Pressmeddelanden

2013-10-04 10:22 CEST Avesta kommun Byggnationen av nya Balders äldreboende inleddes sommaren 2012 och i slutet av september flyttade de första boende in. Den nya boendedelen består av Lindhagens korttidsboende som flyttas från Avesta lasarett och en helt ny vård-och omsorgsavdelning. Totalt finns 27 moderna lägenheter med 34 boendeplatser.

2013-10-02 10:34 CEST Avesta kommun "Vi brukar kalla dem de oupptäckta barnen för att de flesta inte tror att de finns: barn med föräldrar som är demenssjuka" Medierna bjuds in till att ta del av en unik satsning som två dalakommuner gjort med stöd av Alzheimerfonden. Alzheimerfondens ordförande Stefan Sauk deltar och berättar om varför fonden satsar stort på unga anhöriga.

2013-10-02 08:40 CEST Avesta kommun Medierna inbjuds till pressträff med anledning av Avestas återcertifiering, samt med anledning av aktiviteter under Fairtradefokus och Fairtradechallage.

2013-09-25 13:09 CEST Avesta kommun - Vi behöver göra ett omtag i Sverige – för samverkan mellan fack, näringsliv och politik. Det säger Lars Isacsson, kommunalråd, Avesta kommun, om anledningen till det första mötet mellan fack och kommunledningar från kommuner som drabbas av Stora Ensos personalneddragningar.

2013-09-24 08:04 CEST Avesta kommun Avesta satsar på att bli 25 000 invånare år 2020. På fredag och lördag (27-28/9) får företagare, unga och alla andra möjlighet att få veta mer om arbetet, och att själva engagera sig. På lördagsprogrammet står bland annat en femkamp mellan Avestas mästare: Jimmie Johnsson, Marie Gustafsson, Linda Malta, Jan Hammar, Staffan Sahlberg, Lars Isacsson, Elin Ek

2013-09-23 10:13 CEST Avesta kommun Medierna inbjuds till pressträff med anledning av Avesta kommun i samarbete med Pappers avdelning 4 i Fors bjudit in kommunledning och fackavdelningar från de sex olika kommuner som gemensamt har Stora Enso som arbetsgivare. Syftet är att samla berörda kommuner och fackförbund för att gå igenom en nulägesbeskrivning av lagda varsel samt fundera över frågan , ”Hur går vi vidare”.

2013-09-10 16:06 CEST Avesta kommun - Vi har ett bra utgångsläge för att nå målen inom Avesta 2020. Så sammanfattar Anders Friberg, Kommundirektör, Avesta kommun, Avestas resultat i Insiktsmätningen. Insiktsmätningen är en kvalitetsmätning av den kommunala servicen och myndighetsutövningen gentemot företagare, och för första gången deltar Avesta kommun.

Södra Dalarnas Sparbank klimpatkompenserar genom Solvatten

2013-09-05 10:12 CEST Södra Dalarnas Sparbank Under statsbesöket i Stockholm valde President Obama att få träffa Petra Wadström, uppfinnare av Solvatten. Sedan 2009 kompenserar Södra Dalarnas Sparbank för bankens totala växthusgasutsläpp genom att investera i just Solvatten.

2013-09-03 07:31 CEST Avesta kommun - Alla medborgare i Avesta kommun är viktiga för Avestas framtid, och för att ge medborgarnas ännu större insyn i vad Avesta kommun gör för framtiden, och för att ge medborgarna möjlighet att ännu mer delta i att forma Avesta kommuns framtid anordnar vi kick offen, säger Lars Isacsson, kommunalråd, Avesta kommun.

2013-09-02 10:55 CEST Avesta kommun Avesta Art 2013 avslutar. Sista natten med konsten fyller vi med musik, mingel, eldshow & halmskulpturer.