Pressmeddelanden

2014-09-24 15:00 CEST Inlandsinnovation AB Inlandsinnovation investerar 25 miljoner kronor och blir därmed delägare i nybildade Loxysoft Group. Loxysoft Group är idag Nordens största leverantör av stödsystem för kontaktcenter och andra kontaktintensiva verksamheter med säljfokus.

CPMR trycker på om stöd för utveckling av Östersjöns hamnar och sjöfart

2014-09-24 12:46 CEST Region Västerbotten Som ett svar på skärpta svaveldirektiv för sjöfart driver CPMR frågan om EU-stöd till utveckling av miljövänliga färjor och hamnar anpassade till större och miljövänliga fartyg. – Hela Europa behöver utveckling av lösningar för miljövänlig teknik för sin färjeflotta. CPMR är en bra påtryckare i projektet att designa en ny färja för trafik över Kvarken, säger Erik Bergkvist.

Är ultrakänslig spårgasanalys på spåren

2014-09-24 12:44 CEST Umeå universitet En ny teknik för att spåra molekyler med extremt låga halter motsvarande en molekyl bland ett biljontals – en etta följt av tolv nollor – andra molekyler. Det påvisar fysikern Patrick Ehlers i sitt avhandlingsarbete som han försvarar vid Umeå universitet torsdagen den 25 september.

God mat i fjällen – seminarium

2014-09-24 12:27 CEST Region Västerbotten Tärnabygdens Mat Kulturförening (TMK) arrangerar seminarium om mathantverk som en del av fjällen och inlandets profil. Region Västerbotten är en av flera delaktörer. 25–26 september, Tärnaby Fjällhotell – Starkare företag inom matproduktion innebär utvecklingskraft för inlandet, säger Hans-Erik Forsell, som arbetar med destinationsutveckling vid VästerbottensTurism, Region Västerbotten.

2014-09-24 12:00 CEST Umeå kommun Kommunens revisorer har granskat arbetet med ungdomar under 20 år som varken arbetar eller studerar. Ansvaret för detta, det så kallade kommunala informationsansvaret, ligger på gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Revisorerna ger nämnden ett gott betyg och menar att det finns en tillräcklig styrning, ledning och kontroll inom det här området

2014-09-24 11:58 CEST Umeå kommun Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden räknar med att göra ett överskott på cirka 8 miljoner kronor under 2014. Orsaken är främst att färre elever valt en fristående gymnasieskola samt att fler elever från både Umeå och andra kommuner väljer att studera i Umeå.

Pressinbjudan delårsrapport

2014-09-24 11:28 CEST Skellefteå Kraft Tid: Måndag den 29 september klockan 11.00 Plats: Skellefteå Kraft, våning 10. Samling sker vid huvudentrén

2014-09-24 10:00 CEST Västerbottens läns landsting Landstingsfullmäktige har gett hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att genomföra en översyn av länets ambulansvård. Syftet med översynen är att få ett samlat underlag för att säkerställa jämlik vård, tillgänglighet och effektivt resursutnyttjande.

En ny färja över Kvarken – en lönsam affär

2014-09-24 09:06 CEST Region Västerbotten En ny färja kan ge upp till 50 000 nya arbetstillfällen till Kvarkenregionen och en ökning av regionens export på upp till 75 miljarder kronor. Siffrorna är hämtade ur en kommande rapport på uppdrag av Kvarkenrådet. – Även om det här är uppskattningar, tror jag att en ny färja blir mycket lönsam, säger Erik Bergkvist, regionråd, Region Västerbotten.

Lärare från Grubbeskolan utvecklar undervisning i Malaysia

2014-09-24 07:00 CEST Umeå kommun Fredag den 26 september åker åtta lärare från Grubbeskolan och tre skolledare till Malaysia. De ska under tio dagar utbyta erfarenheter med pedagoger från partnerskolan La Salle Secondary school i Kota Kinabalu på Borneo kring lärande för hållbar utveckling.