Pressmeddelanden

Svensken kritisk till ett avskaffande av ränteavdraget

2015-05-04 12:17 CEST Bjurfors AB En ny undersökning visar att stödet för ett avskaffande av ränteavdrag är svagt bland svenska folket - där varannan är emot. Dessutom kommer 19 procent av villaägarna och 14 procent av bostadsrättsägarna att bli tvungna att se över sin boendesituation om avdraget avskaffas. Det visar en ny Sifo-undersökning från mäklarfirman Bjurfors.

2015-04-30 10:44 CEST Uppsala kommun Uppsala kommun har under de senaste veckorna haft problem med olovlig camping i olika parker och grönområden. Allmänhet och media har ställt frågor om hur kommunen hanterar problemet.

2015-04-30 09:34 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency ​Inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin (NLS) genomförs ett heldagssymposium med temat Barn och läkemedel den 5 maj. Huvudfokus för mötet är förbättrad patientsäkerhet för barn där användar- och patientperspektivet blir belyst ur läkarens, farmaceutens, sjuksköterskans och myndigheternas olika roller.

2015-04-29 08:17 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Receptfria tabletter med paracetamol kommer inte längre att få säljas på andra försäljningsställen än apotek efter den 1 november 2015. Beslutet berör endast tabletter med paracetamol. Paracetamol i t.ex. flytande form och brustabletter berörs inte. Bakgrunden är en ökning av antalet förgiftningar i självskadesyfte där tillgänglighet till paracetamoltabletter bedöms vara en riskfaktor.

Höstens öppna utbildningar för livsmedelsinspektörer

2015-04-28 09:51 CEST Bergström & Hellqvist AB Höstens öppna utbildningar för livsmedelsinspektörer är nu fastställda. Vi erbjuder utbildningar inom revision av HACCP, märkning/livsmedelsinformation, allergi och specialkost, hälsofaror och revisionsteknik. Erbjudandet att gå 3 deltagare och betala för 2 är kvar.

Höstens öppna utbildningar för livsmedelsindustrin

2015-04-28 09:47 CEST Bergström & Hellqvist AB Höstens öppna utbildningar för livsmedelsindustrin är nu fastställda. Bergström & Hellqvist erbjuder flera kurstillfällen på olika orter inom HACCP, fördjupning i HACCP, BRC Food, ISO 22000, FSSC 22000, märkning av livsmedel, intern revision och ISO 14001. Alla riktade till personer verksamma i livsmedelsindustrin. Det förmånliga erbjudandet gå 3 betala för 2 gäller fortfarande.

Tillsammans gör vi Uppsala renast i Sverige

2015-04-24 09:48 CEST Uppsala kommun Uppsala kommun har en vision – att Uppsala blir renast i Sverige. Vi har tagit fram ett övergripande kommunikationskampanj för minskad nedskräpning, kampanjen ska samordna och användas för att knyta ihop olika aktiviteter som rör nedskräpning med kommunen som huvudavsändare. Kampanjstart sker till Valborgsfirandet.

2015-04-23 17:25 CEST Uppsala kommun ​Kulturnämnden beslutade vid sammanträdet i Sävja kulturcentrum den 23 april att utse några av årets kulturstipendiater. Jan Fridegårdstipendiet går 2015 till Lawen Mohtadi. Lina Sjöberg, litteratur, och Moa Lönn, konst, får de två stora arbetsstipendierna på 100 000 kronor vardera. Tio stipendiater får 25 000 kronor vardera för fortbildning och stipendiet för Unga skrivare går till Kaberi Mitra.

Stor acceptans för amorteringskravet

2015-04-23 13:23 CEST Bjurfors AB Ny Sifo-undersökning från mäklarfirman Bjurfors visar att stödet är stort hos svenskarna kring amorteringskravet. Nästan varannan är positiv och endast var fjärde är negativ. Det är framförallt boende i Stockholm som är positiva – hela 52 procent är för amorteringskravet här.

Edeva visar Actibump in action!

2015-04-23 07:01 CEST LEAD Edeva förbereder just nu en visning av Actibump, trafiksäkerhetssystemet som ger en fysisk påminnelse till förare som kör för fort och skapar ett bättre trafikflöde för alla trafikanter. Den 27-29 april kl 8-17 har Edeva personal vid Actibumpinstallationen på Dag Hammarskjölds väg 31 i Uppsala.