Pressmeddelanden

2010-09-14 15:51 CEST Orsa kommun Kommunstyrelsen i Orsa behandlade på måndagen bl a frågor om ensamkommande flyktingbarn, arvoden och ny teknisk organisation.

2010-09-14 15:48 CEST Orsa kommun De ekonomiska prognoserna för Orsa kommun pekar på ett positivt resultat för kommunen i helhet, främst beroende på ökade skatteintäkter. Detta trots att socialnämnden går mer back än befarat .

2010-08-16 07:30 CEST Orsa kommun Media hälsas välkomna till det första steget i den värdskapsutbildning som kommunens medarbetare samt delar av besöksnäringen i kommunen ska genomgå. Första steget tas onsdag 18 augusti kl 7.45 på Röda Kvarn. Då får ni tillfälle att träffa projektledningen och föreläsaren Märit Torkelson från Värdskapet AB.

2010-04-26 16:21 CEST Orsa kommun Ordet ”flyttkarusell” används flitigt i debatten just nu, ibland i kombination med ordet ”miljonrullning”. Därför anser Orsa kommuns lokalförsörjningsråd att det är viktigt att klarlägga vissa förutsättningar i lokalfrågan.

2010-04-26 12:35 CEST Orsa kommun Orsa kommuns revisorer föreslår att Barn- och utbildningsnämnden inte ska ges ansvarsfrihet. Detta på grund av bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll. Kommunstyrelsen får kritik för bristande uppsikt över barn- och utbildningsnämnden.

2010-04-15 14:32 CEST Orsa kommun Den anonyma anmälan om situationen vid Orsaskolan, där det bl a påtalats ett antal incidenter och hävdats att skolan inte kan garantera elevernas säkerhet eller erbjuda en trygg arbetsmiljö kommer inte att utredas av skolinspektionen.

2010-04-13 16:40 CEST Orsa kommun Abonnenter på det kommunala ledningsnätet i Orsa uppmanas att spara på vattnet det närmaste dygnet. Anledningen är att den extrema tjällossningen har förorsakat läckor på flera större ledningar. Detta gör i sin tur att vattenreservoarerna inte hinner fyllas. Tekniska kontoret räknar med att få bukt med de värsta problemen under det närmaste dygnet.

2010-04-13 16:24 CEST Orsa kommun Lokalförsörjningsfrågan i Orsa tog ett steg närmare sin lösning på måndagen, då kommunstyrelsens majoritet - med ordförandens utslagsröst - beslutade att följa arbetsutskottets förslag som bland annat innebär att kulturverksamheterna är kvar i nuvarande byggnader och att en av två skolbyggnader vid Kyrkbynsskola slutar användas som skola. Kommunstyrelsens beslut i sammanfattning:

2010-04-07 14:24 CEST Orsa kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott i Orsa beslutade att delta i Orsa Grönklitt AB:s nyemission med 9,7 miljoner. - Vi deltar i emissionen är för att placera pengar för framtida pensionsavsättningar, säger kommunalrådet Marie Olsson.

2010-03-22 14:09 CET VarUnik Varför ska inte en liten verksamhet som Stjärnögas få lika mycket uppmärksamhet och därmed erkännande som de stora kedjorna när varorna många gånger är jämförbara eller kanske tom bättre i vissa fall? Så tänkte Ann-Sofie Sund på Stjärnöga och anslöt sin verksamhet till e-handelssajten VarUnik.