Dokument

Ekomatsligan med tema "Den Goda Fisken"

2013-10-07 12:00 CEST EkoMatCentrum Den Goda Fisken är temat för årets seminarium i samband med Ekomatligans premiering. Hållbart fiske samt relevanta miljö- och hälsoaspekter. Ekomatsligan är de kommuner, landsting och regioner i Sverige som redovisat en hög andel inköpta ekologiska producerade livsmedel. Årets 35 vinnare premieras av Isabella Lövin, EU-parlamentariker och författare till boken ¨Tyst hav¨.

Årets strokeenhet rapport

2013-10-03 10:00 CEST Västerbottens läns landsting

Delårsrapport januari-augusti 2013

2013-10-02 13:07 CEST Skellefteå Kraft

Program den goda fisken-12 november

2013-09-30 19:10 CEST EkoMatCentrum

Neuroförbundet Färdtjänst Västerbotten

2013-09-28 05:00 CEST Neuroförbundet I Neuroförbundets färdtjänstrapport upplever strax under hälften av de 20 svarande i Västerbotten län att färdtjänsten inte kommer i tid. Det ska jämföras med strax över hälften i riket. Liknande resultat blir det i Västerbotten gällande färdtjänstens förmåga att komma i tid till slutdestinationen, där anser strax under hälften av svaren i Västerbotten att det inte fungerar.

Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat (2013-06-05)

2013-09-16 08:54 CEST Umeå Energi Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat (2013-06-05)

Punktligaste flygbolagen i världen augusti 2013

2013-09-11 11:56 CEST Malmö Aviation Flightstats rapport över de punktligaste flybolagen i världen 2013. Malmö Aviations punktlighet är högst av samtliga redovisade bolag, vilket gör dem till det punktligaste flygbolaget i världen i augusti 2013.

Årsredovisning 2012

2013-09-11 09:32 CEST Sametinget Så redovisade Sametinget sin verksamhet för år 2012.

SCB-rapport för Umeå kommun 2013

2013-09-03 15:26 CEST Umeå kommun

Inbjudan nätverksträff/kickoff

2013-08-19 08:53 CEST KNUT-projektet