Pressmeddelanden

Akutpsykiatrisk vård - Höstkonferens

2015-02-18 16:50 CET Kompetensteamet Stockholm AB Varmt välkommen att anmälan dig till årets konferens av Akutpsykiatrisk vård. Under två intensiva dagar kommer du få ta del av föreläsningar med senaste nytt inom forskningsresultat, nya studier, resultat och insikter! Ämnen som kommer att behandlas innefattar en kombination av samtalsmetodik, relationsskapande och bemötande blandat med riktlinjer, diagnostisering, behandling och forskning.

2015-02-18 12:41 CET Hyresgästföreningen region Norrland Den centrala Hyresmarknadskommittén, HMK, har nu beslutat om hur stor hyreshöjningen för Kirunabostäders hyresgäster blir. Detta efter att parterna inte kunnat komma överens. HMK sänker Kirunabostäders krav från 3,6 procent till 1,27 procent.

Klimatförändring förändrar mängden fria miljögifter i Östersjön

2015-02-18 08:44 CET Umeå universitet Regionala klimatmodeller förutspår en ökad transport av sötvatten till Östersjön. Det medför ett ökat inflöde av löst organiskt kol som kommer från land. Förändringen kommer att påverka de organiska miljögifterna i norra Östersjön som genom att binda till lösta organiska föreningar minskar i koncentration i vattnet. Det skriver Matyas Ripszam i sin avhandling som han försvarar vid Umeå universitet

​Umeåforskare visar nytt samband mellan immunförsvar och cancer

2015-02-17 18:36 CET Umeå universitet För första gången har forskare från Umeå universitet påvisat ett samband mellan DNA-skada och vårt medfödda immunförsvar, som ger oss förmågan att bygga upp en optimal inflammatorisk reaktion på infektioner och andra biologiska angrepp. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Immunity.

2015-02-17 15:40 CET Mittuniversitetet Universitetsstyrelsen för Mittuniversitetet fastställde idag årsredovisning och bokslut för 2014. De visar på en budget i balans och att omställningen till en verksamhetsmässigt mindre organisation i långa stycken nu är genomförd.

Sovjetunionen använde svenska organisationer under kalla krigets inledning

2015-02-17 08:00 CET Umeå universitet Sällskapen Sverige-Sovjetunionen och, efter 1950, Förbundet Sverige-Sovjetunionen var 1945–1958 under stark sovjetisk påverkan och verkade som ett medel i sovjetisk strategi för att skapa en positiv inställning till Sovjetunionen hos den svenska befolkningen. Sällskapens verksamhet utformades i nära samarbete med den sovjetiska ambassaden i Stockholm. Men de avgörande besluten togs i Moskva.

2015-02-17 07:00 CET Specialpedagogiska skolmyndigheten Från och med 1 januari 2015 är bristande tillgänglighet en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. På konferensen MittLärande i Sundsvall, 17- 18 februari, kommer Specialpedagogiska skolmyndigheten att gå igenom hur skolor praktiskt kan arbeta för att leva upp till diskrimineringslagen.

Umeå Energi tecknar avtal för att erbjuda enkel och bekväm lösning för solceller

2015-02-16 14:19 CET Umeå Energi Umeå Energi tecknar samarbetsavtal med Eneo med avsikt att kunna erbjuda solceller till företag, kommersiella fastigheter och offentliga verksamheter. – Genom samarbetet med Eneo hoppas vi kunna erbjuda en smart tjänstelösning för solceller och på så sätt underlätta omställningen till förnybar energi i vår region, säger Göran Ernstson, vd på Umeå Energi.

​Prostatacancer med metastaser kan förutsägas med PSA-testning

2015-02-16 13:10 CET Umeå universitet Med hjälp av så kallad PSA-testning är det möjligt att identifiera vilka män som har ökad risk att drabbas av metastaserad prostatacancer upp till 20 år senare i livet. Det visar forskare från bland annat Umeå universitet i en artikel som publiceras i tidskriften European Urology.

MittLärande – En populär konferens för pedagoger och skolledare den 17-18 februari

2015-02-16 12:21 CET Sundsvalls kommun MittLärande är en lärandekonferens för alla inom förskola, grundskola och gymnasiet. Syftet med konferensen är att den ska leda till ett lärande genom kollegiala samtal, föreläsningar, workshops, reflektionstid och utställningar. Både landets kommunala och fristående skolor är inbjudna till konferensen. I år är över 1300 personer anmälda där 100 av deltagarna är från övriga kommuner.