Bilder

Drick mindre - Upptäck mer

Drick mindre - Upptäck mer

2016-09-23 09:50 CEST

Pin Sober October 2016

Pin Sober October 2016

2016-09-23 09:50 CEST

Alkoholfri sangria

Alkoholfri sangria

2016-09-23 09:50 CEST

Vad unnar du dig?

Vad unnar du dig?

2016-09-23 09:50 CEST

Mejerichef Magnus Lindberg

Mejerichef Magnus Lindberg

2016-09-23 09:00 CEST

Sundsvall mejeri

Sundsvall mejeri

2016-09-23 09:00 CEST

Parkering aktuell för nybygge i samband med markanvisningstävling.

Parkering aktuell för nybygge i samband med markanvisningstävling.

2016-09-21 11:34 CEST

Nuvarande parkeringsyta i kvarteret Bryssel, korsningen Lasarettsgatan-Fabriksgatan i Örnsköldsvik, är aktuell för nybebyggelse. Kommunen bjuder in potentiella exploatörer och arkitekter till markanvisningstävling. Mittemot den aktuella tomten ligger den spektakulära byggnaden Ting1.

Tomt aktuell för markanvisningstävling

Tomt aktuell för markanvisningstävling

2016-09-21 11:33 CEST

Nuvarande parkeringsyta i kvarteret Bryssel, korsningen Lasarettsgatan-Fabriksgatan i Örnsköldsvik, är aktuellför ny bebyggelse. Kommunen utlyser markanvisningstävling för expolateringsförslag.

Franzéngruppen Textil och hantverk

Franzéngruppen Textil och hantverk

2016-09-19 16:38 CEST

Franzéngruppen är en av kommunens dagliga verksamheter. Inom gruppen finns flera mindre grupper som arbetar med olika saker. Gruppen för Textil och hantverk arbetar med sömnad, textiltryck och vävning. De syr bland annat barnklänningar av återvunna textilier.