Pressmeddelanden

Verktyg för att stödja samhällen under naturkatastrofer - Made in Sliperiet

2015-03-23 13:18 CET Umeå universitet Interaktionsdesigner Ambra Trotto från Arkitekthögskolan leder ett nytt projekt – Community SOS - som startar upp i Sliperiet. Projektet handlar om att skapa en integrerad plattform där volontärer och hjälpbehövande kan nå varandra vid en miljökatastrofsituation. Den 23 mars startar projektgruppen en crowdfunding-kampanj för att finansiera projektet och bygga nätverk.

Tidigare Umeåstudent talar på Webbdagarna

2015-03-23 13:05 CET InfoTech Umeå ​En av talarna på Webbdagarna i Stockholm är tidigare Umeåstudenten Unn Swanström, som tog examen i interaktion och design 2014 vid Umeå universitet. Smarta affärer är årets huvudtema på Webbdagarna.

​Tum-EKG avslöjar hjärtrytmrubbningar

2015-03-23 11:42 CET Umeå universitet Korta upprepade EKG-registreringar med så kallad tum-EKG i hemmet är en ny, effektiv och uppskattad metod att hitta förmaksflimmer, som därmed kan bidra till att förebygga stroke. Det visar Tijn Hendrikx i en avhandling som han försvarar vid Umeå universitet.

Region Västerbotten bjuder in till normkritisk föreläsning i Skellefteå

2015-03-23 11:36 CET Region Västerbotten Region Västerbotten och Rättighetscentrum Västerbotten bjuder in till en normkritisk föreläsning onsdag 25 mars med Adrian Repka på Nordanåteatern, Skellefteå. Föreläsningen har fokus på sexualitet, genus och hbtq-frågor och ingår i Berättarfestivalen.

2015-03-23 11:00 CET Umeå universitet Vad behövs för en grön omställning av samhället? Vissa skulle svara förnybar energi, och andra kanske mer forskning och innovation eller riktade politiska styrmedel. Vid den internationella konferensen Umeå Renewable Energy Meeting (UREM) den 25-27 mars samlas toppforskare och företagsrepresentanter för att ge bilder av forskningsfronten.

Skolan uppmärksammar inte flickors svårigheter

2015-03-23 09:34 CET Umeå universitet Istället för att mötas av förståelse för sin livs- och skolsituation blir flickor betraktade som ett problem och fokus hamnar på deras fel och brister, konstaterar Anneli Nielsen, Umeå universitet, i sin avhandling Ett liv i olika världar.

2015-03-23 09:30 CET Västerbottens läns landsting Pojken hade spastisk cerebral pares, CP, och skulle behandlas mot muskelspänning i ena armen. Han sövdes, men fick av misstag sprutan med så kallat botulinumtoxin i fel arm.

Fredspris till Själevadskolan

2015-03-23 09:19 CET Örnsköldsviks kommun Själevadskolan i Örnsköldsvik är en av pristagarna i Emerichfondens tävling ”Skolornas Fredspris 2015”. Med ”Skolornas Fredspris” vill Emerichfonden belöna skolor som uppnått goda resultat i arbetet mot våld, mobbning och främlingsfientlighet.

Entre-passet blir Access-kort

2015-03-23 08:10 CET SSG Standard Solutions Group AB ​SSG Standard Solutions Group AB i Sundsvall, som utvecklar tjänster och utbildningar för svensk industri, vidareutvecklar Entrepasset till Accesskortet och utökar funktionaliteten. Med Accesskortet ges möjlighet att lägga in fler kompetenser än SSG Entre, så som Heta Arbeten.

Flexibilitet, mångfald och sociala nätverk viktigt för renskötare genom historien

2015-03-23 08:00 CET Umeå universitet Samiska renskötare har under lång tid format och omformat sin näring i ett skiftande klimat och genom tider av stora samhälleliga förändringar. Detta har de gjort genom ett flexibelt användande av betesmarker, starka sociala nätverk och genom att använda sig av ett antal binäringar. Det visar Isabelle Brännlund, Umeå universitet, i en ny avhandling.