Pressmeddelanden

Patienterna ger toppbetyg för bemötande och tillgänglighet på vårdcentralen Ekeby Hälsocenter

2014-03-05 08:05 CET Ekeby Hälsocenter AB Patienterna på vårdcentralen Ekeby Hälsocenter i Uppsala upplever att de i hög grad blir bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt. Det framgår av den nationella patientenkäten som publiceras idag av SKL. - Vi är stolta över att vi når långt med våra ambitioner att vara Sveriges bästa vårdcentral, säger Mats Brolin, verksamhetschef för Ekeby Hälsocenter.

2014-03-04 14:19 CET Socialdemokraterna i Uppsala Uppsala är en storstad men också en stor landsbygdskommun. En fjärdedel av kommunens invånare bor utanför centralorten Uppsala. Vi anser att alla Uppsalabor har rätt till en bra närmiljö, goda kommunikationer, service, skola och barnomsorg inom ett rimligt avstånd. Så inte är fallet i dag och det vill vi ändra på.

2014-03-04 11:30 CET Socialdemokraterna i Uppsala Uppsalas hemtjänst och hemsjukvård har allvarliga brister. Det slår kommunens revisorer fast i en ny rapport. I revisorernas rapport framkommer bland annat att olika handläggare är olika generösa i bedömningen av hur mycket hemtjänst som en person ska beviljas, och att hemtjänsttagare som inte har pådrivande anhöriga riskerar att få mindre hemtjänst.

2014-03-03 18:49 CET Dag Hammarskjöld Foundation Dag Hammarskjöld Foundation and UNDP Nordic are arranging a seminar in Stockholm on Friday. The topic is the challenges that we will face when the share of young and elderly is rising.

2014-02-27 14:33 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket välkomnar det nya tobaksdirektivet som röstades igenom i EU‑parlamentet den 26:e februari. Direktivet omfattar e-cigaretter, men tydliggör att e-cigaretter ska regleras som läkemedel om medlemsstaterna gör den bedömningen.

2014-02-27 10:55 CET Uppsala kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott har gjort ett lönepolitiskt ställningstagande och beslutat om en lönepolitisk agenda för åren 2014-2016. En tydlig prioritering och målsättning avseende löner för förskollärare, fritidspedagoger och lärare inom grund- och gymnasieskolan samt för socialsekreterare med myndighetsutövande uppdrag har gjorts.

2014-02-27 10:27 CET Socialdemokraterna i Uppsala Under förra året dömdes Uppsala kommun till sanktionsavgifter på 5,2 miljoner kronor eftersom kommunen inte har ordnat boenden för funktionshindrade inom utsatt tid. Beloppet kan växa till 7,7 miljoner om alla domar från 2013 vinner laga kraft. I en interpellation till kommunfullmäktige ställer nu Socialdemokraterna kommunstyrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt (M) till svars för miljonsmällarna.

2014-02-26 15:29 CET Socialdemokraterna i Uppsala På torsdag väntas nämnden för hälsa och omsorg (NHO) besluta att höja habiliteringsersättningen. Förslagen till beslut är att ersättningen höjs med 5 kronor om dagen. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kritiserar nu att en höjd ersättning används för att mildra de höjda busstaxorna som väntas slå hårt mot deltagare på daglig verksamhet.

2014-02-26 13:07 CET Socialdemokraterna i Uppsala Socialdemokraterna föreslår nu att Äldrenämnden ger Kontoret för hälsa, vård och omsorg nedanstående uppdrag att utreda och planera för utbyggnad av träffpunkterna.

2014-02-26 10:19 CET Socialdemokraterna i Uppsala Finansminister Anders Borg (M) har bestämt sig för att sänka studiebidraget för Sveriges studenter. Den borgerliga regeringen vill sänka studiebidraget med 300 kronor per månad och ersätta det med ökat studielån. Något som kommer att slå mot många av Uppsalas studenter. Socialdemokraterna i Uppsala är starkt kritiska och vill istället satsa på utbildning och studenter.