Pressmeddelanden

2015-03-18 11:23 CET Linköpings kommun Internbudget i balans, vite för Attendo LSS AB och ärenden om bostäder för ensamkommande barn. Det är några av ärendena på omsorgsnämndens sammanträde på onsdagen.

2015-03-18 07:15 CET Socialdemokraterna i Linköping Vid partiets årsmöte 30 mars väljer Socialdemokraterna i Linköping ny ordförande. Valberedningens förslag är Helena Balthammar, borgmästare och tillträdande ordförande för Mjärdevi Science park.

2015-03-17 11:31 CET Linköpings kommun Vid presskonferens inför kommunstyrelsens sammanträde kommenterade politikerna ägardirektiv för de kommunala bolagen och de preliminära budgetramarna för nästa budgetperiod.

2015-03-17 11:30 CET Östsvenska Handelskammaren Östsvenska Handelskammaren, Almi, Norrköpings näringslivskontor, NuLink, Region Östergötland samt Tillväxtverket har låtit göra en undersökning om hur det ser ut med kompetens och jämställdhet i styrelserna i regionen. Resultatet av enkäten som besvarats av ca 50 stora företag visar tydligt att det är en snedfördelning i styrelserummen där endast 24 % är kvinnor.

Hållbarhetsprojektet we_change kommer till Linköping 19-20 mars

2015-03-17 11:28 CET Ungdomar.se 19-20 mars kommer we_change tillsammans med samarbetspartners och Behrang Miri till Katedralskolan för att diskutera hållbarhet, hålla workshops och ge 1200 gymnasieelever verktyg för att kunna påverka samhället till det bättre. Målet är att stärka ungdomarnas självförtroende, bidra till ett kunskapslyft kring hållbar utveckling samt skapa en plattform där unga, näringsliv och kommun kan mötas.

2015-03-17 07:32 CET Linköpings kommun ”Clowner utan gränser” uppträder för 100 nyanlända barn och ungdomar i dag tisdag 17 mars klockan 12.15 på Arbis.

Ny lösning för patientinformation bidrar till att patientlagen kan efterlevas

2015-03-16 15:50 CET MedFilm Media har de senaste dagarna rapporterat om bristen på information till patienter. Vårdanalys kom fram till att 50% av patienterna ibland, sällan eller aldrig informeras om deras eftervård och vilka symptom de ska uppmärksamma efter hemkomst. En svensk innovation inom e-Hälsa kan vara lösningen. MedFilm är en databas med pedagogiskt uppbyggda informationsfilmer som riktar sig till patienter.

Nytt studenthus för ökad samverkan på Campus Valla

2015-03-16 13:23 CET Akademiska Hus Tillsammans med Linköpings universitet satsar Akademiska Hus cirka 400 miljoner kronor i ett nytt studenthus som blir campusområdets centrala nav. Byggnaden ska bidra till ökad samverkan mellan akademi och samhälle men även samla servicefunktioner för studenter, universitetsförvaltningen och ett modernt bibliotek på en och samma plats.

2015-03-16 11:33 CET Svenska kyrkan i Linköping Det har sedan länge funnits planer på att skapa ett centrum för Diakonin i Linköping och nu har det blivit verklighet. Lördag 21 mars kl 12.00 invigs Diakonicentrum i S:t Lars kyrka. Diakonicentrum är ett samarbete mellan Linköpings domkyrkopastorat och Linköpings stadsmission och tanken är att man på så sätt ska kunna dra nytta av den erfarenhet som finns i de båda organisationerna.

2015-03-16 10:45 CET Östsvenska Handelskammaren Nu nystartar Cleantech Östergötland med målet att driva utvecklingen av ett framgångsrikt miljöteknikkluster. Det finns stor potential att öka regionens tillväxt inom miljöteknik, genom samarbetet på de regionala, nationella och internationella marknaderna. Cleantech Östergötland blir åter ett aktivt miljöteknikkluster tack vare finansiering från Linköpings och Norrköpings kommun.