Pressmeddelanden

Läkemedelsverkets årsredovisning lämnad till regeringen idag

2017-02-22 17:08 CET
Läkemedelsverkets årsredovisning för 2016 visar en fortsatt stark ställning inom uppdra...

Användning av blodproppshämmande läkemedel vid förmaksflimmer

Användning av blodproppshämmande läkemedel vid förmaksflimmer

2017-02-22 09:13 CET
Patienter med förmaksflimmer och förhöjd risk för blodpropp bör behandlas med blodpropp...

Stena Fastigheter förmedlar flest lägenheter i Stockholm

Stena Fastigheter förmedlar flest lägenheter i Stockholm

2017-02-21 19:00 CET
Stena Fastigheter är det privata fastighetsbolag som lämnar flest lägenheter till bosta...

Allt fler barn och unga tar del av kultur- och fritidsutbudet i Uppsala

2017-02-20 16:34 CET
Kulturnämndens satsningar på barn- och ungdomars kultur- och fritidsverksamhet har gett...

Dags för ungdomar att söka 300 nya sommarjobb hos Stena Fastigheter

Dags för ungdomar att söka 300 nya sommarjobb hos Stena Fastigheter

2017-02-20 16:30 CET
För fjärde året i rad erbjuder Stena Fastigheter sommarjobb till 300 ungdomar som bor i...

Beslut gör det möjligt att bygga fler bostäder i Sala Backe

2017-02-17 08:39 CET
​Kommunstyrelsen och Uppsala Kommun Skolfastigheter AB har lämnat in en begäran om att ...

Noras korttidsvård flyttar till Linnés vård- och omsorgsboende

2017-02-17 07:55 CET
Lokalerna för korttidsverksamheten Nora ska få ytterligare ett våningsplan. Därmed behö...

Smulans förskola i Uppsala är fortsatt Qualiscertifierad efter sin andra granskning

Smulans förskola i Uppsala är fortsatt Qualiscertifierad efter sin andra granskning

2017-02-14 15:57 CET
Smulans förskola i Uppsala har återigen blivit certifierad enligt Qualis kvalitetssäkri...

Nu börjar arbetet på Studenternas idrottsplats

Nu börjar arbetet på Studenternas idrottsplats

2017-02-14 14:45 CET
Arbetet med att bygga en ny fotbollsarena och att anpassa Studenternas för allsvenskt s...

Annette Ahrenberg, Väsby Konsthall 18/2-12/3

Annette Ahrenberg, Väsby Konsthall 18/2-12/3

2017-02-09 16:45 CET
Vad är ett liv, vad är en människa och varifrån kommer vi är frågor som Annette vill ut...