Kontaktpersoner

Helen von Platen
Anneli Lundmark
Karin Bjerner
Stig Thörnqvist
Göran Janson

Globala Sundsvall

Johan Eriksson

Falkenbergs Brukshundklubb

Kicki Strandh
Jenny Nord

Havs- och vattenmyndigheten Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten. Fotot får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.