Pressmeddelanden

2013-10-14 14:15 CEST Avesta kommun - Vi har haft höga övertidsuttag på Karlfeldtgymnasiet. Ett större antal lärare har arbetat mycket övertid och fått ersättning för det. Tyvärr har gymnasieledningen inte lyckats hantera situationerna som ligger bakom vissa lärares höga övertidsuttag, säger Fredrik Juthman, förvaltningschef i Bildningsförvaltningen, Avesta kommun.

2013-10-14 08:00 CEST Södra Dalarnas Sparbank Torsdagen den 17 oktober arrangerar Södra Dalarnas Sparbank tillsammans med Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsenheten på Hedemora kommun och Hedemora Näringsliv en speed dating mellan arbetssökande ungdomar i åldern 18-25 år och 21 lokala företag. Syftet är att skapa sysselsättning genom fler praktikplatser.

2013-10-11 19:02 CEST Avesta kommun För en tid sedan polisanmälde förvaltningschefen för Omsorgförvaltning, Carina Johansson, det misstänkta fusket kring arbetstid vid ett LSS-boende. Polisen inledde aldrig förundersökning. Däremot påbörjade Avesta kommun en egen utredning av ärendet. Utredningen har bestått av strukturerade intervjuer med medarbetare och chefer knutna till det aktuella boendet.

2013-10-07 16:25 CEST Avesta kommun Medierna inbjuds till pressträff med anledning av LUPP-enkäten. - Under hösten kommer vi att ge alla unga som går i åttonde klass, och år två på gymnasiet möjlighet att i enkätform berätta om hur de mår och vad de prioriterar, säger Sofia Lygdman, folkhälsoplanerare, Avesta kommun. - De kommer också att kunna säga sitt om vad de tycker kommunen ska satsa på i sitt ungdomsarbete.

2013-10-04 10:22 CEST Avesta kommun Byggnationen av nya Balders äldreboende inleddes sommaren 2012 och i slutet av september flyttade de första boende in. Den nya boendedelen består av Lindhagens korttidsboende som flyttas från Avesta lasarett och en helt ny vård-och omsorgsavdelning. Totalt finns 27 moderna lägenheter med 34 boendeplatser.

2013-10-02 10:34 CEST Avesta kommun "Vi brukar kalla dem de oupptäckta barnen för att de flesta inte tror att de finns: barn med föräldrar som är demenssjuka" Medierna bjuds in till att ta del av en unik satsning som två dalakommuner gjort med stöd av Alzheimerfonden. Alzheimerfondens ordförande Stefan Sauk deltar och berättar om varför fonden satsar stort på unga anhöriga.

2013-10-02 08:40 CEST Avesta kommun Medierna inbjuds till pressträff med anledning av Avestas återcertifiering, samt med anledning av aktiviteter under Fairtradefokus och Fairtradechallage.

2013-09-25 13:09 CEST Avesta kommun - Vi behöver göra ett omtag i Sverige – för samverkan mellan fack, näringsliv och politik. Det säger Lars Isacsson, kommunalråd, Avesta kommun, om anledningen till det första mötet mellan fack och kommunledningar från kommuner som drabbas av Stora Ensos personalneddragningar.

2013-09-24 08:04 CEST Avesta kommun Avesta satsar på att bli 25 000 invånare år 2020. På fredag och lördag (27-28/9) får företagare, unga och alla andra möjlighet att få veta mer om arbetet, och att själva engagera sig. På lördagsprogrammet står bland annat en femkamp mellan Avestas mästare: Jimmie Johnsson, Marie Gustafsson, Linda Malta, Jan Hammar, Staffan Sahlberg, Lars Isacsson, Elin Ek

2013-09-23 10:13 CEST Avesta kommun Medierna inbjuds till pressträff med anledning av Avesta kommun i samarbete med Pappers avdelning 4 i Fors bjudit in kommunledning och fackavdelningar från de sex olika kommuner som gemensamt har Stora Enso som arbetsgivare. Syftet är att samla berörda kommuner och fackförbund för att gå igenom en nulägesbeskrivning av lagda varsel samt fundera över frågan , ”Hur går vi vidare”.