Bilder

Kuvös på neonatal

2015-05-13 17:51 CEST Sahlgrenska Universitetssjukhuset Exempel på kuvös som för tidigt födda vårdas i.

Marie Johansson, Prematurförening Väst

2015-05-13 17:51 CEST Sahlgrenska Universitetssjukhuset Marie Johansson, representant från Prematurförening Väst.

Enkelrum på neonatal

2015-05-13 17:51 CEST Sahlgrenska Universitetssjukhuset Exempel på ett av enkelrummen med övernattningsmöjligheter på nya neonatal.

Köksdelen i de gemensamma utrymmena

2015-05-13 17:51 CEST Sahlgrenska Universitetssjukhuset De nya gemenskapsutrymmena på neonatal bjuder bland annat på ett större kök med flera kylskåp.

Invigningsklippet under invigningen av nya neonatal

2015-05-13 17:51 CEST Sahlgrenska Universitetssjukhuset Marie Finizia, vårdenhetschef för avdelning 210, och Marie Johansson, representant från Prematurförening Väst, hjälptes åt att klippa invigningsbandet. Närmaste till vänster om dem står Anneli Falk, projektledare för arbetet med nya neonatal.

Henrik Almgren, verksamhetschef

2015-05-13 17:51 CEST Sahlgrenska Universitetssjukhuset Henrik Almgren, verksamhetschef för kvinnosjukvården och neonatalverksamheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tina Isaksson, sektionsledare på neonatal

2015-05-13 17:51 CEST Sahlgrenska Universitetssjukhuset Tina Isaksson, sektionsledare på neonatal på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och neonatalsjuksköterska sedan 1991.

Gemenskapsutrymme på neonatal

2015-05-13 17:51 CEST Sahlgrenska Universitetssjukhuset En del av gemenskapsutrymmet på nya neonatal på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Framing Bodies - sommarutställning på Hasselblad Center

2015-05-13 11:09 CEST Hasselblad Foundation

Framing Bodies - sommarutställning på Hasselblad Center

2015-05-13 11:02 CEST Hasselblad Foundation