Pressmeddelanden

2012-07-02 08:00 CEST Gästrike återvinnare Idag klockan 10 kommer en delegation från Guandong provinsen i Kina för att bland annat lära sig mer om hur avfallshanteringen i Gästrikland fungerar. Det är Gästrike återvinnares tredje utlandsbesök på några veckor. Målet är att exportera kunskap från regionen.

2012-06-29 15:09 CEST Gästrike återvinnare Gästrike återvinnare är bekymrade och ser allvarligt på uppgifterna som framkommit i Aftonbladets reportage om Sitas hantering av slam i Forsbacka. Vi har kontaktat berörda parter och följer nu aktivt utvecklingen. Thomas Nylund, förbundsdirektör Gästrike återvinnare finns tillgänglig i helgen för kommentarer i ärendet. Kontakt: 070 414 00 84

2012-06-25 09:10 CEST Gästrike återvinnare Äntligen inviger vi bygget av den nya återvinningscentralen i Gävle. Medarbetare, styrelse, arkitek, byggare med flera, inviger genom att gjuta varsin betongtavla av material som återvinns.

2012-06-12 08:31 CEST Gästrike återvinnare Nu har Gästrike Återvinnare bytt ut tre personbilar till biogasbilar. Vi vill dra vårt strå till stacken och dels minska utsläppen och dels inspirera andra att minska sina utsläpp av koldioxid. Kostnaden är lika som för de utbytta bilarna.

2012-06-08 08:08 CEST Gästrike återvinnare En viktig pusselbit för utbyggnaden av Gävle återvinningscentral i föll igår på plats. Gästrike återvinnare köpte grannfastigheten på Sörby Urfjäll och nu kan utbyggnaden äntligen starta. Bygget planeras bli klart om drygt ett år, då med bl.a dubblad kapacitet och mottagning för återbruk. Allt för att tillsammans med våra kunder skapa ännu mer miljönytta och bidra till en bättre resurshushållning.

Test med kommunicerande lock till soptunnan

2012-05-31 07:31 CEST Gästrike återvinnare Genom ett pilotprojekt ska komposten från centralt boende hos Sandvikenhus bli bättre sorterat. Vi testar möjligheten att få bättre kvalitet på komposten genom ett litet gult lock som sitter på det vanliga locket på komposttunnan.

2012-04-25 07:46 CEST Gästrike återvinnare Är plastförpackningarna bättre sorterat i miljörum jämfört med på återvinningsstationer? Skiljer kvalitén på sorteringen sig mellan små och stora kommuner och är det kopplat till hur kommunen kommunicerar om återvinning? Gävle är en av fem svenska kommuner som ingår i undersökningen som är beställd av Plastkretsens stiftelse för forskning.

2012-04-24 08:00 CEST Gästrike återvinnare Samarbete kring miljö spräcker gränser - nysvenskar och miljökunskap Hur kan kommuner, företag och föreningar arbeta tillsammans i miljöfrågan för att underlätta för nysvenskar att komma in i samhället? Gästrike återvinnare har idéer och startar nu ett projekt, tillsammans med Avfall Sverige, för att ta reda på det.

2012-04-16 08:09 CEST Gästrike återvinnare Under Framtidsveckan samarbetar Magasinet i Hofors med Gästrike Återvinnare. Magasinet är en kommunal second hand som ger arbetslösa möjlighet att prova på arbetslivet. Att möta kunder på en återvinningscentral kan vara både spännande och utvecklande.

2012-03-19 08:18 CET Gästrike återvinnare Nu blir det enklare för regionens hushåll att lämna batterier, glöd- och lågenergilampor, samt smått elavfall till återvinning. Idag, måndag 19 mars kl. 13.30 presenterar Gästrike återvinnare EL:IN på Coop forum i Valbo.