Kontaktpersoner

Niklas Blonér
Bo Jansson
Andreas Ivarsson
Markus Pfister
Stefan Wahlström

Utrikespolitiska Föreningen Malmö

Savita Upadhyaya
Arvid Falk
Anders Ekhem

Svenska Kyrkan Malmö Anders Ekhem har tillträtt som ny kyrkoherde och prost för hela Svenska kyrkan Malmö från 1 januari 2014. -Det är med stor glädje och tillförsikt som jag nu tillträder i Malmö. Som kyrkoherde kommer jag prioritera att finnas med i gudstjänstlivet, i det ständigt pågående samtalet med ledare och medarbetare i kyrkan kring uppdraget och de konkreta uppgifterna men inte minst också företräda...

Kulturförvaltningen, Dick Fredholm

Kulturförvaltningen i Malmö