Pressmeddelanden

2012-10-31 11:07 CET Sametinget Sametingets valnämnd har fått in 1018 nya anmälningar till röstlängden inför valet 2013. 510 kvinnor och 508 män har ansökt om att bli registrerade i röstlängden. Av dessa är 229 personer födda på 80-talet och 356 personer födda på 90-talet.

Fem utstickare nominerade till Polarbröds Utstickarpris

2012-10-31 10:13 CET Polarbröd AB Utstickare är modiga människor som går sin egen väg. När brödföretaget Polarbröd för första gången ger ut Utstickarpriset till just utstickare är de fem slutliga kandidaterna ett par filmskapare, ett par forskare som vill införa alternativa valutor, två sociala entreprenörer och ett par journalister som granskar livsmedelsindustrin.

Sametinget håller plenum i Staare/Östersund

2012-10-20 11:45 CEST Sametinget Den 23-26 oktober 2012 ska Sametingets folkvalda ledamöter under fyra dagar debattera bland annat samisk rätt till land och vatten, svensk-norska renbeteskonventionen och Sametingets syn på mineraler och gruvor i Sápmi. Eftersom ärendelistan är lång har oktoberplenum förlängts med en dag. Plats: Clarion Grand Hotel i Staare/Östersund. Start: Tisdag 23 oktober kl. 8.30

400 får jobb då vindkraft byggs i fjällvärlden

2012-10-17 13:07 CEST BlaikenVind 400 arbetstillfällen skapas i år tack vare etableringen av vindparken på Blaiken, enligt BlaikenVinds beräkningar. Bolaget gör därmed flera samhällsbyggande insatser genom att dels skapa arbetstillfällen i en tid när den globala konjunkturen pekar nedåt, dels bidra till framtidens lösningar av klimatproblemen.

Pressmeddelande från styrkommittén för Interreg IV A Nord Sápmi

2012-10-16 14:46 CEST Sametinget Styrkommittén för Interreg IV A Nord Sápmi, har vid sitt möte i Bryssel förra veckan beviljat 92 675 euro (ca 790 000 SEK) i EU-medel och 68 792 euro (ca 550 000 NOK) i norska interregmedel till projektet Njalle rihpestibie/Mat i Syd. Några av målsättningarna är att bredda den samiska näringsbasen på sydsamiskt område och att utveckla det samiska mathantverket i kombination med upplevelseturism.

Framgångsrik energijakt i allmännyttiga bostäder

2012-10-03 12:05 CEST SABO AB Ett hundratal allmännyttiga bostadsföretag har gemensamt sparat energi motsvarande årsproduktionen i ett mindre kolkraftverk. Det visar nya siffror från SABO-företagens Skåneinitiativ som presenteras idag. - Det här visar att det går att kombinera samhällsansvar med affärsmässighet, säger Per Holm, energiexpert på SABO.

2012-10-02 13:54 CEST Sametinget Sametingets kulturråd har vid sitt möte den 2 oktober 2012 beviljat 414 000 kr till sex olika kulturprojekt. Mest får Nina Nordvall Vahlberg som ska göra en CD och en ljudutställning med jojk från jojkarkivet på Ájtte i Jokkmokk. 150 000 kr går till två olika projekt, kortfilmer och en skolmusikal, med anknytning till kulturhuvudstadsåret Umeå 2014.

Blaikenprojektet högintressant för EU

2012-09-06 09:04 CEST BlaikenVind Vindparken på Blaiken har som ett av fyra svenska projekt nominerats för stöd från EU:s NER300-program, ett av världens största finansieringsprogram för förnybar energi. ”Ett stöd kan innebära ett stort kliv framåt för utvecklingen av vindkraft i kallt klimat”, säger Stefan Skarp, Skellefteå Kraft.

Ny turistorganisation i Hemavan Tärnaby

2012-07-04 18:00 CEST Visit Hemavan Tärnaby AB Från och med 1 juli drivs utvecklingsfrågor och marknadsföring av destinationen Hemavan Tärnaby av det nya destinationsbolaget Visit Hemavan Tärnaby AB. Bolaget driver även turistbyrån i området. - Destinationsbolaget är ett kraftfullt steg mot den målbild destinationen har antagit för år 2020, säger Stefan Jonsson, som är VD i bolaget.

Första vindkraftverket monterat på Blaiken

2012-06-28 10:13 CEST BlaikenVind En av Europas största vindkraftparker börjar ta form. På lågfjället Blaiken utanför Storuman är nu det första vindkraftverket av totalt 90 färdigmonterat. Projektet är inne i ett intensivt skede och just nu arbetar 130 personer på fjället för att se till att projektet fortsätter framåt enligt tidplan.