Bilder

Bord och interiör Teatergrillen. Fotograf; Niklas Alexandersson

2014-04-11 09:20 CEST Riche Teatergrillen har en av Sveriges bäst bevarade restauranginteriörer. Interiören är i stort oförändrad sedan 1968 då Tore Wretman gav Yngve Gamlin i uppdrag att förnya Grillens profil. Gamlin tog fasta på närheten till Dramaten och införde moment av teaterrekvisita som masker och dräkter.

Del av interiör Teatergrillen. Fotograf; Niklas Alexandersson

2014-04-11 09:10 CEST Riche Teatergrillen har en av sveriges bäst bevarade restauranginteriörer. Interiören är i stort oförändrad sedan 1968 då Tore Wretman gav Yngve Gamlin i uppdrag att förnya Grillens profil. Gamlin tog fasta på närheten till Dramaten och införde moment av teaterrekvisita som masker och dräkter.

Aijmers fresk, del av interiör Teatergrillen Fotograf Niklas Alexandersson

2014-04-11 09:08 CEST Riche Idag är Teatergrillens interiör en av Sveriges bäst bevarade restaurangmiljöer, en sevärdhet i sig. Som en fris runt rummet löper Aijmers stämningsskapande målning, en utsikt över Paris hustak. Denna målning har varsamt kompletterats i takt med de små ombyggnationer som genomförts.

Teatergrillens ingång, Exteriör Fotograf; Michael McLain

2014-04-11 08:55 CEST Riche

Teatergrillen skylt. Fotograf; Michael McLain

2014-04-11 08:53 CEST Riche Teatergrillens skylt är formgiven av Olof Söderholm och blev nominerad i Stockholms Skyltpris av Skönhetsrådet.

Teatergrillen Exteriör Fotograf; Michael McLain

2014-04-10 13:08 CEST Riche Teatergrillens skylt som blev nominerad till Stockholms bästa skyltpris.

KTH-forskaren Annika Carlsson-Kanyama

2014-04-10 08:49 CEST KTH KTH-forskaren Annika Carlsson-Kanyama

Så här skulle ett takväxthus kunna se ut.

2014-04-10 08:49 CEST KTH Så här skulle ett takväxthus kunna se ut.

Svenska Shiborisällskapet, Birgitta Lagerqvist,  24 maj–18 juni 2014

2014-04-09 16:24 CEST Konsthantverkarna

Svenska Shiborisällskapet, Maja Sjöberg,  24 maj–18 juni 2014

2014-04-09 16:22 CEST Konsthantverkarna