Pressmeddelanden

Samiskan och graffitin möts i unikt projekt i Umeå

2012-03-05 12:01 CET Sametinget Samiskan tar nu plats i graffitins värld. Samiska ungdomar får tillsammans med Daniel ”Ikaroz” Diaz chansen att uttrycka sig genom graffiti. Samiskt Språkcentrum har valt att lyfta fram den extremt hotade umesamiskan i graffiti-projektet som äger rum under samiska veckan i Umeå. Det handlar om att sammanföra två kulturer och introducera samiskan på en ny arena som ingen förknippar med språket.

Europarådets rådgivande kommitté granskar skyddet för samerna vid sitt besök i Kiruna den 5 mars 2012

2012-03-03 11:03 CET Sametinget Europarådets rådgivande kommitté för ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter är i Kiruna den 5 mars för att prata med samiska representanter i egenskap av nationell minoritet. Konventionens syfte är att skydda nationella minoriteters fortlevnad och rätt att använda sitt språk muntligt och skriftligt. Kommittén utgår från Sveriges tredje rapport till Europarådet (juni 2011).

2012-02-29 12:49 CET Visit Hemavan Tärnaby AB Trafikverkets upphandling av flygtrafik för Norrlands inland blev klar i början av veckan. Under de kommande 3,5 åren är det NextJet som trafikerar sträckan Arlanda – Hemavan Tärnaby. Flygbolaget har redan bedrivit trafik på sträckan i flera år. Beslutet innebär bättre framförhållning och kontinuitet för näringslivet i Hemavan Tärnaby.

Skellefteå Krafts fortsatta vindkraftsatsningar i Blaiken

2012-02-27 10:25 CET BlaikenVind När de första 30 vindkraftverken i Blaiken tas i drift till sommaren är etapp 1 av BlaikenVinds vindkraftpark nästan genomförd. Den första etappen ägs och drivs till 60 % av Skellefteå Kraft och 40 % av Fortum. Nu är det klart att etapp 2, med ytterligare 30 kraftverk, kommer att genomföras med Skellefteå Kraft som ensam ägare.

Sametinget håller plenum i Boden 21-23 februari 2012

2012-02-20 15:17 CET Sametinget Sametingets 59:e plenum är denna gången lokaliserat till en av de mindre kustkommunerna i Norrbotten, nämligen Suttes (eller Boden som platsen heter på svenska). SVT24/Kunskapskanalen kommer att på tisdagen direktsända från den allmän politiska debatten klockan 10.30-12.00 samt klockan 13-15 då det bland annat finns plats för sameallmänhetens frågestund.

Lulesamisk språkkonferens i Jokkmokk 16-17 februari 2012 om det lulesamiska språket -  Språket i mitten

2012-02-15 09:28 CET Sametinget Den 16-17 februari samlas ett åttiotal deltagare i Jokkmokk för en lulesamisk språkkonferens. Konferensen har tre huvudteman: forskning, språkrevitalisering och utbildning. Sámij Åhpadusguovdasj/ Samernas utbildningscentrum arrangerar konferensen tillsammans med Sametingen i Norge och Sverige. Konferensen synliggör ett litet hotat språk och vill uppmuntra och stödja det lulesamiska språkarbetet.

Gemensamt firande av samefolkets dag i Tärnaby den 6 februari

2012-02-03 10:31 CET Sametinget Den 6 februari hissas den samiska flaggan i Dearna/Tärnaby kl 9.00 utanför kommunhuset. Då inleds firandet av ”samernas nationaldag” som dagen ofta kallas. Det bjuds på sång av samiska barn och tal av Storumans vice kommunalråd med flera. Samefolkets dag firas på årsdagen av det första samiska landsmötet som hölls i Trondheim den 6 februari 1917. Nationaldagen firades för första gången 1993.

Vinterkalender 2012 Hemavan Tärnaby

2012-01-25 06:16 CET Visit Hemavan Tärnaby AB Få koll på skidtävlingar, evenemang, påsk- och sportlovsaktiviteter i Hemavan Tärnaby i vinter. I den bifogade sammanställningen finns allt från teatertolkningar av Markusevangeliet till skotertävlingar rakt upp för slalombacken.

2012-01-04 11:44 CET Storumans Folkhögskola Storumans Folkhögskola driver Snowboardlinjen vid sin filial - Tärnaby Skidhem i Tärnaby. Eleverna anordnar årligen diverse aktiviteter och Camps.

Häftig skoterklättring i Hemavan Tärnaby

2012-01-03 11:24 CET Visit Hemavan Tärnaby AB Full fart, rakt uppför slalombacken, och segraren blir Hemavans skoterkung. Det är grundidén med Hemavan Hill Climb, en backtävling andra lördagen i februari för alla som gillar skotrar och starka motorer.