Dokument

Ett äventyr - två leder karta

2013-08-20 11:39 CEST Eskilstuna Marknadsföring Ett äventyr - två leder. Karta över Gyllenhielmska leden och Pilgrimsleden med förteckning över boende, sevärdheter och matställen längs leden.

Rapport "Granskningen av EGF" PwC

2013-08-19 17:05 CEST Eskilstuna kommun

Programbroschyr Nordic Art Station 2013 Eskilstuna

2013-08-16 13:52 CEST Eskilstuna kommun Kom och se samtidskonst från Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge, Estland, Lettland och Litauen i Nordic Art Station – Word, Art, Sound. Eskilstuna konstmuseum har tömts för att ge plats åt verk av de 35 medverkande konstnärerna. Utställningen intar också andra offentliga ytor i Eskilstuna.

Program Oxelösund 16-19 aug 2013

2013-08-14 15:33 CEST Briggen Tre Kronor/Initiativet Hållbara Hav Program för Tre Kronor af Stockholms besök i Oxelösund den 16-19 aug 2013

Utställning på Skeppsta Hytta

2013-07-25 11:49 CEST Gröna Kusten

Fritt WiFi Djulö

2013-07-04 08:30 CEST Katrineholms kommun Sveriges Lustgård, Katrineholm fortsätter bygga ut den digitala infrastrukturen. Nästa plats att koppla upp är fritidsområdet Djulö. Nu kan besökare ta med sig sin bärbara dator, mobil, läs/surfplatta och sätta sig i gräset vid badplatsen för en stunds uppkopplad avkoppling.

Rapport: Hur främjas internationaliseringen?

2013-07-01 15:31 CEST Mälardalsrådet En rapport om internationaliseringen av högre utbildning i Stockholm-Mälarregionen.

Rapport: Hur främjas internationaliseringen?

2013-06-28 14:05 CEST Mälardalsrådet Antalet utomeuropeiska studenter i Stockholm-Mälarregionen har minskat dramatiskt, med runt 80 procent, sedan studieavgiften infördes, vilket påverkar både den högre utbildningen och arbetsgivares förmåga att rekrytera kompetent arbetskraft. Lärosätenas egen prognos är att minskningen kommer att fortsätta. Höjda stipendieanslag och bättre information/marknadsföring efterfrågas

Allt kan inte ske innanför tullarna - hur kan regionala stadskärnor i Mälardalen skapa tillväxt?

2013-06-28 07:00 CEST Mälardalsrådet Seminariet tar bl.a. upp Sundbyberg som ett exempel på en snabbt växande och attraktiv stadskärna där boende, arbete och kollektivtrafik mot Stockholm och övriga regionen väl hänger ihop. Men vad krävs av stadsutveckling, infrastruktur och kommunikationer för att vidareutveckla de regionala kärnorna och skapa tillväxt i hela Mälardalen?

Rapport: Kreativa krafter Stockholm-Mälarregionen

2013-06-27 16:00 CEST Mälardalsrådet Rapporten har två övergripande syften: att ge en statistisk överblick över utvecklingen inom den kulturella och kreativa sektorn i Stockholm-Mälarregionen och att göra kvalitativa nedslag i vad som kännetecknar företag inom sektorn och hur de interagerar med det övriga näringslivet och samhället. Två tredjedelar av alla verksamma inom sektorn i Sverige finns i Stockholm-Mälarregionen.