger Ulrika Annemalm, projektledare på VästerbottensTurism. Konferensen livesänds på www.regionvasterbotten.se/direkt