Dokument

Teknisk beskrivning Digital Film

2013-11-28 11:26 CET KLAR Design Teknisk specifikation på Digital film s.k smartfilm. Kraft - 110v Frekvens - 50-60 Hz Elektrisk ström - 0,1 ampere per kvadratmeter Strömförbrukning - 12 watt per kvadratmeter Ljusgenomsläpplighet - On (75%) / Off (67%) Testprocedurer Testad över 3 miljoner switchar

Installationsmanual Digital Film klistrad på glas

2013-11-28 10:30 CET KLAR Design En monterings anvisning för att montera och förbereda installation av digital film på fönster eller glasvägg inomhus med inkoppling av transformator. För vidare information www.klardesign.se

Bästa Tillväxt 2013 - Samtliga kommuners placering i respektive län

2013-11-20 09:16 CET SYNA AB

Bästa Tillväxt 2013 - Företag i Eskilstuna som tilldelas diplom

2013-11-20 09:16 CET SYNA AB

2013-11-13 12:33 CET Katrineholms kommun

Program DEN GODA FISKEN, 12 nov 2013

2013-11-08 17:45 CET EkoMatCentrum

Program 25-års 2013

2013-11-08 14:45 CET Eskilstuna kommun

Förteckning 25-årsjubilarer 2013

2013-11-08 14:45 CET Eskilstuna kommun

Program och jubilarer 25-årsuppvaktning med utdelning av hedersgåvor

2013-11-05 16:11 CET Eskilstuna kommun

Pressmaterial KRIG OCH FRED 1500-1900

2013-10-25 13:30 CEST Armémuseum Armémuseums basutställning KRIG OCH FRED 1500-1900, berättelsen om hur Sverige formats under 400 år, har uppdaterats på flera sätt; fler föremål, tvåspråkiga texter samt en kännbar dramaturgi är några av nyheterna. - Jag hoppas att våra uppdateringar gillas, de är på riktigt IRL. Spännande tillägg och äkta föremål ska öka museets dragningskraft säger museichef Eva-Sofi Ernstell.