Pressmeddelanden

2013-09-24 08:04 CEST Avesta kommun Avesta satsar på att bli 25 000 invånare år 2020. På fredag och lördag (27-28/9) får företagare, unga och alla andra möjlighet att få veta mer om arbetet, och att själva engagera sig. På lördagsprogrammet står bland annat en femkamp mellan Avestas mästare: Jimmie Johnsson, Marie Gustafsson, Linda Malta, Jan Hammar, Staffan Sahlberg, Lars Isacsson, Elin Ek

2013-09-23 10:13 CEST Avesta kommun Medierna inbjuds till pressträff med anledning av Avesta kommun i samarbete med Pappers avdelning 4 i Fors bjudit in kommunledning och fackavdelningar från de sex olika kommuner som gemensamt har Stora Enso som arbetsgivare. Syftet är att samla berörda kommuner och fackförbund för att gå igenom en nulägesbeskrivning av lagda varsel samt fundera över frågan , ”Hur går vi vidare”.

2013-09-10 16:06 CEST Avesta kommun - Vi har ett bra utgångsläge för att nå målen inom Avesta 2020. Så sammanfattar Anders Friberg, Kommundirektör, Avesta kommun, Avestas resultat i Insiktsmätningen. Insiktsmätningen är en kvalitetsmätning av den kommunala servicen och myndighetsutövningen gentemot företagare, och för första gången deltar Avesta kommun.

Södra Dalarnas Sparbank klimpatkompenserar genom Solvatten

2013-09-05 10:12 CEST Södra Dalarnas Sparbank Under statsbesöket i Stockholm valde President Obama att få träffa Petra Wadström, uppfinnare av Solvatten. Sedan 2009 kompenserar Södra Dalarnas Sparbank för bankens totala växthusgasutsläpp genom att investera i just Solvatten.

2013-09-03 07:31 CEST Avesta kommun - Alla medborgare i Avesta kommun är viktiga för Avestas framtid, och för att ge medborgarnas ännu större insyn i vad Avesta kommun gör för framtiden, och för att ge medborgarna möjlighet att ännu mer delta i att forma Avesta kommuns framtid anordnar vi kick offen, säger Lars Isacsson, kommunalråd, Avesta kommun.

2013-09-02 10:55 CEST Avesta kommun Avesta Art 2013 avslutar. Sista natten med konsten fyller vi med musik, mingel, eldshow & halmskulpturer.

Se Avesta som det var

2013-08-13 10:41 CEST Avesta kommun Medierna inbjuds till vernissage vid konstutställningen "Avesta i bilder 1796-1978", i Avesta bibliotek lördagen den 17 augusti, kl. 10:00.

2013-07-10 09:07 CEST Avesta kommun Graffitikonstnären och Avesta Art deltagaren Carolina Falkholt skapar ett nytt offentligt konstverk i centrala Avesta. En husfasad vid ”skvallertorget” ska få en ny skepnad i form av ett graffitikonstverk.

2013-05-27 07:44 CEST Avesta kommun I den tidigare inbjudan till Avesta kommuns interna kick off för Avesta 2020-arbetet blev det fel datum. Rätt dag/datum är onsdagen den 29:e maj (kl. 11:00)

2013-05-22 13:37 CEST Avesta kommun Medierna inbjuds till pressträff med anledning av Avesta kommuns Kick off för samtliga medarbetare i kommunen. Avesta 2020 involverar alla som jobbar i Avesta kommun, och under två dagar får samtliga medarbetare möjlighet att få en överblick, en djupare förståelse inom vissa områden och framför allt: bidra i Avesta 2020:s olika fokusområden.