Pressmeddelanden

2015-02-05 15:41 CET Kungsbacka kommun Kungsbacka kommun och polisen fortsätter att arbeta tillsammans för att förebygga brott och öka tryggheten i kommunen. En ny överenskommelse ska undertecknas och den kommer att förändra arbetsformerna för det brottsförebyggande arbetet i kommunen

2015-02-04 15:05 CET Kungsbacka kommun Igår delades Kungsbacka arkitekturpris ut för 22:a gången. Vinnare blev Kolla Parkstads förskola som är ritad av Metro arkitekter. Byggherre är Kungsbacka kommun.

Informationsmöte i Särö om boende för ensamkommande

2015-02-02 15:00 CET Kungsbacka kommun Kungsbacka kommun bjuder in till informationsmöte den 19 februari i Säröskolan, med anledning av planerna på boende för ensamkommande barn och unga i Särö centrum.

2015-02-01 16:24 CET Kungsbacka kommun Program för vårens föreläsningsserie Föräldrar Emellan, för föräldrar till stora och små barn i Kungsbacka.

Friska februari - friskvårdssatsning i Kungsbacka kommun

2015-01-30 14:21 CET Kungsbacka kommun Friska februari är en friskvårdssatsning som riktar sig till personal och politiker i Kungsbacka kommun. Arrangemanget pågår under hela februari månad och syftet är att inspirera till goda levnadsvanor, skapa sammanhållning, arbeta mot gemensamma mål och vara goda förebilder.

​Tölö Pizzeria och Wally’s Place är Kungsbackas bästa pizzerior 2014

2015-01-30 06:30 CET OnlinePizza Norden AB Det blir delad första plats för Tölö Pizzeria och Wally´s Place som båda tar hem titeln Kungsbackas bästa pizzeria i OnlinePizza.se’s årliga ranking av Sveriges bästa pizzerio

HSB bygger hållbart i gröna Fräntorp.

2015-01-23 15:18 CET HSB Göteborg ​På Fräntorpsgatan ska HSB nu bygga 62 lägenheter. Ett ljust och rymligt utformat boende med ett skönt västerläge och grönområde åt alla håll. Och ett mycket efterlängtat projekt för HSBs medlemmar. - Det ska bli så roligt att äntligen få säljstarta! Vi har så många bosparare i HSB som vill bo här. Fräntorp ligger nära Björkekärr och är ett omtyckt och tryggt område med närhet till allt.

2015-01-22 19:54 CET Hagmans Tandvård i Åsa Tandläkare Calle Hagman i Åsa kommenterar tidningen Feminas stora artikel om tandvård.

Nu startar utvecklingen av Lindholmshamnen.

2015-01-22 09:35 CET HSB Göteborg Ett helt nytt område på Lindholmen kan nu ta fart efter att detaljplanen vunnit laga kraft. I det gamla varvsområdet vid vattnet kommer 450 lägenheter och cirka 3 000 kvm för service, butiker och restaurang växa fram.Lindholmshamnen är en del i utvecklingen av Älvstaden och göteborgarnas önskemål att komma närmare vattnet. Visionen är ett grönt område där det är enkelt att leva hållbart.

2015-01-20 22:07 CET Djurens Rätt Fler och fler gör sina röster hörda för djuren. Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation Djurens Rätt kan nu konstatera att de under 2014 har sett den största medlemsökningen på 26 år. Den totala medlemsökningen 2014 landade på tio procent vilket innebär den sjunde största ökningen i Djurens Rätts 132-åriga historia. I Kungsbacka ökade medlemsantalet med över 8 procent under 2014.