Dokument

2013-11-13 12:33 CET Katrineholms kommun

Program DEN GODA FISKEN, 12 nov 2013

2013-11-08 17:45 CET EkoMatCentrum

Program 25-års 2013

2013-11-08 14:45 CET Eskilstuna kommun

Förteckning 25-årsjubilarer 2013

2013-11-08 14:45 CET Eskilstuna kommun

Program och jubilarer 25-årsuppvaktning med utdelning av hedersgåvor

2013-11-05 16:11 CET Eskilstuna kommun

Pressmaterial KRIG OCH FRED 1500-1900

2013-10-25 13:30 CEST Armémuseum Armémuseums basutställning KRIG OCH FRED 1500-1900, berättelsen om hur Sverige formats under 400 år, har uppdaterats på flera sätt; fler föremål, tvåspråkiga texter samt en kännbar dramaturgi är några av nyheterna. - Jag hoppas att våra uppdateringar gillas, de är på riktigt IRL. Spännande tillägg och äkta föremål ska öka museets dragningskraft säger museichef Eva-Sofi Ernstell.

Lättare att hitta på Nyköpings webbplats

2013-10-23 11:01 CEST Nyköpings kommun

Lilla Ekomatsligan 2013

2013-10-22 17:26 CEST EkoMatCentrum

Rekrytering i svenska företag

2013-10-18 10:32 CEST Ratio Forskningsinstitutet Ratio har genomfört en undersökning bland rekryterande chefer i svenska företag om hur de söker efter kompetent personal. Undersökningen visar bl a att man saknar verktyg och metoder för att hitta rätt kompetens. Parallellt med högt ställda förväntningar vid rekrytering av framtida medarbetare är det få företag som investerar i strategisk kompetensutveckling.

2013-10-17 08:05 CEST Vingåkers kommun Vingåkers kommun arbetar för utveckling av ökad kunskap kring digitalisering, bland annat genom digitala nämnder och skolan. Tillgången till bredband behöver därför finnas både i den offentliga miljön som hos företagare och i bostäderna.