Pressmeddelanden

11 miljoner till nya gränsöverskridande projekt

2012-04-27 12:56 CEST Sametinget Styrkommittén för Interreg IV A Nord Sápmi, har vid sitt möte i Hammerfest den 26 april 2012 beslutat att bevilja närmare elva miljoner kronor (drygt 1,2 miljoner euro) till fyra olika projekt: Samnordiskt samiskt språkcentrum, Indigee 2 – Indigenous entrepreneurship, Giela muitalusat/Giela giehto/Det samiska språket berättar och Oarjehieibma - läroplan och läromedel för renskötselutbildning.

Ryfjället har fått sin egen symfoni

2012-03-30 11:52 CEST Visit Hemavan Tärnaby AB Mäktiga Ryfjället sydöst om Tärnaby har inspirerat till ett helt nyskrivet symfoniskt verk. I ett uruppförande framför Göteborg Wind Orchestra den 20 april konserten Ryjvvie, en hyllning till fjällets skönhet och mystik.

Ungdomsrådets budget räcker inte till aktiviteter

2012-03-23 08:55 CET Sametinget Sametingets ungdomsråd har nyligen haft möte i Piteå. Där konstaterar de att ungdomsrådet gärna vill få unga att engagera sig politiskt och få fler unga att rösta i det kommande valet, med saknar medel till att genomföra några som helst aktiviteter, trots att Sametinget självt antagit ungdomsrådets handlingsplan.

Sommarkalender Hemavan Tärnaby

2012-03-19 12:00 CET Visit Hemavan Tärnaby AB Guidade vandringar, fiskefestival, Gränshandelsmarknad, löpartävlingar och kultur i konst, musik och berättelser är några av sommarens aktiviteter i Hemavan Tärnaby.

Bagare prisas av Annie Lööf

2012-03-08 14:44 CET Visit Hemavan Tärnaby AB I Storumans kommun var det bagaren och konditorn Monica Bennervall, Tärnafjällens bageri & konditori, som fick motta diplom och blommor när Centerpartiet på initiativ av partiledare Annie Lööf uppmärksammade kvinnliga företagargärningar runt om i Sverige på Internationella kvinnodagen.

Samiskan och graffitin möts i unikt projekt i Umeå

2012-03-05 12:01 CET Sametinget Samiskan tar nu plats i graffitins värld. Samiska ungdomar får tillsammans med Daniel ”Ikaroz” Diaz chansen att uttrycka sig genom graffiti. Samiskt Språkcentrum har valt att lyfta fram den extremt hotade umesamiskan i graffiti-projektet som äger rum under samiska veckan i Umeå. Det handlar om att sammanföra två kulturer och introducera samiskan på en ny arena som ingen förknippar med språket.

Europarådets rådgivande kommitté granskar skyddet för samerna vid sitt besök i Kiruna den 5 mars 2012

2012-03-03 11:03 CET Sametinget Europarådets rådgivande kommitté för ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter är i Kiruna den 5 mars för att prata med samiska representanter i egenskap av nationell minoritet. Konventionens syfte är att skydda nationella minoriteters fortlevnad och rätt att använda sitt språk muntligt och skriftligt. Kommittén utgår från Sveriges tredje rapport till Europarådet (juni 2011).

2012-02-29 12:49 CET Visit Hemavan Tärnaby AB Trafikverkets upphandling av flygtrafik för Norrlands inland blev klar i början av veckan. Under de kommande 3,5 åren är det NextJet som trafikerar sträckan Arlanda – Hemavan Tärnaby. Flygbolaget har redan bedrivit trafik på sträckan i flera år. Beslutet innebär bättre framförhållning och kontinuitet för näringslivet i Hemavan Tärnaby.

Skellefteå Krafts fortsatta vindkraftsatsningar i Blaiken

2012-02-27 10:25 CET BlaikenVind När de första 30 vindkraftverken i Blaiken tas i drift till sommaren är etapp 1 av BlaikenVinds vindkraftpark nästan genomförd. Den första etappen ägs och drivs till 60 % av Skellefteå Kraft och 40 % av Fortum. Nu är det klart att etapp 2, med ytterligare 30 kraftverk, kommer att genomföras med Skellefteå Kraft som ensam ägare.

Sametinget håller plenum i Boden 21-23 februari 2012

2012-02-20 15:17 CET Sametinget Sametingets 59:e plenum är denna gången lokaliserat till en av de mindre kustkommunerna i Norrbotten, nämligen Suttes (eller Boden som platsen heter på svenska). SVT24/Kunskapskanalen kommer att på tisdagen direktsända från den allmän politiska debatten klockan 10.30-12.00 samt klockan 13-15 då det bland annat finns plats för sameallmänhetens frågestund.