Pressmeddelanden

Vi ses på Business Arena

2014-09-16 18:02 CEST Arcona Onsdag och torsdag denna vecka träffar ni Arcona i monter nr 105 på Business Arena, Waterfront Congress Centre i Stockholm.

2014-09-16 09:31 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverkets vetenskapliga råd är nu inrättat efter att läkemedelsnämnden för humanmedicin avvecklades i slutet av 2013. Det nya rådet har ingen beslutande funktion, utan är en rådgivande instans som ska komplettera myndighetens egna medicinska och vetenskapliga kompetens.

2014-09-15 14:00 CEST Uppsala kommun I Uppsala byggs det flest bostäder per capita bland Sveriges tio största städer. En stor del av de kommande årens byggande ska ske i Ulleråker. Planeringen pågår för fullt inför en första annonsering av en markanvisningstävling där de bästa byggprojektidéerna för området premieras. Därför bjuder nu Uppsala kommun in fler intresserade bygg- och fastighetsföretag som vill investera i Uppsala.

Uppsala uppmärksammar Europeiska trafikantveckan

2014-09-15 08:00 CEST Uppsala kommun Lämna bilen hemma på lördag och välj att gå, cykla eller åka kollektivt istället. Det är uppmaningen när Uppsala kommun och flera andra organisationer bjuder in till aktiviteter på Dragarbrunnstorg. Under dagen kommer det finnas möjlighet att se uppvisningar från ungdomsföreningar i parkour, le capoeira, gymnastik och dans, få ansiktsmålning, med mera.

Tyck till om kulturmiljön

2014-09-13 12:57 CEST Uppsala kommun Kulturnämnden bjuder in till ett informationsmöte med anledning av kommunens kulturmiljöprogram som är ute på remiss. Mötet riktar sig till myndigheter, organisationer, intresseföreningar, företag, kommunala förvaltningar och bolag samt till intresserade medborgare.

Miljösmart boende med unik gårdsmiljö vinnare i Norra Djurgårdsstaden

2014-09-12 13:12 CEST Tema Odlingslotter, bikupor och prunkande mötesplatser. Temas landskapsarkitekter står bakom den unika gårdsutformningen i det vinnande förslaget för Brofästet, en kommande etapp i Norra Djurgårdsstaden. Brofästet är ett spjutspetsprojekt med ambitiösa miljö- och energimål för boende, byggande och gårdsmiljö.

2014-09-11 11:17 CEST Socialdemokraterna i Uppsala M, Fp och Kd i Uppsala vill öppna upp för kommersiellt lågprisflyg på Ärna och hoppas på stöd från regeringen. Blir det maktskifte och en S-ledd regering kommer Socialdemokraterna att värna Arlandas utveckling och säga nej till flyg på Ärna. Det meddelar Socialdemokraternas trafikpolitiska talesperson Anders Ygeman idag. Kommunalrådet Erik Pelling (S) i Uppsala välkomnar beslutet.

Privata vårdföretag tillför kvalitet

2014-09-11 08:00 CEST Ekeby Hälsocenter AB Mångfald ger kvalitet. Patienternas valfrihet sporrar oss som driver vårdcentralerna att bli bättre. Inskränkningar i möjligheterna för privata entreprenörer att bedriva vårdföretag skulle drabba kvalitén i vården, skriver Mats Brolin.

2014-09-10 17:10 CEST Uppsala kommun Kommunstyrelsen utsåg onsdag 10 september Yvonne Näsström till ny näringslivsdirektör i Uppsala kommun. Hon tillträder tjänsten 1 november.

2014-09-10 13:03 CEST Socialdemokraterna i Uppsala Vid ett maktskifte i Uppsala tänker Socialdemokraterna omgående undersöka möjligheterna att stoppa den borgerliga alliansens hårt kritiserade försök att privatisera kommunens IT-verksamhet.