Dokument

Lista över utställningar

2014-07-01 09:16 CEST Studieförbundet Bilda Lista över Karl Newmans utställningar.

"Kommer jag alltid vara helt ensam"

2014-06-30 08:51 CEST BRIS - Barnens Rätt i Samhället Andra delen i Bris kampanj "Vissa frågor har inga enkla svar".

"Varför blir mamma så konstig när hon dricker"

2014-06-30 08:49 CEST BRIS - Barnens Rätt i Samhället Första delen av Bris kampanj "Vissa frågor har inga enkla svar".

Slutrapport Inspektion av bevakningsbranschen, Nord, Arbetsmiljöverket

2014-06-26 08:01 CEST Arbetsmiljöverket

Fakulteternas motiveringar till nya hedersdoktorer vid Luleå tekniska universitet

2014-06-25 14:20 CEST Luleå tekniska universitet Läs tekniska och filosofiska fakulteternas kompletta motiveringar till utnämning av fyra nya hederdsoktorer.

Våld mot barn

2014-06-25 07:00 CEST BRIS - Barnens Rätt i Samhället En rapport från Bris och Tryggare Sverige om andelen uppklarade fall av barnmisshandel.

Juryns utlåtande för Nordens högsta byggnad

2014-06-18 11:00 CEST SERNEKE I samråd med Sveriges Arkitekter, Stadsbyggnadskontoret i Göteborg samt kommunala bolaget Älvstranden Utvecklings AB bjöd SERNEKE Group AB i januari 2014 in till tävling för utformning av området Karlavagnsplatsen, ett dynamiskt stadsområde på Lindholmen som bland annat ska innehålla ett av Nordens högsta hus. Här presenteras resultatet.

Jury statement - Scandinavia's tallest building

2014-06-18 11:00 CEST SERNEKE In consultation with The Swedish Association of Architects, Gothenburg’s City Planning Authority, and the municipal firm Älvstranden Utvecklings AB, a competition was held by SERNEKE AB in January 2014 for the design of Karlavagnsplatsen – a dynamic urban area of Lindholmen that will include, among other things, one of the tallest buildings in the Nordic region. Here are the results.

Cykelbokslut 2013

2014-06-16 15:18 CEST Umeå kommun

2014-06-16 08:14 CEST Västerbottens läns landsting En första projektutvärdering av European Minds.