Pressmeddelanden

Ny SLU-rektor föreslagen

2015-02-19 14:21 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Professor Peter Högberg, Umeå föreslås av styrelsen för SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) till ny rektor för universitetet efter Lisa Sennerby Forsse, vars mandatperiod upphör den 30 juni i år.

Telefonrådgivning om sjuka barn

2015-02-19 14:20 CET Kompetensteamet Stockholm AB Under två kunskapsfyllda dagar i mars kommer du få chansen att fördjupa dig och öka din kunskapsbas i en bred variation av ämnen speciellt framtagna för dig som tar emot samtal om sjuka barn. Vi kommer att belysa och tydliggöra det svåra i att ställa en diagnos över telefon utan att få se patienten och dessutom få andrahandsinformation om situationen.

2015-02-19 13:18 CET Umeå kommun De officiella befolkningsuppgifterna visar att Umeå hade 119 613 invånare vid årsskiftet. Ökningen under 2014 var 1 264 personer.

2015-02-19 12:00 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) redovisar för verksamhetsåret 2014 ett överskott på 173 miljoner kronor. Resultatet kan delvis förklaras av att SLU sålt mark i Uppsala för 98 miljoner kronor. Men universitetet har nu en ekonomi i balans efter ett omställningsarbete där ett 60-tal anställningar avslutats under 2013–2014.

2015-02-19 09:30 CET Västerbottens läns landsting Mannen som var i den yngre medelåldern led av långvariga och svåra psykiatriska problem. Under en vårdperiod på sjukhus gjorde han ett allvarligt försök att ta sitt liv.

2015-02-19 09:28 CET Umeå kommun Många barn och ungdomsföreningar arbetar inte bara med kultur- och fritidsaktiviteter utan har också en socialt förebyggande dimension i sin verksamhet. För att stötta föreningarna i arbetet med unga i utsatta situationer finns SOFI-stödet. Nu är det klart hur pengarna fördelas i år.

2015-02-19 09:22 CET Umeå kommun Anläggningsstödet hjälper föreningarna i Umeå kommun att erbjuda innevånarna allt från badplatser och ridbanor till fotbollsplaner och isbanor. För att kunna erbjuda en stor bredd och ett stort utbud av anläggningar är bidragen mycket viktiga. Under 2015 kommer fritidsnämnden dela ut nästan fem miljoner kronor i stöd till anläggningar.

​Uttalande: Järnvägsunderhållet efter stambanan genom norra Sverige är en fråga för hela Sverige

2015-02-19 09:16 CET Region Västerbotten I samband med Järnvägsforum som arrangeras i Sundsvall den 19–20 februari lämnar företrädare för näringsliv och myndigheter i Västerbotten och Norrbotten nedanstående uttalande. Vid Järnvägsforum i Sundsvall deltar bland annat Trafikverket, riksdagsledamöter och EU-parlamentariker. Fredag förmiddag talar infrastrukturminister Anna Johansson.

2015-02-19 09:15 CET Västerbottens läns landsting Den äldre mannen mådde dåligt, hade gått ner i vikt och hade allmän värk. Han hade sedan tidigare högt blodtryck och en avvikande men godartad blodbild.

Umeå Energi lanserar solcellspaket till privatkunder

2015-02-19 07:00 CET Umeå Energi Umeå Energi lanserar solcellspaket till privatkunder. Paketen som finns i olika effektstorlekar går redan nu att beställa. – Med egna solceller kan man enkelt producera förnybar energi, bli mer självförsörjande och ta ett direkt ansvar för klimatet. För oss som energibolag är det viktigt att vara med och driva omställningen till ett förnybart samhälle, säger Göran Ernstson vd på Umeå Energi.