Pressmeddelanden

2010-11-03 10:47 CET NCC AB NCC Construction Sverige bygger 35 hyresrätter i ett sjuvåningshus. Uppdragsgivare är Lybo, Lycksele kommunala bostadsbolag. Huset byggs enligt NCC:s nya koncept Folkboende - anpassat till efterfrågan på ytsmarta hyreslägenheter, som inte får bli för dyra. Allt fler söker nu hyreslägenhet i Lycksele. Projektet sker i partneringsamarbete. Ordern är värd omkring 30 MSEK.

2010-11-03 10:18 CET Skellefteå Kraft På kort tid har Skellefteå Kraft Elförsäljning tecknat avtal med 10 stora kunder i södra Sverige. Framgångarna gör att man nu söker både säljare och Key Account Manager för att sedan öppna nytt kontor i Solna.

2010-11-02 11:00 CET Skellefteå Kraft Enligt nya regler som trädde i kraft 1 juli i år måste de som utför kontroller av energimätning vara ackrediterade av Swedac mot standarden ISO/IEC 17020. Efter intensivt kvalitetsarbete i enlighet med Swedacs krav är nu Skellefteå Kraft Elnät bland de första svenska elnätbolag som blivit ackrediterade.

2010-10-25 11:17 CEST Skellefteå Kraft I slutet av november får ytterligare fem byar i Västerbottens inland efterlängtad tillgång till bredband. Skellefteå Kraft färdigställer då projekt i Rengård, Båtfors, Bjurvattnet, Renfors och Åkulla. Tryggve Nilsson, ordförande i byaföreningen i Rengård, anser att bredbandet är en förutsättning för byns fortlevnad.

Iskalla vindar blir värme och el i Uljabuouda

2010-10-14 07:05 CEST Skellefteå Kraft Intresset var stort när Norrbottens landshövding Per-Ola Eriksson klippte bandet till Sveriges första fjällanpassade vindkraftpark på Uljabuoudafjället i Arjeplogs kommun. Anläggningens tio vindkraftverk är de första i Sverige som byggts för att klara temperaturer ända ner mot 40 minusgrader.

2010-10-07 09:25 CEST Skellefteå Kraft På Skellefteå Krafts bredbandsportal sätter den ökade konkurrensen nu sina tydliga spår. Genom att jämföra leverantörernas tjänster går det snabbt att hitta Skellefteås snabbaste och billigaste bredband. Nu har dessutom utformningen av portalen förbättrats för att göra det enklare att utföra olika ärenden.

2010-10-01 13:00 CEST Skellefteå Kraft Då Skellefteå Kraft bjuder in allmänheten och håller Öppet Hus under lördagen den 2 oktober kommer också det nya konstverket ”Zenit” att avtäckas. Konstverket har placerats precis utanför Skellefteå Krafts huvudentré och konstnärinna är Linnéa Jörpeland. Avtäckningen kommer att ske klockan 11.00.

2010-09-22 15:20 CEST Skellefteå Kraft Skellefteå Kraft har idag kommit överens om att förvärva Vattenfalls del i det tidigare gemensamt ägda bolaget Skellefteå Energi Underhåll HB (SEU). Övertagandet sker den 30 december 2010. Bolaget SEU levererar underhållstjänster till företag inom vind, vatten, värme och industri och har över 100 anställda. Den huvudsakliga verksamheten finns i Västerbotten och Norrbotten.

2010-09-21 15:22 CEST Skellefteå Kraft Skellefteå Krafts delårsrapport visar på fortsatt stora framgångar. Omsättningen har ökat med 20 % jämfört med fjolårets delårsresultat och resultatet efter finansnetto uppgick till 576 MSEK. Det ska jämföras med 245 MSEK för samma period förra året. Fortsatt höga elpriser, stark produktion samt framgångsrik försäljning är starka skäl till det goda resultatet.

2010-08-31 08:37 CEST Skellefteå Kraft I oktober 2010 tas vindkraftsparken i lappländska Uljabuouda i drift. Skellefteå Krafts första stora vindkraftsanläggning kommer till en början att kunna förse 1000 kunder med el, och nu erbjuder företaget hushållen att teckna ett unikt 10-årigt avtal med 100% vindkraft.