Dokument

Rapport: Luften i Umeå 2014

2015-03-26 20:12 CET Umeå kommun I denna rapport presenteras resultaten av genomförda mätningar av kvävedioxid och partiklar vid Västra Esplanaden i Umeå under 2014. Mätningarnas syfte är att visa hur luftföroreningssituationen ser ut på Västra Esplanaden där miljökvalitetsnormer (MKN) överskridits för kvävedioxid sedan 2003.

Gyncancerdagen 2015 i Umeå den 14 april - HELA PROGRAMMET

2015-03-19 14:11 CET Nätverket mot gynekologisk cancer

IKSU 2014 |  Verksamhetsberättelse och årsredovisning

2015-03-18 15:31 CET IKSU

Årsredovisning 2014

2015-03-17 08:00 CET Skellefteå Kraft Skellefteå Krafts årsredovisning för 2014

Hållbarhetsredovisning 2014

2015-03-17 08:00 CET Skellefteå Kraft Skellefteå Krafts hållbarhetsredovisning 2014

Ambassador of Passion Day

2015-03-12 08:00 CET O'Learys Sportsbar & Restaurant Den 14 februari 2015 träffas O'Learys ambassadörer för att inspireras i sitt arbete med insamling till CSR-programmet Meal4Meal. Bland andra föreläser Linda Nordin och Carolina Klüft från Svenska FN-förbundet. En månad senare åker elva av dem till Etiopien för att på plats se hur barn får chansen att gå i skolan tack vare gratis skolmåltider.

Konferensprogram

2015-03-09 10:02 CET Kompetensteamet Stockholm AB Programmet för de två konferensdagarna samt prislista

Konferensprogram

2015-03-04 08:00 CET Kompetensteamet Stockholm AB Program för de två konferensdagarna samt prislista

Konferensprogram

2015-03-03 10:02 CET Kompetensteamet Stockholm AB Programmet för de två konferensdagarna. Boka innan 1 juli och få 800 kr i rabatt.

Konferensprogram Idrottslärare 2015

2015-03-03 10:02 CET Kompetensteamet Stockholm AB Program för de två konferensdagarna. Boka innan 1 juli och få 1.000 kr i rabatt!