Kontaktpersoner

Jane Olsson

SWOPshop

Helena Lundborg

Diligentia Helena Lundborg, Hållbarhets- och verksamhetsutvecklingschef, Diligentia Fotograf: Ulf Blomberg

Philip Wallgren
Kulturförvaltningen, Stadsbiblioteket: Eva Jönsson
Nicklas Sjöqvist
Heléne Airijoki
Grundskoleförvaltningen: Kajsa Sigvardsson

Malmö stad Kommunikatör med ansvarar för alla frågor som rör Malmö stads kommunala grundskolor.

Serviceförvaltningen: Thobias Ligneman

Malmö stad Pressansvarig för stadsfastigheter, skolrestauranger, kommunteknik och kommuntjänster.