Bilder

Eva Ternegren

2014-08-28 15:49 CEST Miljöpartiet de Gröna i Göteborg Kandiderar till: Göteborgs kommun #10, riksdagen #27

Eva Ternegren

2014-08-28 15:48 CEST Miljöpartiet de Gröna i Göteborg Kandiderar till: Göteborgs kommun #10, riksdagen #27

Gunnar Ekeroth

2014-08-28 15:45 CEST Miljöpartiet de Gröna i Göteborg Kandiderar till: Göteborgs kommun #15

Gunnar Ekeroth

2014-08-28 15:36 CEST Miljöpartiet de Gröna i Göteborg Kandiderar till: Göteborgs kommun #15

Joakim Larsson

2014-08-28 15:35 CEST Miljöpartiet de Gröna i Göteborg Kandiderar till: Regionen #1, riksdagen #19

Joakim Larsson

2014-08-28 15:35 CEST Miljöpartiet de Gröna i Göteborg Kandiderar till: Regionen #1, riksdagen #19

Ulf Kamne

2014-08-28 15:24 CEST Miljöpartiet de Gröna i Göteborg Kandiderar till Göteborgs kommun plats 1

Karin Pleijel

2014-08-28 15:23 CEST Miljöpartiet de Gröna i Göteborg Karin Pleijel - kandidat Göteborgs kommun plats 2, kandidat riksdagen plats 3

Valter Mutt

2014-08-28 15:22 CEST Miljöpartiet de Gröna i Göteborg Kandiderar till riksdagen #2

Lise Nordin

2014-08-28 15:15 CEST Miljöpartiet de Gröna i Göteborg Kandiderar till riksdagen #1