Dokument

Inbjudan till Föreläsning med Veronica Hedenmark i Hofors

2013-09-18 09:10 CEST VH assistans

Yttrande över förslag till planer för transportsystemet 2014-2025

2013-09-09 13:00 CEST Bergslagsdiagonalen - Hela avsnittet Ludvika(Gräsberg)–Grängesberg måste omprioriteras i den nationella transportplanen 2014-2025. Vid Grängesberg, yrkas på att åtgärder på väg och järnväg och omfattande broreparationer måste samplaneras. - Det utpekade nationella godsstråket på Rv50 bör beslutas fortsätta också norr om Örebro. - Trönödiagonalens genomförande är viktigt för hela Bergslagsdiagonalens lönsamhet.

Regler Glada Hudik Straffen 2013

2013-08-28 15:47 CEST Hudiksvalls Förenade Fotboll Här är reglerna till Glada Hudik Straffen 2013. Med reservation för ev. fel och vi förbehåller oss rätten att göra ändringar.

Vuxenklass Grupper 5-8 (av 8) Glada Hudik Straffen 2013

2013-08-27 13:09 CEST Hudiksvalls Förenade Fotboll Vuxenklass grupperna 5-8, Glada Hudik Straffen 2013. Observera att lagen i dessa gruppen går in i gruppspelet ca klockan 18.00 men se till att vara där i tid!

Vuxenklass Grupper 1-4 (av 8) Glada Hudik Straffen 2013

2013-08-27 13:06 CEST Hudiksvalls Förenade Fotboll Vuxenklassen, grupperna 1-4 i Glada Hudik Straffen 2013. Observera starttid ca 17.00 för dessa vuxenlag!

Ungdomsklassen Glada Hudik Straffen 2013

2013-08-27 13:05 CEST Hudiksvalls Förenade Fotboll Ungdomsklassen i Glada Hudik Straffen 2013. Observera start kl. 16.10 fredagen 30 augusti. Glysisvallen

Årsredovisningen 2012

2013-08-22 16:58 CEST Gävle Energi

Pressmeddelande 1 - UNITED SPORTS

2013-08-12 08:57 CEST Upplands Idrottsförbund

Pressmeddelande 2 - Välgörenhet genom Football Hero

2013-08-12 08:57 CEST Upplands Idrottsförbund

Inlandsinnovations Q2 och halvårsrapport 2013

2013-07-19 10:20 CEST Inlandsinnovation AB Inlandsinnovation har till och med halvåret 2013 investerat i ägarkapital med totalt 197 miljoner kronor i 20 bolag, lånat ut 222 miljoner kronor och tillskjutit 5 miljoner kronor i form av en förlagsinsats. I juni utökades Inlandsinnovations investeringsmandat till att omfatta de sju nordligaste länen i sin helhet.