Pressmeddelanden

Fotvård öppnar i Junsele

2014-12-10 07:21 CET MIRA Fotvård Nytt företag öppnar i Junsele. För att tillgodose befolkningens behov av medicinsk fotvård startar nu Karin Danielsson i Junsele sitt företag Mira Fotvård. Karin är diplomerad medicinsk fotvårdare med bakgrund som undersköterska. Kliniken öppnar och tar emot kunder från och med januari 2015.

Nätverksrally med regionens mest lovande entreprenörer

2014-12-09 15:47 CET Mittuniversitetet Torsdagen den 11 december arrangeras Nätverksrallyt på Mittuniversitetet, Mid Sweden Science Park. Det är Östersunds största mötesplats för nykläckta entreprenörer, rutinerade företagsledare, nyfikna investerare och drivna studenter och forskare där det skapas nya kontaktnät och samarbeten för framtiden.

Ökad kontroll hindrar pedagogisk utveckling

2014-12-09 13:52 CET Umeå universitet Att styra skolans utveckling genom ökad kontroll och uppföljning motverkar sitt eget syfte. När kontrollerna ökar minskar lärarnas inflytande. Tekniska och ekonomiska utgångspunkter istället för läroplanens, elevernas och lärares behov, är det som styr vilka medier elever och lärare kan använda i undervisningen.

Viktigt att tidigt identifiera lässvårigheter och brister i hörförståelse

2014-12-09 13:45 CET Umeå universitet I en ny avhandling vid Umeå universitet visar Maria Levlin hur elever med lässvårigheter i årskurs 2 ofta har svårigheter även med hörförståelse. Studien visar i sin tur hur dessa lässvårigheter och brist på hörförståelse förutsäger skolresultaten i nationella proven i åk 3.

2014-12-09 09:04 CET Umeå universitet Biodieselavgaser ger liknande negativa effekter på hjärt-kärlsystemet som avgaser från fossil diesel, enligt en avhandling från Umeå Universitet. Däremot ger inte vedrök samma påverkan på blodkärlen.

2014-12-08 17:46 CET Sundsvalls kommun Just nu finns i Sundsvall ett trettiotal EU-medborgare som tigger utanför butikerna. Vidare finns andra grupper som i likhet med EU-medborgarna har en mycket bristfällig bostadssituation. Tillsammans med frivilligorganisationer och Svenska kyrkan ska kommunen hitta en tillfällig boendelösning för vintern före jul- och nyårshelgen.

Tåginredare från Timrå trea i Tillväxtligan

2014-12-08 15:26 CET Almis mediarum

Nordfönster bäst i Västernorrland på tillväxt

2014-12-08 15:24 CET Almis mediarum

Hela familjen behöver stöd när barn har medfödda hjärtfel

2014-12-08 12:57 CET Umeå universitet Det är viktig att skapa förutsättningar för goda interaktiva relationer med hela familjen vid omvårdnaden av barn med medfödda hjärtfel för att de enskilda familjemedlemmarna ska kunna stödja varandra, uppleva trygghet, och även stärka varandra som en unik helhet. Det konstateras i en avhandling från Umeå universitet.

​Avvikelser i hjärnaktivitet kan avslöja tidig demens vid Parkinsons sjukdom

2014-12-08 10:13 CET Umeå universitet Patienter med Parkinsons sjukdom som har problem med nedsatt uppmärksamhet och minne redan tidigt i sjukdomsförloppet har ofta låga syresättningsnivåer i viktiga områden i hjärnan, som sannolikt kan kopplas till en ökad risk att utveckla demenssjukdom. Det konstaterar Urban Ekman i den avhandling som han försvarar vid Umeå universitet, den 10 december.