Pressmeddelanden

2014-12-16 12:59 CET Uppsala kommun Kommunfullmäktige har fattat beslut om att införa nya taxor för färdstjänsten i Uppsala kommun. Det blir en zonindelad taxa som gäller från 12 januari 2015.

Hiv-Sverige lanserar ett nytt ord - Hiviker

2014-12-15 16:07 CET Hiv-Sverige På luciadagen var Hiv-Sverige på plats på Musikhjälpen för att prata om hur vi pratar om hiv i Sverige. En av våra utmaningar inom hivpreventionen är att motarbeta den stigma, skuld och skam som finns kring hiv. Det man kan göra på individnivå är att tänka på vilka ord och begrepp vi använder i vardagen. Vi tror på personer som lever med hiv och hiviker.

2014-12-15 10:39 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency ​Barn behöver sömn för att må bra och utvecklas. Sedan 2011 har Läkemedelsverket haft ett regeringsuppdrag att samla och utveckla kunskapen om barns läkemedel. Behandling av sömnstörningar hos barn har identifierats som ett prioriterat område. Läkemedelsverket har därför, tillsammans med nationella experter, tagit fram en kunskapssammanställning som publiceras idag.

2014-12-15 09:59 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency ​Strukturerade läkemedelssamtal syftar till att öka patientens förståelse för sin behandling, stödja följsamheten och undvika felaktig läkemedelsanvändning. Läkemedelsverket har kartlagt genomförbarheten och kommit fram till att samtalen går att genomföra, men kräver bland annat att apoteken har tillräckliga resurser för att genomföra samtalen samt att de identifierade juridiska frågorna utreds.

Corinne and Friends öppnar ny salong på Sveavägen 44

2014-12-15 07:00 CET Diligentia Kontosytorna på Sveavägen 44 är fullt uthyrda och attraktiva Midtown lockar allt fler verksamheter till butikslägena i kvarteret. Näst ut att flytta in i gatuplan på Sveavägen 44 är Corinne and Friends, som till våren 2015 kommer att husera mellan kontorshusets huvudingång och Nobiskoncernens nya italienska restaurang.

2014-12-12 10:35 CET Utrikespolitiska föreningen Utrikespolitiska föreningen Uppsala välkomnar måndagen den 15 december f.d. näringsministern och nuvarnade VD:n för Svenska Bankföreningen Thomas Östros. Östros kommer att föreläsa om i vilken riktning det europeiska samarbetet är på väg och hur Sveriges inflytande påverkas när vi väljer att ställa oss utanför ett av de viktigaste ekonomiska projekten inom Europa.

Nytt kvarter i cortenstål i Skellefteå

2014-12-12 08:29 CET Tema Trästaden Skellefteå bygger i stål. På uppdrag av det kommunala bostadsbolaget Skebo har Tema ritat tre hyreshus med omgivande mark i kvarteret Heimdall, Skellefteå.

2014-12-10 10:25 CET Uppsala kommun Plan- och byggnadsnämnden har under 2014 beslutat om ett stort antal detaljplaner som totalt ger möjlighet att bygga 5 000 bostäder. Det är ett historiskt högt antal. Bostadsmarknaden har förändrats och intresset för att bygga i Uppsala är stort.

2014-12-09 17:24 CET Uppsala kommun Torsdag 11 december kommer kommuninformations medarbetare att vara i centralpassagen mellan 11.00 och 16.00. Kommunalråd är också på plats.

2014-12-09 16:58 CET Uppsala kommun Nu ska Uppsala växa söderut. Södra staden kallas utvecklingsområdet, som sträcker sig från Polacksbacken till Sunnersta, och som kommer att expandera stort under kommande år. Den 1 december öppnade kommunen för en aktiv medborgardialog om planerna. Dialogen pågår under tiden 1 december–15 februari.