Dokument

Ekomatsligan 2014, Ekomatcentrum

2014-05-19 08:00 CEST EkoMatCentrum Rankning av landets kommuner, landsting och regioner som hade minst 25 procent ekologiska inköp 2013. Rankingen heter Ekomatsligan.

Ekologiskt i offentliga storhushåll 2013, Ekomatcentrum rapport 2014.

2014-05-19 08:00 CEST EkoMatCentrum Statistik avseende kommuners, landstings och regioners satsningar på ekologiskt och deras ekologiska inköp under 2013. Siffror på offentlig sektors intresse för svinn, närproducerat och etiskt finns också med.

Snabbprotokoll 2014-04-25

2014-04-25 14:45 CEST Västra Götalandsregionens kultursekretariat Snabbprotokoll från sammanträde för Västra Götalandsregionens kulturnämnd 2014-04-25.

2014-04-23 09:09 CEST Nordic Netproducts AB Largestcompanies lanserar i dag en modern webbtjänst med fokus på nordiska branschvinnare och topplistor. Vi har lagt ned mycket tid på design och funktion, men framför allt har vi lyft fram våra uniciteter – nämligen topplistor samt jämförelse mellan företag och bransch.

Topplistor och branschvinnare i fokus på förnyad webbtjänst

2014-04-23 09:09 CEST Nordic Netproducts AB Largestcompanies lanserar i dag en modern webbtjänst med fokus på nordiska branschvinnare och topplistor. Vi har lagt ned mycket tid på design och funktion, men framför allt har vi lyft fram våra uniciteter – nämligen topplistor samt jämförelse mellan företag och bransch.

NNN turneplan

2014-04-16 16:48 CEST Warner Music Sweden

NONONO turneplan

2014-04-16 13:23 CEST Warner Music Sweden

Timbuktu – Den Svenska Skammen

2014-04-11 08:56 CEST Warner Music Sweden

Rum och ansvar interaktivt vykort

2014-03-31 14:53 CEST Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB Interaktiv tillbakablick på vandringsutställningens tre första på turnéår i Sverige och Finland.

Snabbprotokoll 2014-03-20

2014-03-20 23:35 CET Västra Götalandsregionens kultursekretariat Snabbprotokoll från sammanträde för Västra Götalandsregionens kulturnämnd 2014-03-20.