Kontaktpersoner

Svante Ljungberg
Jenny Dock
Petter Hanberger

MinFarm.se

Mikael Brännström
Malin Hemmingsson
Mathias Sundin
Claes Edblad

Hållbart Resande Örnsköldsvik Projektsamordnare - Hållbart resande Örnsköldsvik

Jan Nyman

Hållbart Resande Örnsköldsvik Arbetar som Näringslivsutvecklare inom Örnsköldsviks kommun men även periodvis i projektet Hållbart resande Örnsköldsvik.

Caroline Jonsson

Hållbart Resande Örnsköldsvik Projektsamordnare - Hållbart resande Örnsköldsvik

Linnéa Egnor

Hållbart Resande Örnsköldsvik Projektsamordnare - Hållbart resande Örnsköldsvik