Bilder

Guidebok S:t Olavsleden

Guidebok S:t Olavsleden

2016-06-30 14:17 CEST

Intresset för pilgrimsvandring fortsätter att öka och vi har faktiskt goda möjligheter till pilgrimsvandring även i Sverige! Den här guiden beskriver S:t Olavsleden, från Selånger till Trondheim, som nyligen har rustats upp. Boken ger utförlig information om alla 29 delsträckorna, och kultur-och naturupplevelser utmed leden. Författare: Staffan Söderlund och Marie Sjöström.

Magnus Hallberg.

Magnus Hallberg.

2016-06-30 14:17 CEST

- Det kommun- och länsöverskidande samarbete som vi har med industri, institut, inkubatorer, universitet, kommuner, regioner, länsstyrelse med flera är något unikt och något vi ska värna och bygga vidare på, säger Magnus Hallberg VD SP Processum.

Tankstation för fordonsgas

Tankstation för fordonsgas

2016-06-29 15:23 CEST

I november 2015 invigdes Härnösands första tankstation för fordonsgas. Under 2016 beräknas en småskalig anläggning för biogasproduktion stå färdig vid Älands återvinningsanläggning. Då kommer Härnösandsborna att kunna tanka fordonsgas producerad på deras eget matavfall.

SEE hållbarhetsvecka

SEE hållbarhetsvecka

2016-06-29 06:55 CEST

Partnerskap för Världsklass Örnsköldsvik

Partnerskap för Världsklass Örnsköldsvik

2016-06-23 12:47 CEST

Partnerskapet är ett samverkansforum inom utvecklingsarbetet Världsklass Örnsköldsvik. Främre fr.v: Magnus Haglund, Anna-Britta Åkerlind, Sofia Olsson, Magnus Hallberg, Peder Sundström, Madelene Sundberg. Bakre raden: Agneta Alenius Madsen, David Wahlén, Vanja Östman, Glenn Nordlund, Anita Edlund, Hans Hallin. saknas på bilden gör Ragnhild Backman.

Utmaning 2 - Boost Innovation™

Utmaning 2 - Boost Innovation™

2016-06-22 16:27 CEST

Utmaning 3 - Boost Innovation™

Utmaning 3 - Boost Innovation™

2016-06-22 16:27 CEST

Utmaning 1 - Boost Innovation™

Utmaning 1 - Boost Innovation™

2016-06-22 16:27 CEST

WIN - Banner - Boost Innovation™

WIN - Banner - Boost Innovation™

2016-06-22 16:27 CEST