Kontaktpersoner

Mathias Sundin
Claes Edblad

Hållbart Resande Örnsköldsvik Projektsamordnare - Hållbart resande Örnsköldsvik

Jan Nyman

Hållbart Resande Örnsköldsvik Arbetar som Näringslivsutvecklare inom Örnsköldsviks kommun men även periodvis i projektet Hållbart resande Örnsköldsvik.

Caroline Jonsson

Hållbart Resande Örnsköldsvik Projektsamordnare - Hållbart resande Örnsköldsvik

Linnéa Egnor

Hållbart Resande Örnsköldsvik Projektsamordnare - Hållbart resande Örnsköldsvik

Helena Näsström

Hållbart Resande Örnsköldsvik Tillförordnad Projektledare till augusti 2013 för projektet Hållbart resande Örnsköldsvik.

Cecilia Nordlund
Mattias Grundström Mitz
Kajsa Berggren
Magnus Hennlock