Pressmeddelanden

​Hållbart spjutspetsområde på Kirseberg

2015-02-12 16:10 CET Malmö stad Malmö stads nya skyltfönster för en hållbar stadsutveckling har tagit ett steg närmare förverkligande. På torsdagen godkände stadsbyggnadsnämnden ett övergripande planprogram för Sege Park, som ska ligga till grund för kommande detaljplaner.

​Industriområde blir bostäder

2015-02-12 16:10 CET Malmö stad Mellan Sallerupsvägen och Bulltofta rekreationsområde, intill Coop stormarknad, planeras för ett nytt bostadsområde med cirka 250 lägenheter och 20 radhus. På torsdagen antog stadsbyggnadsnämnden detaljplanen för området.

​Boksläpp på Rådhuset – Malmö på arabiska

2015-02-11 11:55 CET Malmö stad Torsdagen den 12 februari släpps Guideboken Gå till historien – sex vandringar i Malmö på arabiska. Syftet med guideboken är att ge stadens alla invånare tillgång till Malmös historia. Media inbjuds att delta under boksläppet på Rådhuset.

QBNK i partneravtal med Mogul

2015-02-11 10:56 CET QBNK Holding AB (publ) QBNK har ingått ett partneravtal med Mogul som skapar digitala lösningar för att göra livet enklare, på jobbet och privat. Mogul har kontor i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Belgrad. Mogul ingår i Addnode Group vars B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small cap.

2015-02-11 10:20 CET Region Skåne Nu inleds den första etappen av om- och tillbyggnationen på Malmö sjukhusområde. Region Skåne har tecknat kontrakt med Peab beträffande ersättningslokaler, dit en del verksamheter ska flytta under byggtiden. För att bereda plats för ersättningslokalerna rivs två byggnader på Jan Waldenströms gata.

Schysst mot miljön – tänk på vad du häller i avloppet

2015-02-11 09:00 CET VA SYD ​Det finns idag en mängd olika ämnen i vår omvärld som inte är bra för varken oss eller vår natur. Miljöbudskapen är många, men något vi inte alltid tänker på är att det vi häller i avloppet kan påverka vår miljö.

Ska trädet stå kvar eller fällas? Unik vägledning ger råd

2015-02-10 16:28 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Träd i parker och andra offentliga miljöer orsakar ibland intressekonflikter. Forskaren Johan Östberg vid SLU har arbetat tillsammans med flera myndigheter och organisationer för att bena ut hur man kan se på trädens värden för olika intressenter inför beslut om de ska få stå kvar eller fällas.

A NEW LAYER

2015-02-10 15:00 CET FORM/DESIGN CENTER TAIWANESISKT LACKHANTVERK SETT MED SVENSKA ÖGON

Detta händer på Moriska Paviljongen 10/2-17/2

2015-02-10 13:05 CET Moriska Paviljongen Jazz, Soul, Hip Hop, Buffyfest, Kärleksspecial och Urban Balkan – 10/2-17/2 är veckan där allting händer. En mängd Dj's, livespelningar och med allt från Billie Holiday-hyllning till dödsmetall och polska gästartister.

Miljöredovisning 2014: Energieffektivisering krävs för att nå klimatmålen

2015-02-10 06:59 CET Malmö stad Arbetet med målen i Malmö stads miljöprogram följs varje år upp i miljöredovisningen. Miljöredovisning 2014 visar att Malmös position som miljöstad är fortsatt stark och under 2014 prisades staden för andra året i rad som Sveriges bästa miljökommun. Samtidigt kan vi se att många kurvor för Malmös miljömål går åt fel håll. Med nuvarande arbetstakt riskerar vi att inte nå målen i tid.