Pressmeddelanden

2014-10-30 13:46 CET Dag Hammarskjöld Foundation The 2014 Dag Hammarskjöld Lecture: New international development agenda in focus as Helen Clark, the Administrator of the United Nations Development Programme, holds this year’s Dag Hammarskjöld Lecture on 4 November.

2014-10-28 11:44 CET Socialdemokraterna i Uppsala Under måndagen tillträdde det nyvalda kommunfullmäktige i Uppsala. Socialdemokraternas kommunfullmäktigeledamot Carl Lindberg valdes under sammanträdet till fullmäktiges nye ordförande. Lindberg efterträder därmed Lars Bäcklund (M).

Vårens utbildningar för dig i livsmedelsindustrin

2014-10-27 16:30 CET Bergström & Hellqvist AB Under våren 2015 erbjuder vi flera öppna kurstillfällen inom bl.a. intern revision, HACCP, BRC nya version 7, ISO 22000, FSSC 22000 och märkning av livsmedel. Alla riktade till personer verksamma i livsmedelsindustrin. Det förmånliga erbjudandet gå 3 betala för 2 gäller fortfarande!

2014-10-27 08:00 CET Uppsala kommun Till och med augusti i år har 1 743 bygglov för bostäder beviljats. Det är ett historisk högt antal. I genomsnitt beviljas 1 000 bygglov om året i Uppsala kommun. Det innebär att en bra grund finns för högt bostadsbyggandet framöver.

2014-10-26 07:39 CET Uppsala kommun Vid Uppsala Internationella Kortfilmfestival delas Uppsala kommuns filmpris till Ingmar Bergmans minne ut för femte gången lördag 25 oktober. Filmpriset är avsett för en ung och lovande filmskapare som i Ingmar Bergmans anda tänjer på filmkonstens gränser. 2014 går priset till Asuka Sylvie för filmen ”Lake”.

Akut indragning av ögonsalvan Zovirax

2014-10-24 17:55 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency En tillverkningssats (batch) av ögonsalvan Zovirax, som används mot herpesinfektioner i ögat, kan innehålla metallpartiklar. Ca 350 förpackningar av den aktuella tillverkningssatsen har levererats till svenska apotek, och kan alltså ha hämtats ut av patienter. Metallpartiklarna kan orsaka skador på hornhinnan.

2014-10-24 07:30 CEST Uppsala kommun Uppsala kommuns färdtjänst står inför förändringar. Just nu organiseras en trafikcentral där fjorton medarbetare står redo att ta hand om alla resenärer. Den 12 januari 2015 tas den nya färdtjänsten i bruk. Fram till dess gäller samma villkor som innan.

ERIC SAHLSTRÖM - EN UPPLÄNDSK STORSPELMAN

2014-10-23 16:30 CEST Upplandsmuseet Utställning och program på Tierps Bibliotek, 28 oktober- 22 november 2014 Utställningen skildrar den uppländske riksspelmannen Eric Sahlströms liv och gärning.Utställningen är producerad av Upplandsmuseet i samarbete med Eric Sahlströms minnesfond och med familjen Sahlström.

2014-10-23 15:37 CEST Uppsala kommun Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutade 22 oktober att Uppsala kommun ska införa nya hastighetsbegränsningar om 30, 40, 60 och 80 kilometer i timmen istället för dagens 50 och 70 kilometer i timmen. Målet är en mer attraktiv livsmiljö i våra tätorter och att öka trafiksäkerheten, respekten och acceptansen för hastighetsgränserna samt minskad miljöpåverkan.

Kören Blå Congo och Michel Barbier får stipendium av kulturnämnden

2014-10-23 15:35 CEST Uppsala kommun Kulturnämnden beslutade torsdag 23 oktober att ge Uppsala kommuns hedersstipendium till Michel Barbier för folkbildande insatser inom fransk kultur och språk. Nämnden beslutade också att tilldela kören Blå Congo det nya stipendiet Uppsala kommuns resestipendium för körer, avseende en resa till Botswana.