Pressmeddelanden

2010-02-10 11:01 CET Orsa kommun Skeer, fastighetsförvaltning och Tjåberget var några ärenden som fanns på kommunstyrelsens au i Orsa:s dagordning på tisdagen

2010-02-10 10:59 CET Orsa kommun Orsa kommun vill gynna träbyggandet i kommunen. Därför har kommunstyrelsens au tagit ett inriktningsbeslut för träbebyggels i Orsa.

2010-02-03 14:35 CET Orsa kommun När Orsas musikliv mobiliserar görs det ordentligt. Ikväll håller man en insamlingsgala för Haiti på folkparken Skeer, kl 19. Och på scenen kommer det att passera runt 100 personer!

2009-12-28 08:28 CET Fortum Sverige AB Fortum har tidigare ansökt om att bygga ett kraftverk i Stackmora, men fått avslag i både Miljödomstolen som Miljööverdomstolen. Då det för tillfället inte verkar vara möjligt att bygga ett kraftverk kommer Fortum, som ett av handlingsalternativen, att utreda möjligheterna att riva ut dammen.

2009-12-12 10:36 CET Orsa kommun Välkomna till presskonferens om jämförelsen mellan sju kommuners individ- och familjeomsorg inom projektet Mårten Gås Tisdag 15 december kl 13, Kommunsalen, kommunhuset Orsa.

2009-12-01 15:37 CET Orsa kommun Samtliga partier var eniga om såväl drifts- som investeringsbudgeten vid måndagskvällens kommunfullmäktige i Orsa. Dock beslutade man avvakta startbesked för ombyggnaden av Bergetskolan till lokalförsörjningsrådets förslag presenterats.

2009-12-01 08:55 CET Orsa kommun Höjda taxor för vatten och avlopp, höjda taxor för Allfix men oförändrad slam- och renhållningstaxor föreslår kommunstyrelsen i Orsa.

2009-12-01 08:42 CET Orsa kommun Kommunstyrelsen i Orsa beslutade på måndagen att Skattunge skolförening också får ta över förskola och fritidshem i Skattungbyn. Dock under förbehållet att det blir kostnadsneutralt för kommunen. Skolföreningen beviljades i november tillstånd att driva förskola.

2009-10-27 10:39 CET Orsa kommun Aktieägaravtalet och bolagsordningen för det bolag som det kommunala bostadsbolaget Orsabostäder AB vill bilda tillsammans med NS Skoglund AB godkändes av fullmäktige i Orsa på måndagskvällen. Alla partier var överens om att det är bra att Måsen byggs. Däremot gillade vänstern och miljöpartiet inte bolagskonstruktionen. De fick dock se sig nedvoterade med siffrorna 26-3

2009-10-27 10:14 CET Orsa kommun Kommunfullmäktige i Orsa beslutade på måndagskvällen om de nya kommunövergripande målen. Detta beslut och införandet av ett nytt styrverktyg kommer att göra att kommunens verksamhet blir betydligt mer överskådlig och sammanhängande än tidigare.