Pressmeddelanden

2014-04-04 15:03 CEST Avesta kommun Medierna inbjuds till första spadtaget för en nyinvestering omfattande 50 miljoner kronor. Avesta kommun har nyligen utökat industriområde Källhagen. Detta är den första nybyggnationen på det utökade området.

2014-04-02 16:31 CEST Avesta kommun Kulturen har betydelse i äldreomsorgen. Forskning visar att kultur är en hälso-främjande och förebyggande faktor. Många äldre kan av olika skäl ha svårt att ta del av kulturlivet och att själva få skapa. . Som ett led i att utöka kulturutbudet på Avestas mest centrala äldreboende; Baldersgården inbjuder vi nu till en unik konstutställning.

2014-03-26 13:06 CET Avesta kommun Medierna inbjuds till pressträff den 31 mars, med anledning av att slutliga handlingar skrivs på av parterna Jernhusen och Avesta kommun, gällande köpet av järnvägsstationen i Krylbo. Vi detta tillfälle tillträder Avesta kommun som ny fastighetsägare.

2014-03-18 09:46 CET Avesta kommun Medierna inbjuds till invigning och aktiviteter i samband med att ”A Rainbow of Cultures” kommer till Karlfeldtgymnasiet i Avesta. ”A Rainbow of Cultures” är ett Comeniusprojekt initierat av Karlfeldtgymnasiet, och innefattar 15 olika deltagande länder/skolor. - Det är ett ovanligt stort Comeniusprojekt, säger Nils-Erik Eriksson, lärare, Karlfeldtgymnasiet.

Processen - 2014 års Avesta Art-titel avslöjad

2014-02-12 08:16 CET Avesta kommun Elva samtida nationella och internationella konstnärer från Sverige, Finland, England, Tjeckien, Italien och Azerbajdzjan intar Verket under Avesta Art 2014 under programförklaringen "processen". Utställningen är den trettonde i ordningen sedan starten 1995.

2014-02-11 08:42 CET Avesta kommun

2014-02-06 13:55 CET Avesta kommun - Jag tycker det är otroligt fina siffror. 94,5 procent av vår kommuns medarbetare är heltidsanställda, och vad mer är: den genomsnittliga tjänstgöringsgraden är 97,5 procent, säger Lars Isacsson, kommunalråd. - Bäst i Sverige? Jag skulle inte bli förvånad.

Pressinbjudan: Avesta Art 2014 - temat avslöjas

2014-02-05 16:42 CET Avesta kommun Medierna inbjuds till pressinformation med anledning av årets konsthändelse Avesta Art 2014. Årets tema avslöjas och kanske lite mer... Tre av årets konstnärer medverkar.

2014-02-05 10:14 CET Avesta kommun Medierna inbjuds att följa den föreläsning som är ett första steg i Avesta kommuns utökade arbete för en god och hållbar arbetsmiljö i Avesta kommuns förskolor.

2014-02-04 14:04 CET Avesta kommun Medierna inbjuds att ta del av 2013 års sammanställda resultat vad gäller satsningen på heltid åt alla i Avesta kommun. 2012 var Avesta näst bäst i Sverige - hur ser det ut nu? Och hur kan Avesta få det att fungera utan delade turer?