Kontaktpersoner

Anders Skarstedt
Elin Nylund
Ann-Karin Thorén
Lars Oscarson

Duplicera Lars är vårt ankare och navet för projekt och kundkontakter. Han projektleder våra uppdrag och sköter även upphandlingar och kampanjplanering.

Nicklas Sångberg

Duplicera Nicklas jobbar i huvudsak med säljoptimerande insatser hos våra kunder. Han är också vår expert på sökoptimering och att trimma webben till att bli en bättre säljare.

Andreas Ohlsjö

Duplicera Andreas arbetar med övergripande ansvar för grafisk form i alla kanaler. Han jobbar även med texter och manus.

Gunnar Magnusson

Frontwalker AB Gunnar Magnusson, är senior konsult på Frontwalker med ett särskilt fokus på processutveckling och affärsmodellutveckling. Han har arbetat med att utveckla metoderna och, kanske ännu viktigare, tillämpat dem i verkliga kundprojekt där hundratals process- och företagsmodeller skapats. Gunnar har över 20 års erfarenhet inom detta område.

Patrik Persson