Pressmeddelanden

Insatser för hav och vatten behöver säkras

Insatser för hav och vatten behöver säkras

2012-03-02 14:00 CET
Över landet har flera lokala vattenvårdsprojekt dragit igång. För att inte miljöåtgärde...

Förbud mot laxfiske med drivlinor

Förbud mot laxfiske med drivlinor

2012-03-01 12:54 CET
Havs- och vattenmyndigheten har idag beslutat att förbjuda laxfiske med drivlinor i Öst...

Osäker framtid för populära pengar

Osäker framtid för populära pengar

2012-02-28 08:10 CET
Närmare 95 miljoner kronor. Så mycket pengar har Havs- och vattenmyndigheten beslutat a...

Tånglaken varnar för läget i Östersjön

Tånglaken varnar för läget i Östersjön

2012-02-20 08:20 CET
Den lilla fisken tånglaken ska få en viktig roll när det gäller att övervaka tillstånde...

”Båtbranschen måste ta miljöansvar”

”Båtbranschen måste ta miljöansvar”

2012-02-14 10:53 CET
- Det var slående hur få miljöanpassade produkter båtmässan i Göteborg kunde visa upp. ...

Dricksvatten ska bli riksintresse

Dricksvatten ska bli riksintresse

2012-02-13 08:15 CET
Havs- och vattenmyndigheten bidrar till att trygga dricksvattenförsörjningen i landet g...

Stora kostnader vid oljeolycka utanför Sveriges kust

Stora kostnader vid oljeolycka utanför Sveriges kust

2012-02-06 07:45 CET
En fartygsolycka utanför Sveriges kust med efterföljande oljeutsläpp beräknas kosta sam...

Insatser i rätt tid skyddar torskbeståndet på västkusten

Insatser i rätt tid skyddar torskbeståndet på västkusten

2012-02-03 11:40 CET
De mängder av småtorsk som nu finns på västkusten är resultatet av en längre tids målme...

Kraftig ökning av spolplattor för båtar i väst

Kraftig ökning av spolplattor för båtar i väst

2012-02-01 08:00 CET
Antalet spolplattor för att tvätta båtbottnar har ökat kraftigt och Västsverige är bäst...

Färre yrkesfiskare – trenden håller i sig

Färre yrkesfiskare – trenden håller i sig

2012-01-23 16:35 CET
Under det senaste året har antalet yrkesfiskare minskat med 39 personer, från 1645 till...