Pressmeddelanden

Färre yrkesfiskare – trenden håller i sig

2012-01-23 16:35 CET Havs- och vattenmyndigheten Under det senaste året har antalet yrkesfiskare minskat med 39 personer, från 1645 till 1606 fiskare. År 2000 fanns 2300 yrkesfiskare i Sverige. - Rationaliseringar och mindre fiskebestånd ligger bakom minskningen. Vår förhoppning är att de insatser som vi gör, skapar möjligheter för ett hållbart fiske på sikt, säger Inger Dahlgren, enhetschef vid Havs- och vattenmyndigheten.

Årstiden skonade Tjörns miljö vid oljeutsläppet

2012-01-20 16:05 CET Havs- och vattenmyndigheten Oljeutsläppet som drabbade Tjörn i höstas visar att kustkommuner måste ha aktuella oljeskyddsplaner och snabbt kunna skydda de miljömässigt känsligaste områdena. Framför allt gäller det områden med mycket sjöfart, som västkusten, Skåne och Blekinge. Det framgick på ett utvärderingsmöte som under två dagar samlat 90 experter i Göteborg, i Havs- och vattenmyndighetens regi.

Svårt med vindkraft i skyddade områden

2012-01-18 15:27 CET Havs- och vattenmyndigheten Mycket talar emot etableringar av vindkraft i Natura 2000-områden till havs. För att bevara de skyddsvärda miljöerna bör man i första hand söka upp områden som är mindre känsliga för påverkan. Det framgår i ett inrapporterat regeringsuppdrag som Naturvårdsverket ansvarat för, i samråd med Havs- och vattenmyndigheten.

2012-01-11 11:10 CET Hyresgästföreningen region södra Skåne Från den 1 februari höjer Simrishamnsbostäder hyrorna med 2,75 procent för hyresgäster som har varmhyra. För hushåll med kallhyra höjs hyrorna med 2,1 procent. Därmed följer allmännyttan i Simrishamn den överenskommelse som Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Syd har kommit överens om som utgångspunkt för hyresförhandlingarna i Simrishamn.

Amerikansk mask kan förbättra miljön i Östersjön

2012-01-02 09:44 CET Havs- och vattenmyndigheten En nordamerikansk havsborstmask kan bli en räddare i nöden för övergödda och syrefria havsbottnar i Östersjön. Det visar forskning inom Bonusprogrammet.

Stopp för laxfiske till havs

2011-12-20 11:50 CET Havs- och vattenmyndigheten Yrkesfisket efter lax i öppet hav i Östersjön fasas ut till 2013. Det är följden av Havs- och Vattenmyndighetens beslut idag. Syftet med beslutet är att öka skyddet för den vilda laxen i Östersjön. Den svenska laxkvoten ska istället i första hand gå till det fiske som görs med fällor nära älvarnas utlopp, framför allt i Norrland där de flesta och viktigaste laxälvarna finns.

2011-12-19 07:06 CET Carema Sjukvård AB Alla medarbetare inom Carema Psykiatri vid samtliga enheter i Sverige har nu genomgått en utbildning i att bedöma risker för och förebygga att patienter försöker ta sitt liv. Utbildningen har genomförts i samarbete med Karolinska Institutet och innefattar även alla medarbetarna inom Carema psykiatris mottagningar i Skåne; i Simrishamn och Ystad samt filialerna i Tomelilla, Sjöbo och Skurup.

2011-12-02 16:21 CET Livsmedelsakademin Vilken betydelse har de svenska måltidsdryckerna – öl, vin, fruktvin, cider, sprit, mjöd – idag och i framtiden i satsningen Sverige det nya matlandet. Vad är speciellt med de svenska dryckerna. Vi diskuterar vad som är speciellt med de svenska dryckerna, hur dessa kan utvecklas och hur vi skapar upplevelsekoncept.

Havs- och vattenmyndigheten säger ja till hårdare miljökrav på sjöfarten

2011-12-01 12:15 CET Havs- och vattenmyndigheten Om sjöfarten börjar använda olja med lägre svavelhalt får det mycket positiva följder för den svenska vattenmiljön, både till havs och i sjöar och vattendrag. Det säger Havs- och vattenmyndigheten i sitt remissvar på EU-kommissionens förslag att minska innehållet av svavel i de oljor som används som fartygsbränslen.

Havs- och vattenmyndigheten kartlägger båtbottentvättar

2011-11-24 14:57 CET Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag från regeringen att kartlägga de tvättalternativ som finns för fritidsbåtar idag, och att utreda vilken miljöpåverkan de har. Målet med arbetet är att skapa nationella riktlinjer för hur båtbottentvättarna ska fungera och hur utsläppen från dem ska hanteras.