Pressmeddelanden

Digital databas för haven får 10 miljoner

2012-04-10 15:00 CEST Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten ger tio miljoner kronor till projektet ”Digitalisering av djupdata”. Därmed kan Sjöfartsverket fortsätta arbetet med att bygga upp den nationella databasen med information om djup i svenska kustvatten. - Vi är väldigt glada över att nu ha fått besked om pengarna, i dag är 16 personer sysselsatta på heltid i projektet, säger Patrik Wiberg på Sjöfartsverket.

Insatser för hav och vatten behöver säkras

2012-03-02 14:00 CET Havs- och vattenmyndigheten Över landet har flera lokala vattenvårdsprojekt dragit igång. För att inte miljöåtgärderna ska tappa fart vill Havs- och vattenmyndigheten att regeringens anslag för åtgärder för havs- och vattenmiljö ska ligga kvar på dagens nivå, cirka 740 miljoner kronor.

Förbud mot laxfiske med drivlinor

2012-03-01 12:54 CET Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten har idag beslutat att förbjuda laxfiske med drivlinor i Östersjön. Anledningen är att årets kvot redan är så gott som uppfiskad. Beslutet är ett led i arbetet med att skydda den vilda laxstammen i Östersjön. Förbudet berör yrkesfiskare i södra Östersjön.

Osäker framtid för populära pengar

2012-02-28 08:10 CET Havs- och vattenmyndigheten Närmare 95 miljoner kronor. Så mycket pengar har Havs- och vattenmyndigheten beslutat att i år dela ut till länsstyrelserna för att finansiera lokala vattenvårdsprojekt, så kallade LOVA-projekt. Summan är ungefär fem miljoner större än förra året. Anslaget är populärt, men framtiden för dessa populära pengar är osäker.

Tånglaken varnar för läget i Östersjön

2012-02-20 08:20 CET Havs- och vattenmyndigheten Den lilla fisken tånglaken ska få en viktig roll när det gäller att övervaka tillståndet i Östersjön. Fisken reagerar bland annat på kemiska föroreningar i havsvattnet. Nu visar forskningsresultat att det blivit allt vanligare att tånglaken drabbas av störningar i fortplantningen.

”Båtbranschen måste ta miljöansvar”

2012-02-14 10:53 CET Havs- och vattenmyndigheten - Det var slående hur få miljöanpassade produkter båtmässan i Göteborg kunde visa upp. Jag kommer ta initiativ till en diskussion med mässledningen om ett miljötorg nästa år, där utställare med miljövänliga produkter kan visa upp sina varor och tjänster, säger Thomas Johansson, enhetschef på Havs- och vattenmyndigheten som för första gången visade upp sig på mässan.

Dricksvatten ska bli riksintresse

2012-02-13 08:15 CET Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten bidrar till att trygga dricksvattenförsörjningen i landet genom att inrätta riksintressen. Myndigheten har skickat ut en remiss till bl a länsstyrelserna, för att starta ett arbete med att ta fram dricksvattenanläggningar som bör klassas som riksintressanta. Hittills har endast Bolmentunneln som förser 700 000 personer med dricksvatten blivit klassad som riksintresse.

Stora kostnader vid oljeolycka utanför Sveriges kust

2012-02-06 07:45 CET Havs- och vattenmyndigheten En fartygsolycka utanför Sveriges kust med efterföljande oljeutsläpp beräknas kosta samhället nära två miljarder kronor. Det visar en ny rapport från IVL, Svenska Miljöinstitutet. Samtidigt är beredskapen i kustkommunerna för att hantera oljeutsläpp oroväckande låg.

Insatser i rätt tid skyddar torskbeståndet på västkusten

2012-02-03 11:40 CET Havs- och vattenmyndigheten De mängder av småtorsk som nu finns på västkusten är resultatet av en längre tids målmedvetet arbete. En rad insatser under de senaste åren - som fredade områden och nya redskap - har bidragit till att bestånden ökar. - Det är skönt att se att arbetet ger resultat, säger Bengt Kåmark, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Kraftig ökning av spolplattor för båtar i väst

2012-02-01 08:00 CET Havs- och vattenmyndigheten Antalet spolplattor för att tvätta båtbottnar har ökat kraftigt och Västsverige är bäst i klassen med en väntad flerdubbling på några år. Till stor del sker det tack vare statliga bidrag. Trots vissa nackdelar är spolplattor bättre för miljön än de flesta andra alternativ.