Pressmeddelanden

De sätter Luleå på kartan!

2014-03-20 16:00 CET Luleå Näringsliv Nu är de 18 nominerade till Näringslivets Pris 2014 utsedda. I kategorierna Årets företagare, Årets unga företagare, Årets tillväxtpris, Årets nyetablering, Årets varumärke och Årets energi- och hållbarhetspris har tre företag/företagare gått vidare till slutnominering. Välkommen på "Frukost med Luleå Näringsliv" så får du veta vilka de är.

2014-03-20 09:34 CET Den Nya Välfärden Luleå kommun har flera gånger brutit mot upphandlingslagen vid köp av färdtjänstresor. Det visar en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen. Färdtjänsten omsätter stora belopp eller årligen omkring 10 miljoner kronor och kommunens agerande kan få stora ekonomiska konsekvenser.

Samarbete ger färre risker i byggande

2014-03-18 12:40 CET Luleå tekniska universitet Risker med oväntade konstnader i stora byggprojekt kan minimeras om byggprojektens aktörer samarbetar bättre, visar ny forskning vid Luleå tekniska universitet.

Svenska Stadsnätsföreningens årskonferens drar fulla hus i Luleå

2014-03-17 13:30 CET Visit Luleå AB Hela Sveriges fiber- och bredbandsbranch möts i Luleå den 19-20 mars för SSNf:s årskonferens och årsmöte. Konferensen har fokus på den nya teknikens möjligheter ur forsknings- och tillämpningsperspektiv.

Nytt sätt att hantera hjärnskakningar

2014-03-13 15:00 CET Luleå tekniska universitet En ny metod för att diagnostisera hjärnskakningar, inte minst bland hockeyspelare, har utvecklats av forskare vid Luleå tekniska universitet i samarbete med Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet.

HaV utlyser 3,5 miljoner till projekt för bättre små avlopp

2014-03-13 07:30 CET Havs- och vattenmyndigheten I fjol lämnade Havs- och vattenmyndigheten, HaV, förslag till regeringen om insatser för att minska utsläppen från små avlopp. Nu utlyser HaV 3,5 miljoner kronor till projekt som kan skynda på utvecklingen. - I samband med regeringsuppdraget fick vi in flera förslag på intressanta projekt som vi nu vill ta tillvara genom denna möjlighet att söka medel för, säger Åsa Gunnarsson på HaV.

Ny is och snöforskning på vindkraftverk

2014-03-04 14:42 CET Luleå tekniska universitet Ett nytt forskningsprojekt har startats vid Luleå tekniska universitet med inrikning på vindkraftverk i kallt klimat. Det handlar om snö och isbildning på vingarna och studieobjekt är ett minikraftverk från Sydkorea.

Nolia AB ny arrangör av SAMEC

2014-02-26 14:42 CET Nolia AB Nolia är ny arrangör av SAMEC, transport- och maskinmässan i Fällfors, Skellefteå. Nolia har beslutat att SAMEC får vila 2014 med tanke på det stora utbud av liknande mässor som kommer att genomföras under en sexveckors period 2014.

Den kreativa mötesplatsen

2014-02-21 09:00 CET Luleå Näringsliv Luleå nyaste näring flyttar in Luleås äldsta hus - Bergströmska gården. De kreativa näringarna är en växande bransch och den här typen av öppna mötesplatser har på senare år vuxit fram i Sverige och andra länder. Nu är det dags för Luleå att sätta sig på kartan i dessa sammanhang. Det är nytt, stort och kommer att visa upp ett kreativare Luleå.

Ny kreativ mötesplats i Luleå

2014-02-20 16:00 CET Luleå Näringsliv Luleås nyaste näring flyttar in i Luleås äldsta hus. De kreativa näringarna är en växande bransch och den här typen av öppna mötesplatser har på senare år vuxit fram i Sverige och i andra länder. Nu är det dags för Luleå att sätta sig på kartan i dessa sammanhang. Det här är en stor, modig och kreativ satsning.