Pressmeddelanden

2011-02-18 09:36 CET Skellefteå Kraft Skellefteå Krafts resultat för 2010 har ökat med knappt 100 miljoner kronor jämfört med 2009, från 435 MSEK till 529 MSEK. En väl fungerande elproduktion och höga elpriser på Nord Pool är viktiga orsaker till resultatförbättringen.

2011-02-04 08:00 CET Skellefteå Kraft I somras diskuterades Skellefteå Krafts tilldelning av utsläppsrätter i Biostor i Storuman. Efter en genomgång av förutsättningarna för anläggningen konstaterar vi att det inte är rimligt att nyttja torv i den omfattning som prognostiserades inför byggande av anläggningen. Efter att ha övervägt olika handlingsalternativ anser vi att Naturvårdsverket bör ompröva Skellefteå Krafts tilldelning.

Bioenergisk eldsjäl går vidare från Skellefteå Kraft

2010-12-22 08:34 CET Skellefteå Kraft Lars Atterhem, chef för Skellefteå Krafts affärsområde Värme, avslutar sin anställning på Skellefteå Kraft den 28 februari 2011. Lars har startat ingenjörsbolaget Greenergy Investment AB. Där fortsätter han nu att arbeta med utveckling och kommersialisering av teknik inom bioenergikombinat.

2010-12-20 15:50 CET Skellefteå Kraft Den 1 januari tar Peter Lindström över Staffan Westlins roll som vd på Skellefteälvens Vattenregleringsföretag. Peter har sedan tidigare 25 års erfarenhet inom företaget, där han varit både driftingenjör och senast verksamhetschef.

2010-11-03 10:47 CET NCC AB NCC Construction Sverige bygger 35 hyresrätter i ett sjuvåningshus. Uppdragsgivare är Lybo, Lycksele kommunala bostadsbolag. Huset byggs enligt NCC:s nya koncept Folkboende - anpassat till efterfrågan på ytsmarta hyreslägenheter, som inte får bli för dyra. Allt fler söker nu hyreslägenhet i Lycksele. Projektet sker i partneringsamarbete. Ordern är värd omkring 30 MSEK.

2010-11-03 10:18 CET Skellefteå Kraft På kort tid har Skellefteå Kraft Elförsäljning tecknat avtal med 10 stora kunder i södra Sverige. Framgångarna gör att man nu söker både säljare och Key Account Manager för att sedan öppna nytt kontor i Solna.

2010-11-02 11:00 CET Skellefteå Kraft Enligt nya regler som trädde i kraft 1 juli i år måste de som utför kontroller av energimätning vara ackrediterade av Swedac mot standarden ISO/IEC 17020. Efter intensivt kvalitetsarbete i enlighet med Swedacs krav är nu Skellefteå Kraft Elnät bland de första svenska elnätbolag som blivit ackrediterade.

2010-10-25 11:17 CEST Skellefteå Kraft I slutet av november får ytterligare fem byar i Västerbottens inland efterlängtad tillgång till bredband. Skellefteå Kraft färdigställer då projekt i Rengård, Båtfors, Bjurvattnet, Renfors och Åkulla. Tryggve Nilsson, ordförande i byaföreningen i Rengård, anser att bredbandet är en förutsättning för byns fortlevnad.

Iskalla vindar blir värme och el i Uljabuouda

2010-10-14 07:05 CEST Skellefteå Kraft Intresset var stort när Norrbottens landshövding Per-Ola Eriksson klippte bandet till Sveriges första fjällanpassade vindkraftpark på Uljabuoudafjället i Arjeplogs kommun. Anläggningens tio vindkraftverk är de första i Sverige som byggts för att klara temperaturer ända ner mot 40 minusgrader.

2010-10-07 09:25 CEST Skellefteå Kraft På Skellefteå Krafts bredbandsportal sätter den ökade konkurrensen nu sina tydliga spår. Genom att jämföra leverantörernas tjänster går det snabbt att hitta Skellefteås snabbaste och billigaste bredband. Nu har dessutom utformningen av portalen förbättrats för att göra det enklare att utföra olika ärenden.