Pressmeddelanden

Dricksvatten ska bli riksintresse

Dricksvatten ska bli riksintresse

2012-02-13 08:15 CET
Havs- och vattenmyndigheten bidrar till att trygga dricksvattenförsörjningen i landet g...

Stora kostnader vid oljeolycka utanför Sveriges kust

Stora kostnader vid oljeolycka utanför Sveriges kust

2012-02-06 07:45 CET
En fartygsolycka utanför Sveriges kust med efterföljande oljeutsläpp beräknas kosta sam...

Insatser i rätt tid skyddar torskbeståndet på västkusten

Insatser i rätt tid skyddar torskbeståndet på västkusten

2012-02-03 11:40 CET
De mängder av småtorsk som nu finns på västkusten är resultatet av en längre tids målme...

Kraftig ökning av spolplattor för båtar i väst

Kraftig ökning av spolplattor för båtar i väst

2012-02-01 08:00 CET
Antalet spolplattor för att tvätta båtbottnar har ökat kraftigt och Västsverige är bäst...

Färre yrkesfiskare – trenden håller i sig

Färre yrkesfiskare – trenden håller i sig

2012-01-23 16:35 CET
Under det senaste året har antalet yrkesfiskare minskat med 39 personer, från 1645 till...

Årstiden skonade Tjörns miljö vid oljeutsläppet

Årstiden skonade Tjörns miljö vid oljeutsläppet

2012-01-20 16:05 CET
Oljeutsläppet som drabbade Tjörn i höstas visar att kustkommuner måste ha aktuella olje...

Svårt med vindkraft i skyddade områden

Svårt med vindkraft i skyddade områden

2012-01-18 15:27 CET
Mycket talar emot etableringar av vindkraft i Natura 2000-områden till havs. För att be...

Simrishamnsbostäder höjer hyrorna från den 1 februari

2012-01-11 11:10 CET
Från den 1 februari höjer Simrishamnsbostäder hyrorna med 2,75 procent för hyresgäster ...

Amerikansk mask kan förbättra miljön i Östersjön

Amerikansk mask kan förbättra miljön i Östersjön

2012-01-02 09:44 CET
En nordamerikansk havsborstmask kan bli en räddare i nöden för övergödda och syrefria h...

Stopp för laxfiske till havs

Stopp för laxfiske till havs

2011-12-20 11:50 CET
Yrkesfisket efter lax i öppet hav i Östersjön fasas ut till 2013. Det är följden av Hav...