Dokument

Program den goda fisken-12 november

2013-09-30 19:10 CEST EkoMatCentrum

Program i Örnsköldsvik 21-24 september 2013
Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat (2013-06-05)

2013-09-16 08:54 CEST Umeå Energi Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat (2013-06-05)

Har vi nått botten med våra miljögifter i havet?- Hur mår vår havsmiljö
Insikt 2013 Sundsvalls kommun_rapport

2013-09-10 10:05 CEST Sundsvalls kommun

2013-09-10 10:05 CEST Sundsvalls kommun

Inbjudan studieresa till Sundsvallsbron

2013-09-09 10:30 CEST Stålbyggnadsinstitutet Information och program för studieresa till Sundsvallsbron den 14 oktober 2013

Inbjudan nätverksträff/kickoff

2013-08-19 08:53 CEST KNUT-projektet

Subarctic Urban

2013-08-15 15:00 CEST Tema Temas förslag Subartic Urban fick hedersomnämnande i den internationella idétävlingen Coldscape. Syftet med tävlingen var att hitta nya sätt att se på "cold weather cities" och undersöka potentialen med de unika förutsättningar som råder i ett kallt klimat. Tävlingen anordnades av Cleveland Urban Design Collaborative.

Inlandsinnovations Q2 och halvårsrapport 2013

2013-07-19 10:20 CEST Inlandsinnovation AB Inlandsinnovation har till och med halvåret 2013 investerat i ägarkapital med totalt 197 miljoner kronor i 20 bolag, lånat ut 222 miljoner kronor och tillskjutit 5 miljoner kronor i form av en förlagsinsats. I juni utökades Inlandsinnovations investeringsmandat till att omfatta de sju nordligaste länen i sin helhet.