Pressmeddelanden

Ny fastighetschef för Derome Förvaltning tror på samarbete för fler hyreslägenheter

2015-06-17 10:00 CEST Derome AB Magnus Källström tillträder rollen som fastighetschef för Derome Förvaltning med start den 22 juni och ser positivt på Deromes fortsatta utveckling för fler hyreslägenheter.

Växjö Energi spikar lågt fjärrvärmepris för 2016

2015-06-17 09:59 CEST VEAB - Växjö Energi För tredje året i rad för Växjö Energi en prisdialog med sina större fjärrvärmekunder. Tillsammans har vi kommit överens om principerna för prissättning på fjärrvärme för 2016. Tack vare prisdialogen och framgångsrika effektiviseringar kan Växjö Energi även i fortsättningen erbjuda bland de lägsta fjärrvärmepriserna i landet.

Växjö får ett nytt offentligt konstverk

2015-06-17 08:00 CEST Växjö kommun Växjö får ett nytt offentligt konstverk – Grubbs system av Caroline Mårtensson. Verket, som under sommaren 2015 tar plats på Ringsbergsområdet, är utformat som en labyrint och knyter an till platsens historia och det omgivande landskapet.

2015-06-17 07:50 CEST Växjö kommun Kommunstyrelsen föreslås nu ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplanläggning av fastigheten Ansgarius 15, det vill säga kommunhuset i Växjö.

Personcentrerad vård 2015

2015-06-15 14:40 CEST Kompetensteamet Stockholm AB Varmt välkommen att anmäla dig till Personcentrerad vård 2015. Utvecklas inom din yrkesroll och nätverka med branschkollegor! Vi lär oss mer om planering, dokumentering, strukturerat arbetssätt och utvärdering. Vi ökar förståelsen för partnerskapet mellan vårdare och patient och tittar närmare på vad den nya patientlagen innebär för både vårdgivare och vårdtagare.

Leg psykoterapeut PDT och KBT-inrikt minst steg 1

2015-06-15 09:00 CEST Familjeterapeuterna Syd AB Familjeterapeuterna Syd är ett privat vårdbolag som arbetar med familjefrågor där fokus ligger på relationsbehandling, handledning och utbildning. Vi erbjuder Psykoterapi på uppdrag av Region Skåne inom Hälsoval Skåne.

IPT A - nivå hösten 2015. Vi har platser kvar till rabatterat pris.

2015-06-13 17:00 CEST Familjeterapeuterna Syd AB Vi har platser kvar till rabatterat pris. anmälan senast 15 juli ger 1.000:- i rabatt. Malmö är en del av Öresundsregionen. Här har vi valt att lägga fyra utbildningsdagar (30 timmar) i Interpersonell Psykoterapi. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med psykoterapeutisk behandling och är intresserad av en metod som underlättar ditt och klientens arbete mot bättre hälsa.

​EU-pengar satsas på företag i Kronoberg

2015-06-12 14:16 CEST Almis mediarum Almis projekt Växarena i Kronoberg har fått medel från EU:s regionala utvecklingsfond för att satsa mer på småföretagare. Med hjälp av rådgivning, föreläsningar och konsulttjänster kan företagen få hjälp att växa. ​– Vi har som mål att ha tillväxtsamtal med 250 företag för att utröna ambitionen och viljan att utvecklas, säger projektledaren Elisabet Forslund.

2015-06-12 14:03 CEST Växjö kommun Under sommaren, med start nästa vecka (vecka 25), genomför Växjö kommun vägarbeten på flera olika platser i Växjö stad. Här följer kort information om och en karta på var de olika arbetena kommer att genomföras.

Ledande tillverkare av metallpulver H.C. Starck förvärvar minoritetsandel i Luleå företaget Metasphere Technology

2015-06-12 13:00 CEST ABI - Arctic Business Incubator Nu planeras bygget av en ny produktionslinje för de unika sfäriska metallpulver som Metasphere Technology i Luleå utvecklat. Detta genom att den ledande tillverkaren av tekniska metallpulver och teknisk keramik H.C. Starck nu förvärvar en minoritetsandel i Metasphere genom en riktad nyemission.