Pressmeddelanden

Fördröjda sjukvårdsinsatser lex Sarah-anmäls

2014-08-15 08:14 CEST Malmö stad En man som var bosatt på ett gruppboende LSS vistades tillfälligt på ett korttidsboende medan hans ordinarie lägenhet renoverades. Under korttidsvistelsen fick han inte rätt medicinering och det medförde risker för hans hälsa. Händelsen anmäls nu enligt lex Sarah.

Gudruns Schyman på Feministiskt initiativs valturné

2014-08-15 07:00 CEST Feministiskt initiativ Feministiskt initiativs valturné fortsätter. Kommande vecka besöker Gudrun Schyman och partiet följande städer: Sundsvall, Umeå, Örebro, Karlstad, Göteborg och Malmö.

2014-08-14 16:09 CEST Malmö stad Med anledning av den mediala uppmärksamhet som råder kring de arbetare som bygger upp tält och scener på Malmöfestivalen kommer här några förtydliganden vad gäller gatukontorets upphandlingar.

Hitta Lyckan på Malmöfestivalen

2014-08-14 15:10 CEST Malmö stad På Malmöfestivalen den 15-22 augusti 2014 gör miljöförvaltningen tillsammans med Global Happiness Organization, Rädda Barnen och Naturskyddsföreningen en interaktiv utställning om lycka. Förutom utställningen där besökarna kan reflektera över frågor kring kost, motion, relationer med mera, bjuder gruppen även på en rad aktiviteter kring lycka och hållbarhet.

2014-08-14 12:01 CEST Malmö stad I helgen den 16-17 augusti firas firas Internationella Fyrdagarna. Då öppnas fyren vid Universitetsbron och ensfyren på Kaj 32 för allmänheten.

Gratis WiFi åt alla på Stortorget under Malmöfestivalen

2014-08-14 11:26 CEST Malmö stad För att ytterligare förstärka tillgången till internet och utöka servicen till besökarna och Malmöborna under Malmöfestivalen så kommer det att finnas tillgång till trådlöst nätverk med fri surf på Stortorget.

2014-08-14 10:05 CEST Malmö stad Inbjudan till prisutdelning av Malmö stads föreningspris för ideella insatser för en hållbar stad 2014. Välkommen till Gustav Adolfs torg, på Föreningarnas Dag, söndagen den 17 augusti klockan 15.45. Prissumman är på 20.000 kronor. Priset delas ut av miljönämndens ordförande, Anna-Karin Bengtsdotter.

Ökad omsättning och god orderingång

2014-08-14 07:00 CEST Veidekke i Sverige Veidekke i Sverige, kvartalsrapport 2014, Q 2

2014-08-13 16:54 CEST Socialdemokraterna i Malmö Socialdemokraterna i Malmö vill se en kommuncentral rättning av de nationella proven och lovar att införa det om man får väljarnas fortsatta förtroende efter valet. Det lovade man i sitt första vallöfte på onsdagen.

En väg in ska göra det enklare för Malmöborna att kontakta kommunen

2014-08-13 14:28 CEST Malmö stad Nu utreds möjligheten att inrätta ett kontaktcenter för att förbättra tillgängligheten, servicen samt kvalitén och göra det enklare för Malmöbor att komma i kontakt med kommunens olika verksamheter. Istället för att riskera att slussas runt ska det finnas en väg in.