Pressmeddelanden

Skogsnolia behåller ställningen som viktig mötesplats för skogsbruket

2015-06-16 08:47 CEST Nolia AB Årets Skogsnolia samlade många av de viktigaste aktörerna inom svenskt skogsbruk och visade återigen sin betydelse som mötesplats för skogsnäringens aktörer. – Vi hittade återigen rätt målgrupp och lyckades locka rätt människor till vår mötesplats, säger projektledaren Kristin Olsson.

Designhögskolan vinnare när iF utsåg bästa designprojekten

2015-06-12 11:27 CEST Umeå universitet Nästan 12 000 bidrag tävlade om priser när organisationen iF skulle utse årets bästa studentarbeten inom design, och därmed utnämna vinnarna av ”iF student design award”. Fyra av vinsterna gick till studenter från Designhögskolan, Umeå universitet. Dessutom lyckades studenter från samma skola vinna priser inom specialkategorierna ”Haier Design Prize” och ”Hansgrohe Design Prize”.

Skogsklustrets vd lyfter fram en mässa i centrum

2015-06-12 08:31 CEST Nolia AB Maria Hedblom, vd för Skogstekniska klustet var en av Skogsnolias invigningstalare under öppningsdagen. Hon framhåller att mässans besökare befinner sig i centrum. – Detta är centrum där världens bästa, mest citerade skogliga forskning bedrivs, men också världsledande forskning inom automation, simulering och design tillsammans med världsledande företag inom skogsteknik.

Göran Persson anser att det är vårt moraliska ansvar att bruka skog

2015-06-12 08:22 CEST Nolia AB Sveaskogs styrelseordförande Göran Persson invigningstalade på Skogsnolia, som han kallar Sveriges ledande skogsmässa. Han ser stora utmaningar för skogen men levererade ett tydligt budskap. – Skog ska brukas, hus ska byggas och trä ska användas, säger Göran Persson i ett tal där skogen ses som räddningen för jobb, klimat samt balans mellan stad och land.

Strukturdata avslöjar nya mekanismer bakom proteintransport

2015-06-11 15:29 CEST Umeå universitet För att cellens nytillverkade proteiner ska hitta rätt har de signalsekvenser kopplade till sig, en slags adresslapp. Dessutom tar de hjälp av en partikel som guidar dem till cellmembranet. Umeåforskare åskådliggör i en ny studie hur denna partikel gör det möjligt för proteinerna att passera cellmembranet. Resultaten är publicerade i den ansedda tidskriften Nature Communications.

Hedersdoktorer vid samhällsvetenskapliga fakulteten

2015-06-11 09:53 CEST Umeå universitet Professor Rick Sarre, erkänd forskare inom rättsvetenskap med ett stort samhällsengagemang, och professor Philomena Essed, genusforskare som kämpar för social rättvisa och synliggör rasdiskriminering, har utsetts till 2015 års hedersdoktorer vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet.

2015-06-11 07:10 CEST Nolia AB Hela 55 procent av den produktiva skogsmarken och 45 procent av virkesförrådet finns i norra Sverige. Här finns också minst hälften av alla landets skogsmaskiner. Därför är det ingen slump att årets viktigaste skogsmässa hålls just här.

2015-06-10 15:47 CEST Umeå universitet Brian Walker, professor vid universitetet i Edinburgh, har bidragit till utveckling av en ny läkemedelsgrupp för att minska insjuknande i kardiovaskulär sjukdom och typ 2-diabetes. Dawn Skelton, professor vid Glasgow Caledonian University i Skottland, forskar med fokus på prevention av fall och skador samt träning för äldre. Dessa båda forskare är medicinska fakultetens hedersdoktorer 2015.

2015-06-10 13:10 CEST Nolia AB Skogsnolia har det väl förspänt när det gäller närhet till marknad och kompetens. I närområdet, och som utställare, finns världens ledande skogsfakultet. Fakulteten för skogsvetenskap har en unik ställning i Sverige. Inget annat svenskt universitet bedriver skogsforskning och utbildning på samma nivå.

Icke smittsamma sjukdomar kräver allt fler offer

2015-06-10 09:51 CEST Umeå universitet Det finns ett stort behov att bromsa utvecklingen mot att allt fler människor dör i förtid på grund av icke smittsamma sjukdomar, som hjärt-kärlsjukdom, diabetes och cancer. Utmaningarna varierar dock i olika länder, vilket gör att varje land behöver specialanpassa sina insatser och budskap till befolkningen för att minska sjukdomstrycket. Detta enligt en avhandling från Umeå universitet.