Pressmeddelanden

2014-04-03 13:00 CEST Katrineholms kommun Katrineholms kommun kommer vid vård- och omsorgsnämndens nästa sammanträde att behandla tre olika anmälningar enligt Lex Sarah.

Politikerutfrågning i Eskilstuna: Hur lyfter riksdagskandidaterna in världen i valet?

2014-04-03 13:00 CEST Diakonia Vilken plats får internationella frågor i höstens val? För att lyfta globala rättvisefrågor bjuder Diakonia, i samarbete med S:t Eskilskyrkan i Eskilstuna, in riksdagskandidater till en utfrågning, för att höra vad de har att säga om bistånd, klimaträttvisa och skatteflykt. Den 10/4, kl 19:00 i S:t Eskilskyrkan. Program av musikern och poeten Emil Jensen, utställning av tecknaren Ulf Frödin.

EU:s Janusansikte: ny bok lanseras 10 april

2014-04-03 10:38 CEST Ratio Den 10 april publicerar Ratio antologin ”EU:s Janusansikte” (red. Nils Karlson) som behandlar frågor med stor aktualitet inför det kommande valet till EU-parlamentet: Vad ska skötas på nationell nivå och vad ska hanteras på europeisk nivå? Vilken sorts politik vill vi att EU ska föra? Hur kan EU:s bidrag till Sveriges och Europas utveckling värnas och utvecklas

Ny båttrafik till Sigtuna, Skokloster och Birka i sommar

2014-04-03 10:16 CEST Destination Sigtuna Nu står det klart att det blir en rekordsommar för alla som vill åka båt till Sigtuna, Skokloster och Birka i sommar. Strömma tar upp sin populära tur Stockholm-Sigtuna-Skokloster, Rederi Mälarstaden trafikerar nya sträckan Uppsala-Sigtuna-Birka samt Uppsala-Sigtuna-Mariefred och Rederi Fyris med M/S Carl-Gustav trafikerar Uppsala-Skokloster.

2014-04-03 09:44 CEST Biogas Öst Att ersätta fossila drivmedel med klimatsmart biogas är en viktig del i arbetet för att minska utsläpp av växthusgaser. I ett nytt projekt under ledning av Biogas Öst samarbetar en rad viktiga branschaktörer för att få samlad kunskap om utsläpp till luft vid biogasproduktion.

Händer på Armémuseum 18–24 april

2014-04-03 08:05 CEST Armémuseum Vad lärde världskrigen oss om mat? Vårens sista lunchföredrag handlar om ransonering och umbäranden i krigets spår. Carita Wallman Larsson, före detta matombudsman, berättar. Smörgås, dryck, föredrag och inträde till museet 100 kr. 24 apr

Nystartade Torque Elite in Sweden i Flen tecknar distributörsavtal  med Atlas Copco Tools Sverige

2014-04-03 04:17 CEST AB Torque Elite in Sweden AB Torque Elite in Sweden i Flen är ett nystartat bolag som har målsättningen att bli marknadsledande i Sverige inom åtdragningsteknik. Exempel på prioriterade marknadssegment är gruv-, stål-,process-, gas-, varvs- och vindkraftsindustrin. Bolaget har tecknat ett distributörsavtal med Atlas Copco Tools Sverige avseende den svenska marknaden.

Arkeolog med mattema kommer till Nyköping

2014-04-02 13:59 CEST Studiefrämjandet

Senior Lowe Brindfors Art Director Hank Fagerstedt joins Open Communications as Creative Director

2014-04-02 10:49 CEST Open Communications AB Award-winning and long-time Lowe Brindfors Art Director Håkan "Hank" Fagerstedt has joined Open Communications, the Stockholm-based independent global branding firm, as Creative Director. He will work closely with Co-Creative Director David Gray and CEO Gunilla Lundström to oversee the agency's creative work and ensure that clients are getting world-class service.

2014-04-02 07:30 CEST Katrineholms kommun Nu tar vi första spadtaget till en ny aktivitetspark. Parkens olika träningsredskap gör det möjligt för alla att bygga upp sin styrka, uthållighet och koordination - oavsett fysisk förmåga och ålder.