Pressmeddelanden

Daniel Werkmäster ny chef för Uppsala konstmuseum

2014-06-18 13:57 CEST Uppsala kommun Ny chef för Uppsala konstmuseum blir Daniel Werkmäster, som tillträder tjänsten den 15 september. Närmast kommer Werkmäster från en tjänst som chef för Norrtälje konsthall där han verkat sedan 2003. Han har studerat konstvetenskap i Uppsala och arbetat med Uppsala Universitets konstsamling.

2014-06-18 10:27 CEST Socialdemokraterna i Uppsala I en gemensam begäran som lämnas in till kommunstyrelsen idag begär Socialdemokraterna och Miljöpartiet att frågan om kommunens IT-upphandling lyfts till ett extrainsatt kommunfullmäktige.

2014-06-16 10:27 CEST Socialdemokraterna i Uppsala På onsdag ska kommunstyrelsen besluta om nästa steg som är att handla upp tjänsterna på den privata marknaden. I sitt yttrande pekar kommunrevisionen på riskerna med det forcerade tempot och ifrågasätter om det ärende som kommunstyrelsen ska behandla på onsdag är tillräckligt väl beskrivet för att ett väl underbyggt beslut ska kunna fattas. Socialdemokraterna begär nu att upphandlingen avbryts.

40% av arbetstiden i byggbranschen inte värdeskapande

2014-06-16 10:10 CEST Arcona På större byggarbetsplatser går mycket arbetstid åt till slöserier som inte är värdeskapande för kunden. Det ger låg produktivitet och höga kostnader för alla. Veidekke och universitetet i Agder, Norge hoppas på att se förbättringar genom att stärka kunskapen och användningen av effektiviserande teknologier och bjuder därför in till den första globala Lean-konferensen i Norge i slutet av juni.

2014-06-13 08:30 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Stegvist godkännande syftar till att förbättra möjligheten för patienter med de största medicinska behoven att få snabbare tillgång till nya läkemedel. Läkemedelsverket har i samråd med TLV och SKL studerat internationella initiativ för stegvist godkännande av nya läkemedel och dess potentiella för- och nackdelar. En delrapport har idag lämnats till regeringen.

2014-06-13 08:05 CEST Uppsala kommun

Kulturnämnden inrättar nya stipendier för körer och för kulturarv

2014-06-12 16:51 CEST Uppsala kommun Kulturnämnden i Uppsala kommun beslutade vid sitt sammanträde den 12 juni om att inrätta två nya stipendier: ett resestipendium för körer som ska uppmuntra uppsalakörers studieresor och utbyten med andra kulturer och ett kulturarvspris som ska inspirera bevarandeinsatser för kulturmiljön. Stipendierna utlyses en gång per år med start hösten 2014.

Diligentia och Urban Deli ökar antalet hotellrum i Stockholm

2014-06-12 13:58 CEST Diligentia Diligentia bidrar med 110 nya hotellrum till Stockholms gästnätter när Sverige får sitt första ultramoderna hotell med samtliga rum i källarplanet i kontorshuset på Sveavägen 44.

2014-06-11 11:19 CEST Socialdemokraterna i Uppsala Enligt ett förslag som kommunstyrelsens arbetsutskott ska behandla idag ska kommunen inte längre utse några borgerliga begravningsförrättare. Kommunen ska inte "snedvrida marknaden" med "gratistjänster" hävdar man. Det här ställer sig Socialdemokraterna skarpt kritiska till.

2014-06-10 12:03 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket fick 2013 ett regeringsuppdrag att ta fram och utveckla nationella kvalitetsindikatorer för god patientsäkerhet, tillgänglighet och kvalitet på apotek. Nu har förslag på fem indikatorer tagits fram, och en rapport har lämnats till regeringen som även innehåller förslag om hur ett system med indikatorer skulle kunna införas.