Bilder

Tvätta stuprör

2015-07-02 14:12 CEST Beckers Färg

Måla stuprör

2015-07-02 14:12 CEST Beckers Färg

Skrapa och slipa stuprör

2015-07-02 14:12 CEST Beckers Färg

Olofur Eliasson - Verklighetsmaskiner

2015-07-02 10:25 CEST ArkDes (Arkitektur- och designcentrum) Hans praktik söker sig ofta ut från gallerirummet till den offentliga miljön i form av arkitekturprojekt och platsspecifika installationer. Många kommer säkert ihåg när Stockholms ström färgades grön (Green river, 2000) eller vattenfallen under New Yorks broar (The New York City Wa¬terfalls, 2008). Curator Matilda Olof-Ors om utställningen som intar utställningssalarna på Skeppsholmen:

Olofur Eliasson - Verklighetsmaskiner

2015-07-02 10:23 CEST ArkDes (Arkitektur- och designcentrum) Perception, färg och rumsuppfattning utforskas i verk vars frågeställningar och experimentella förhållningssätt många gånger suddar ut gränsen mellan konst och arkitektur. Olafur Eliasson använder inte sällan naturen som material. Hans praktik söker sig ofta ut från gallerirummet till den offentliga miljön i form av arkitekturprojekt och platsspecifika installatione

Olofur Eliasson - Verklighetsmaskiner

2015-07-02 10:22 CEST ArkDes (Arkitektur- och designcentrum) Perception, färg och rumsuppfattning utforskas i verk vars frågeställningar och experimentella förhållningssätt många gånger suddar ut gränsen mellan konst och arkitektur. Olafur Eliasson använder inte sällan naturen som material. Hans praktik söker sig ofta ut från gallerirummet till den offentliga miljön i form av arkitekturprojekt och platsspecifika installationer.

Olofur Eliasson - Verklighetsmaskiner

2015-07-02 10:21 CEST ArkDes (Arkitektur- och designcentrum) Perception, färg och rumsuppfattning utforskas i verk vars frågeställningar och experimentella förhållningssätt många gånger suddar ut gränsen mellan konst och arkitektur. Olafur Eliasson använder inte sällan naturen som material. Hans praktik söker sig ofta ut från gallerirummet till den offentliga miljön i form av arkitekturprojekt och platsspecifika installationer.

Olofur Eliasson - Verklighetsmaskiner

2015-07-02 10:20 CEST ArkDes (Arkitektur- och designcentrum) ArkDes och Moderna Museet ser fram emot att tillsammans presentera Olafur Eliassons konstnär­skap för första gången i en stor separatutställning i Stockholm. Både ArkDes och Modernas tillfälliga utställningssalar kommer att fyllas med installa­tioner, skulpturala objekt och filmverk från tidigt 1990-tal till idag.

Test av installation i MegaMind. Foto: Anna Gerdén

2015-07-02 08:53 CEST Tekniska museet

Test av installation i MegaMind. Foto: Anna Gerdén

2015-07-02 08:53 CEST Tekniska museet