Pressmeddelanden

En halv miljon till Växjö för projekt Återbruksby, centrum för Återbruk och Cirkulär Ekonomi

2014-06-27 10:05 CEST Växjö kommun Trägen vinner, efter ett tidigare försök i våras har nu Växjö kommun fått revansch hos innovationsmyndigheten Vinnova och får ett stöd på drygt en halv miljon kronor. Det är Växjö kommun, Macken och VÖFAB som ska göra en förstudie och planering av en innovativ Återbruksby i anslutning till Norremarks återvinningscentral.

2014-06-27 09:29 CEST Länsstyrelsen i Kronobergs län Vinnova satsar 1,2 miljoner kr på tjänstedesignad vidareutveckling av myndigheternas gemensamma informationsmodell ”Ett fönster ut”. Modellen ger fastighetsägare möjligheter till företagsutveckling samtidigt som den både förenklar och ger miljönytta.

Bredd, spets och lokal närvaro skapar smarta fjäderlösningar

2014-06-27 08:00 CEST Lesjöfors AB Lesjöforsgruppen fortsätter att utvecklas väl. 2014 har börjat bra med tillväxt på i stort sett samtliga marknader. Speciellt den tyska marknaden bör nämnas, driven av den starka tyska bilindustrin. Potentialen är även fortsatt stor i Kina.

Grön upphandling – ett strategiskt styrmedel

2014-06-26 16:56 CEST Energikontor Sydost Grön upphandling är ett strategiskt viktigt verktyg och styrmedel för att nå minskad energiförbrukning samt minska kostnader långsiktigt. Via nationell och internationell finansiering kommer Energikontor Sydost de närmste åren aktivt stödja och uppmuntra företag och offentliga aktörer i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län till grönare upphandlingar.

2014-06-26 10:42 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Återvinningsstationen vid Evedals badplats togs bort i slutet av maj på markägarens begäran. I samarbete med Växjö kommun har Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) gjort iordning en ny plats längre ned på Evedalsvägen mitt emot Östra Lugnets skola. Den nya platsen tas i bruk den 30 juni.

2014-06-26 10:23 CEST Växjö kommun Det lönar sig med samarbete,. Växjö kommun får 1,1 miljoner kronor från ICLD, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati för nya projekt. Det blir kommunalt samarbete med kommunen Vushtrri i Kosovo som en del av programmet för Kommunalt Partnerskap.

2014-06-25 16:09 CEST Solhagagruppen Varmt välkomna till Solhagagruppens seminarium i Almedalen! Föredragen kommer bland annat fokusera på vikten av helhetssyn och tidiga insatser, om att strukturerat arbeta med styrkor, intressen och drömmar samt konkreta exempel på pedagogisk anpassning i hem, fritid, skola och arbete för barn, unga och vuxna inom autismspektrumet.

Annica Thor blir verksamhetschef för nya kommunala måltidsorganisationen

2014-06-25 13:00 CEST Växjö kommun Ytterligare en ny rekrytering i Växjö kommun blev klar idag. I april beslutade kommunfullmäktige om en kommungemensam måltidsorganisation från den 1 januari 2015, bestående av gymnasiets – skol- och barnomsorgens och omsorgens kostverksamhet. Annica Thor, idag kostchef för skola och barnomsorg, är den som nu blir den övergripande verksamhetschefen.

Nordens 40 största företag 2013

2014-06-25 11:26 CEST Nordic Netproducts AB Largestcompanies.se har sammanställt en topplista över Nordens 40 största företag baserat på bokslutsåret 2013. Några iakttagelser: • 20 av Nordens 40 största företag är svenska. • Sverige dominerar på topplistan och innehar 6 av de 10 främsta platserna på topplistan. • Nordens 40 största företag omsätter tillsammans 4 850 miljarder kronor, en minskning med drygt 8 % jämfört med 2012.

Här vill studenterna jobba och bo!

2014-06-25 11:21 CEST Handelskammaren Handelskammaren släpper idag en rapport baserad på intervjuer med närmare 400 studenter i Sydsverige. Studenterna rankar bland annat städer som de kan tänka sig att bo i efter examen. Malmö kommer etta och slår bland annat Stockholm, Köpenhamn och lärdomsstaden Lund. Sämre ser det ut för Växjö, Kalmar och Halmstad som hamnar längst ner i rankningen.