Pressmeddelanden

Stora kostnader vid oljeolycka utanför Sveriges kust

2012-02-06 07:45 CET Havs- och vattenmyndigheten En fartygsolycka utanför Sveriges kust med efterföljande oljeutsläpp beräknas kosta samhället nära två miljarder kronor. Det visar en ny rapport från IVL, Svenska Miljöinstitutet. Samtidigt är beredskapen i kustkommunerna för att hantera oljeutsläpp oroväckande låg.

Insatser i rätt tid skyddar torskbeståndet på västkusten

2012-02-03 11:40 CET Havs- och vattenmyndigheten De mängder av småtorsk som nu finns på västkusten är resultatet av en längre tids målmedvetet arbete. En rad insatser under de senaste åren - som fredade områden och nya redskap - har bidragit till att bestånden ökar. - Det är skönt att se att arbetet ger resultat, säger Bengt Kåmark, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Kraftig ökning av spolplattor för båtar i väst

2012-02-01 08:00 CET Havs- och vattenmyndigheten Antalet spolplattor för att tvätta båtbottnar har ökat kraftigt och Västsverige är bäst i klassen med en väntad flerdubbling på några år. Till stor del sker det tack vare statliga bidrag. Trots vissa nackdelar är spolplattor bättre för miljön än de flesta andra alternativ.

Färre yrkesfiskare – trenden håller i sig

2012-01-23 16:35 CET Havs- och vattenmyndigheten Under det senaste året har antalet yrkesfiskare minskat med 39 personer, från 1645 till 1606 fiskare. År 2000 fanns 2300 yrkesfiskare i Sverige. - Rationaliseringar och mindre fiskebestånd ligger bakom minskningen. Vår förhoppning är att de insatser som vi gör, skapar möjligheter för ett hållbart fiske på sikt, säger Inger Dahlgren, enhetschef vid Havs- och vattenmyndigheten.

Årstiden skonade Tjörns miljö vid oljeutsläppet

2012-01-20 16:05 CET Havs- och vattenmyndigheten Oljeutsläppet som drabbade Tjörn i höstas visar att kustkommuner måste ha aktuella oljeskyddsplaner och snabbt kunna skydda de miljömässigt känsligaste områdena. Framför allt gäller det områden med mycket sjöfart, som västkusten, Skåne och Blekinge. Det framgick på ett utvärderingsmöte som under två dagar samlat 90 experter i Göteborg, i Havs- och vattenmyndighetens regi.

Svårt med vindkraft i skyddade områden

2012-01-18 15:27 CET Havs- och vattenmyndigheten Mycket talar emot etableringar av vindkraft i Natura 2000-områden till havs. För att bevara de skyddsvärda miljöerna bör man i första hand söka upp områden som är mindre känsliga för påverkan. Det framgår i ett inrapporterat regeringsuppdrag som Naturvårdsverket ansvarat för, i samråd med Havs- och vattenmyndigheten.

2012-01-11 11:10 CET Hyresgästföreningen region södra Skåne Från den 1 februari höjer Simrishamnsbostäder hyrorna med 2,75 procent för hyresgäster som har varmhyra. För hushåll med kallhyra höjs hyrorna med 2,1 procent. Därmed följer allmännyttan i Simrishamn den överenskommelse som Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Syd har kommit överens om som utgångspunkt för hyresförhandlingarna i Simrishamn.

Amerikansk mask kan förbättra miljön i Östersjön

2012-01-02 09:44 CET Havs- och vattenmyndigheten En nordamerikansk havsborstmask kan bli en räddare i nöden för övergödda och syrefria havsbottnar i Östersjön. Det visar forskning inom Bonusprogrammet.

Stopp för laxfiske till havs

2011-12-20 11:50 CET Havs- och vattenmyndigheten Yrkesfisket efter lax i öppet hav i Östersjön fasas ut till 2013. Det är följden av Havs- och Vattenmyndighetens beslut idag. Syftet med beslutet är att öka skyddet för den vilda laxen i Östersjön. Den svenska laxkvoten ska istället i första hand gå till det fiske som görs med fällor nära älvarnas utlopp, framför allt i Norrland där de flesta och viktigaste laxälvarna finns.

2011-12-19 07:06 CET Carema Sjukvård AB Alla medarbetare inom Carema Psykiatri vid samtliga enheter i Sverige har nu genomgått en utbildning i att bedöma risker för och förebygga att patienter försöker ta sitt liv. Utbildningen har genomförts i samarbete med Karolinska Institutet och innefattar även alla medarbetarna inom Carema psykiatris mottagningar i Skåne; i Simrishamn och Ystad samt filialerna i Tomelilla, Sjöbo och Skurup.