Pressmeddelanden

Mer kunskap om extrema tillstånd av materia

2014-04-02 22:22 CEST Umeå universitet Naturens extremer kan vara svåra att föreställa sig, men fysikern Dmitry N. Kobyakov ger i sin avhandling en ökad förståelse av egenskaper hos ultrakalla atomära gaser samt materia med extremt hög densitet i neutronstjärnor. Han lägger fram sina resultat vid Umeå universitet torsdagen den 3 april.

2014-04-02 15:40 CEST Umeå universitet Tre olika förslag på utformning av ett framtida Universum på Campus Umeå har presenterats under ett idéseminarium arrangerat av Umeå universitet och Akademiska Hus. Nu går arbetet vidare genom att samla in synpunkter från medarbetare och studenter.

Kristian Lundberg tar emot Lars Ahlin-stipendiet

2014-04-02 12:03 CEST Sundsvalls kommun Lördag 5 april tar författaren Kristian Lundberg emot Lars Ahlin-stipendiet 2014. Utdelning sker i Kulturmagasinet, Sundsvall. Lars Ahlin-stipendiet inrättades av Sundsvalls kulturnämnd 1991 och utdelningen sker vartannat år. Prissumman är 50 000 kronor samt en medaljong utarbetad av Ulf Linde.

2014-04-02 10:48 CEST Kommunförbundet Västernorrland Just nu befinner sig 33 representanter från Grekland, Spanien, Frankrike, Storbritaninen, Italien, Slovakien, Finland, Irland, Ungern, Rumänien samt Polen i Örnsköldsvik för att ta del av hur vi arbetar med att utveckla servicen på landsbygden med stöd av IT. - Det här är ett led i vårt europeiska projekt eCoop, berättar Charlie Wallin, biträdande direktör på Kommunförbundet Västernorrland.

2014-04-02 10:33 CEST Örnsköldsviks kommun Snart är det dags att inviga den tredje årstiden våren – gijrra – under det europeiska kulturhuvudstadsåret. Invigningen blir en tredelad upplevelse med start i Sundsvall och Umeå 30 april, därefter Örnsköldsvik 3 maj och Härnösand 10 maj.

TOMAS LEDIN NYINVIGER SKULE

2014-04-02 09:56 CEST Höga Kusten.se Nu står det klart att det blir Tomas Ledin som inviger Skule Naturscen. "Ingen annan svensk artist förknippas väl mer med den svenska sommaren än Tomas Ledin. Därför känns det naturligt att låta denna Höga Kusten-ambassadör nyinviga norrlandskustens vackraste sommarscen" säger arrangören Fredrik Wedin.

2014-04-02 08:45 CEST Mittuniversitetet Nu på torsdag 3 april klockan 17.30 är det kickoff i Stadshuset för ett nytt friskvårdsprojekt i Sundsvall – CERs Friskvårdsresa. Närmare 400 är anmälda!

Delta i ny forskningsstudie om tolerans

2014-04-02 08:14 CEST Umeå universitet Är vi i allmänhet toleranta mot andra människors åsikter och beteenden? Och varierar toleransnivån beroende på personlighet, ålder eller politisk åsikt? En forskargrupp vid Umeå universitet vill ta reda på mer om hur social tolerans hänger ihop med synen på politik och samhälle. För att utveckla en ny mätmetod söker de nu deltagare till en webbaserad enkätundersökning.

Västernorrland och Umeå inviger våren tillsammans under det europeiska kulturhuvudstadsåret

2014-04-02 07:00 CEST Sundsvalls kommun Snart är det dags att inviga den tredje årstiden våren – gijrra – under det europeiska kulturhuvudstadsåret. Invigningen blir en tredelad upplevelse med start i Sundsvall och Umeå 30 april, därefter Örnsköldsvik 3 maj och Härnösand 10 maj.

Att leva i mångfald – temat för vecka 14 på Navigator i Sundsvall

2014-04-01 16:32 CEST Sundsvalls kommun Under måndag till torsdag vecka 14 pågår temaveckan Att leva i mångfald. Det är en vecka där elever och personal i Vuxenutbildningen i Sundsvall får ta del av intressanta föreläsningar på temat mångfald.