Pressmeddelanden

2015-03-17 08:00 CET Regionförbundet i Kalmar län Den 19 och 20 mars kommer Regionförbundet i Kalmar län att genomföra två dagars workshops med representanter från Länsstyrelsen i Kalmar, Landstinget i Kalmar, Region Blekinge, Region Jönköping, Region Kronoberg, Lineuniversitet, Blekinge Tekniska Högskolan, Högskolan i Jönköping, företagare och studenter. Syftet är att ta fram konkreta och långsiktiga insatser för kompetensförsörjning.

2015-03-16 15:20 CET Sölvesborgs kommun -Vi vill ytterligare höja ambitionerna med näringslivsarbetet och prioriterar därför att utöka med en halvtidstjänst som landsbygdsutvecklare. Många av våra småföretagare och föreningar finns på landsbygden och de är viktiga i arbetet med att utveckla Sölvesborg.

Kan skapande och kreativitet lyfta 20 000 elevers lärande?

2015-03-12 10:07 CET Karlshamns kommun Konferensen ”Skolor som skapar – skapar kunnande” belyser frågan om skapande och kreativitet kan lyfta 20 000 elevers lärande. Med kultur och skapande växer elevernas kunnande, visar forskningen. Lärare, elever, skolledare, politiker och internationella forskare möts i konferensen Skolor som skapar - skapar kunnande den 13 april 2015 på Netport i Karlshamn.

Massiv svensk satsning på SXSW

2015-03-12 09:06 CET Media Evolution ​Try Swedish at SXSW är en samlad svensk nationell projektsatsning för att stärka Sveriges insatser under South by Southwest i USA. Möjligheter skapas för företag att på olika sätt delta, mötas & synas för att skapa bestående intryck och avtryck innan, under & efter festivalen. Fokus: kreativitet, innovation, musik, film, mat, dryck och upplevelser - meet-ups, trade show, musikfest, filmpremiär..

2015-03-12 08:41 CET Deflamo AB Företrädesemissionen av units i Deflamo AB har registrerats av Bolagsverket den 10 mars 2015. Betalda tecknade units (BTU), som handlas under kortnamnet DEFL BTU B på Aktietorget, kommer att avregistreras och ersättas med teckningsoptioner och nyemitterade aktier av serie B. Fyra teckningsoptioner ger rätt att teckna en aktie av serie B till kurs 0,80 SEK under perioden 14-25 september 2015.

O’Learys medarbetare möter skolbarn i Etiopien

2015-03-12 08:00 CET O'Learys Sportsbar & Restaurant Lördag den 14 mars åker medarbetare från O’Learys till Etiopien. Där kommer de att träffa barn som tack vare O’Learys skolmåltidsprogram Meal4Meal får möjlighet att gå i skolan. Resan genomförs i samarbete med Svenska FN-förbundet för att se vad Meal4Meal innebär och väcka engagemang för mer insatser.

Biblioteksbesökarna i Karlshamn har tillgång till digitala dagstidningar från hela världen

2015-03-12 07:54 CET Karlshamns kommun Via appen PressReader har biblioteksbesökarna i Karlshamn fri tillgång till ca 2400 dagstidningar och drygt 1100 magasin i digital form. Tidningarna kommer från 100 länder och är på totalt 60 olika språk. Tjänsten är tillgänglig för besökare på Karlshamns Stadsbibliotek, Stenbacka bibliotek och Svängsta bibliotek.

2015-03-11 16:03 CET Region Blekinge Region Blekinge har antagit en strategi för hur regionen försörjning av kompetens kan förbättras. Strategin har arbetats fram i nära samverkan med aktörer i hela Blekinge. Näringsliv och offentlig sektors möjlighet att rekrytera är avgörande för Blekinges utveckling.

​​Växjö Småland Airport firar 40 år med flygkalas!

2015-03-11 15:07 CET Växjö Småland Airport

Sveriges mest anlitade revisor har 756 uppdrag

2015-03-10 19:30 CET UC AB Affärsinformation och kreditupplysningsföretaget UC har i en ny studie kartlagt revisorsuppdragen i svenska bolag. UC:s granskning visar att mer än var femte revisor har fler än 100 aktiva uppdrag och att den revisor som har flest antal revisorsuppdrag har hela 756 stycken aktiva uppdrag och är engagerad i 1 157 stycken olika bolag.