Pressmeddelanden

2010-04-23 10:32 CEST Skellefteå Kraft Elisabeth Bjuhr, avdelningschef värme/marknad på Skellefteå Kraft, har blivit vald till ordförande för Pelletsindustrins Riksförbund (PiR), branschorganisationen för svenska företag som producerar och marknadsför pellets för energiändamål. För Elisabeth väntar nu intressanta utmaningar för att lyfta frågor inom förnybar energi.

2010-03-11 08:30 CET We Effect Lycksele kommun ligger på plats 207 bland Sveriges kommuner när det kommer till att skänka pantpengar till bistånd. Under 2009 har kommunens konsumenter skänkt 1,3 procent av panten till fattiga människor genom att trycka på den gula Biståndsknappen på pantautomaterna i Coop-butikerna.

2010-01-07 08:38 CET Umeå universitet Hur ser kvinnliga ishockeyspelare på sig själva, på sin idrott och på vad som är manligt och kvinnligt? Det beskriver Kajsa Gilenstam i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 8 januari.

Repotage om Acon AB:s satsning, Metropolen nr 1, 2009

2009-12-14 11:39 CET Acon AB Det började med en databutik i centrala stan, i första hand med inriktning mot privatkunder. Sommaren 2008 avvecklades privatmarknaden helt och i dag är verksamheten till 100 procent inriktad mot företag och specialisering på drift av affärskritiska IT-funktioner.

Acon AB växer och söker nu en person för support och kundtjänst

2009-12-14 11:04 CET Acon AB Du får arbeta i ett kvalificerat team med ett mycket brett spektra av kunder som du möter per telefon. Som vår firstline kommer du att kanalisera och handlägga inkommande ärenden samt lämna viss teknisk support. Du ges möjlighet att använda och utveckla dina IT-kunskaper i en miljö med ständig förnyelse. Du är en person som är noggrann och tar ansvar för ditt arbete.

2009-12-01 14:18 CET Skogforsk Fram tills i dag har det saknats grundläggande spelregler som reglerar avtalsförhållanden kring skogsentreprenader. Men nu blir det ändring. Den 10 december skakar skogsbruket hand på en uppsättning avtalsregler, allmänna bestämmelser, som gäller för samtliga entreprenadavtal. Missa inte det.

2009-10-21 09:49 CEST Svensk Handel AB På Ung Handelns Dag får 350 handelselever från Umeå, Skellefteå, Lycksele och Örnsköldsvik inspiration och tips om vilka karriärmöjligheter som finns efter gymnasiet. Dagen är ett samarbete mellan Svensk Handel och Östra gymnasiet i Umeå.

2009-05-25 09:20 CEST Skellefteå Kraft Skellefteå Kraft presenterar idag sin delårsrapport, som under det första tertialet visar på ett högre resultat än 2008. Detta beror på ett stabilt elpris och hög produktion som tillfälligt höjer resultatet.

2009-05-20 08:20 CEST Västerbottens museum Under två dagar nästa vecka samlas arkeologer, museipedagoger, arkivarier, musik- och teaterfolk från norra Sverige och Nordvästra Ryssland för att lära sig mer om vår nordliga hällkonst.

2009-05-13 09:17 CEST Skellefteå Kraft Nu står det klart att bredbandsnätet inom kommunen ska byggas ut. Skellefteå kommun satsar vidare på utveckling i byarna och har tecknat avtal med Skellefteå Kraft om utbyggnad av fibernätet.