Kontaktpersoner

Kulturförvaltningen: Linda Björk
Linnea Rosell
Gustav Löfving

Harrys Ansvarar för hur kedjan utvecklar upplevelsen av varumärket med alla sinnen.

Kulturförvaltningen: Linda Kapusta

Malmö stad Kommunikatör för kulturstödsenheten på kulturförvaltningen i Malmö.

Kulturförvaltningen: Lena Leeb-Lundberg
Stadsområdesförvaltning Väster: Örjan Lindén

Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster ansvarar för individ- och familjeomsorg, vård och omsorg samt kultur- och fritidsverksamhet. Förvaltningen har även ett särskilt ansvar för att utveckla närdemokratin.

Bombina Bombast

Stadsområdesförvaltning Norr: Anette Gustavsson

Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr (Kirseberg och Centrum) ansvarar för individ- och familjeomsorg, vård och omsorg samt kultur- och fritidsverksamhet. Förvaltningen har även ett särskilt ansvar för att utveckla närdemokratin.