Pressmeddelanden

Repotage om Acon AB:s satsning, Metropolen nr 1, 2009

2009-12-14 11:39 CET Acon AB Det började med en databutik i centrala stan, i första hand med inriktning mot privatkunder. Sommaren 2008 avvecklades privatmarknaden helt och i dag är verksamheten till 100 procent inriktad mot företag och specialisering på drift av affärskritiska IT-funktioner.

Acon AB växer och söker nu en person för support och kundtjänst

2009-12-14 11:04 CET Acon AB Du får arbeta i ett kvalificerat team med ett mycket brett spektra av kunder som du möter per telefon. Som vår firstline kommer du att kanalisera och handlägga inkommande ärenden samt lämna viss teknisk support. Du ges möjlighet att använda och utveckla dina IT-kunskaper i en miljö med ständig förnyelse. Du är en person som är noggrann och tar ansvar för ditt arbete.

2009-12-01 14:18 CET Skogforsk Fram tills i dag har det saknats grundläggande spelregler som reglerar avtalsförhållanden kring skogsentreprenader. Men nu blir det ändring. Den 10 december skakar skogsbruket hand på en uppsättning avtalsregler, allmänna bestämmelser, som gäller för samtliga entreprenadavtal. Missa inte det.

2009-10-21 09:49 CEST Svensk Handel AB På Ung Handelns Dag får 350 handelselever från Umeå, Skellefteå, Lycksele och Örnsköldsvik inspiration och tips om vilka karriärmöjligheter som finns efter gymnasiet. Dagen är ett samarbete mellan Svensk Handel och Östra gymnasiet i Umeå.

2009-05-25 09:20 CEST Skellefteå Kraft Skellefteå Kraft presenterar idag sin delårsrapport, som under det första tertialet visar på ett högre resultat än 2008. Detta beror på ett stabilt elpris och hög produktion som tillfälligt höjer resultatet.

2009-05-20 08:20 CEST Västerbottens museum Under två dagar nästa vecka samlas arkeologer, museipedagoger, arkivarier, musik- och teaterfolk från norra Sverige och Nordvästra Ryssland för att lära sig mer om vår nordliga hällkonst.

2009-05-13 09:17 CEST Skellefteå Kraft Nu står det klart att bredbandsnätet inom kommunen ska byggas ut. Skellefteå kommun satsar vidare på utveckling i byarna och har tecknat avtal med Skellefteå Kraft om utbyggnad av fibernätet.

2009-03-26 09:10 CET Skellefteå Kraft I dag presenterar Skellefteå Kraft sin bokslutskommuniké som visar på ett resultat på 622 miljoner kronor vilket är drygt 100 miljoner kronor bättre än för 2007.

2009-03-10 15:57 CET Hertz Biluthyrning Bilbolaget i Umeå minskar personalstyrkan i Umeå och Lycksele till följd av krisen i bilbranschen Företaget söker samtidigt en underentreprenör som kan ta över Hertz hyrbilsverksamhet i Lycksele och Örnsköldsvik. Moderbolaget First Rent A Car AB garanterar fortsatt hyrbilsservice i Örnsköldsvik och Lycksele, med målsättningen att växa ännu starkare på dessa orter.

2009-02-02 17:02 CET Lycksele kommun