Pressmeddelanden

MTR Express höjer sin kundnöjdhet ytterligare

2015-06-11 07:12 CEST MTR Express Efter en otroligt stark start med hela 91 procents kundnöjdhet höjer sig MTR Express ytterligare. Den senaste mätningen visar en övergripande kundnöjdhet på 92 procent. Den visar också att trafikinformationen till resenärerna fungerat väl; hela 94 procent är nöjda med den. Servicen ombord uppnår en kundnöjdhet på 93 procent.

​Forskning: Effektivare informationshantering ger bättre vård

2015-06-10 09:49 CEST Högskolan i Skövde Vård och omsorg står inför omfattande utmaningar att nå hög kvalitet i mötet med vård- och omsorgstagare. Tillgången till patientinformation och medicinsk kunskap är därför en nyckelfråga. Stora förväntningar ställs på att IT-systemen ska bidra till att förbättra vårdkvaliteten och det är därför viktigt att IT-systemen utvecklas från ett processorienterat sätt där patienten är central och aktiv.

2015-06-03 12:50 CEST Högskolan i Skövde Området biomarkörer är brett och applicerbart inom flera olika fält. Inom medicinen fungerar biomarkörer som ett hjälpmedel för diagnos och inom miljömedicinen kan man med biomarkörernas hjälp få reda på hur olika gifter påverkar miljön. Både akademi och näringsliv ser ett stort behov av att utveckla området vidare – och det gör man nu, med ett nytt masterprogram inom området.

Forskning visar på vilket sätt modeller kan bidra till verksamhetsmål

2015-06-01 12:41 CEST Högskolan i Skövde Den 3 juli försvarar Julia Kaidalova sin licentiatavhandling: "Towards a definition of the role of enterprise modeling in the context of business and IT alignment". Denna licentiatuppsats undersöker hur man med hjälp av modeller kan säkerställa att utvecklingen av IT-system bidrar till verksamhetsmål.

2015-05-28 16:05 CEST Högskolan i Skövde Forskare vid Högskolan i Skövde har på uppdrag av Kammarkollegiet analyserat vilka standarder som uppfyller kraven för en öppen standard och därmed kan rekommenderas till svenska myndigheter. Resultatet bidrar till Kammarkollegiets riktlinjer för användning av öppna standarder vid upphandling av programvaror och tjänster inom offentlig sektor.

Programmera spel med Zcooly Hack på sommarlovet?

2015-05-27 08:44 CEST IUS innovation ​Känner du någon som gillar spel? Och som vill designa och programmera egna spel under sommarlovet? Är personen mellan 9-13 år? Skicka in en anmälan till Zcooly Hack! Den 29:e juni - 3:e juli, vecka 27, håller vi till i Gothia Science Park, Skövde och med hjälp av våra programmerare lär vi oss hur man programmerar och designar egna spel.

Spelprogrammeringskurs för pedagoger

2015-05-27 08:42 CEST IUS innovation ​Är du pedagog och vill lära dig att programmera spel för att använda i din undervisning? Under hösten -15 håller vi på Zcooly programmeringskurser för pedagoger under kvällstid i våra lokaler Gothia Science Park, Skövde och Lindholmen Science Park, Göteborg. Ge dina elever en möjlighet att utforska programmeringsvärlden och få ett färdigt undervisningspaket att använda i din klass.

2015-05-25 15:45 CEST Högskolan i Skövde I sina examensarbeten ges studenter från Designingenjörsprogrammet möjlighet att visa upp vad de har lärt sig under sina tre studieår vid Högskolan i Skövde. På onsdag den 27 maj arrangeras en utställning i Portalen där resultaten av deras arbeten kommer presenteras.

2015-05-22 15:45 CEST Högskolan i Skövde Högskolan i Skövdes styrelse kommer att vända sig till regeringen och förslå att Sigbritt Karlsson omförordnas för en andra rektorsperiod, detta beslutade styrelsen vid dagens möte. Om regeringen följer högskolestyrelsens rekommendation förlängs Sigbritt Karlssons förordnande som rektor fram till sommaren 2019.

Nya konceptet Hotel With öppnar 106 nya hotellrum på Sveavägen 44

2015-05-21 10:34 CEST Skandia Fastigheter Till 30 000 kvadratmeder hållbarhetsklassade kontorsytor på Sveavägen 44 har nu alla hyresgäster flyttat in. Men inte nog med det: Nu ska Stockholm få ett ytterligare hotell. Hotellet får sin entré i gatuplan och rummen, som anländer till Sveavägen i färdigbyggt skick, håller som bäst på att lyftas in i huset, en våning ner.