Pressmeddelanden

Samiskt Språkcentrum lanserar bok om att ta tillbaka sitt språk

2013-10-22 16:38 CEST
Nu lanseras på svensk sida en handbok för att övervinna motståndet att tala samiska, so...

Sydsamiskt språknätverk samlar ett 80-tal deltagare

2013-10-22 16:06 CEST
Den 23-24 oktober samlas deltagare från både Sverige och Norge i Staare – Östersund för...

Sametinget håller plenum i Kiruna 22-24 oktober 2013

Sametinget håller plenum i Kiruna 22-24 oktober 2013

2013-10-21 09:39 CEST
Sametinget håller sitt 64:e plenum i Kiruna. Förutom budget och flera motioner kommer b...

Turistisk kluster

2013-10-16 12:25 CEST
Destinationerna Gold of Lapland, Lycksele, Hemavan Tärnaby och South Lapland arbetar me...

Sametinget: Registreringen av romer är djupt kränkande

Sametinget: Registreringen av romer är djupt kränkande

2013-09-26 15:59 CEST
Öppet brev till Sveriges regering: Vi vill som samer uttrycka vårt stöd för romerna i S...

Sametingets kulturanslag har inte uppräknats sedan 1993

Sametingets kulturanslag har inte uppräknats sedan 1993

2013-09-20 10:44 CEST
I budgetpropositionen för 2014 ökar kulturbudgeten. I ett pressmeddelande från Kulturde...

Samisk Scenkonst i fokus på seminarium i Kiruna

2013-09-11 06:52 CEST
Sametinget kommer under den 12- 13 september att genomföra seminariet ”Utveckling av ny...

Enklare att boka fjällresan till Hemavan Tärnaby

Enklare att boka fjällresan till Hemavan Tärnaby

2013-09-04 16:54 CEST
Destinationsbolaget Visit Hemavan Tärnaby AB har under 2013 arbetat för en gemensam des...

Sametinget kan inte acceptera en fortsatt exploatering av Sápmi

Sametinget kan inte acceptera en fortsatt exploatering av Sápmi

2013-08-28 17:03 CEST
Sametingets ledamöter har på plats i Gállok/Kallak offentliggjort ett enhälligt uttalan...

Sametinget åker till Gállok/Kallak efter den officiella invigningen på onsdagen

2013-08-27 13:57 CEST
Med anledning av de rådande gruvexploateringarna som pågår och planeras i Sápmi avser S...