Pressmeddelanden

2012-01-04 11:44 CET Storumans Folkhögskola Storumans Folkhögskola driver Snowboardlinjen vid sin filial - Tärnaby Skidhem i Tärnaby. Eleverna anordnar årligen diverse aktiviteter och Camps.

Häftig skoterklättring i Hemavan Tärnaby

2012-01-03 11:24 CET Visit Hemavan Tärnaby AB Full fart, rakt uppför slalombacken, och segraren blir Hemavans skoterkung. Det är grundidén med Hemavan Hill Climb, en backtävling andra lördagen i februari för alla som gillar skotrar och starka motorer.

2011-12-21 16:29 CET Visit Hemavan Tärnaby AB Med chartrade direktbussar från Skellefteå vill företagen i Hemavan Tärnaby underlätta resan till fjällen. - Vi vill ge Skellefteåborna ett riktigt bra erbjudande och ett enkelt, smidigt sätt att ta sig till oss för några dagars semester, säger Robert Jäder, Hemavans Fjällcenter.

2011-12-14 13:12 CET Skellefteå Kraft Skellefteå Krafts företagskunder är nöjdast i landet och privatkunderna är näst nöjdast. Dessutom är Skellefteå Kraft det enda elnätsbolag som uppfattas som prisvärt. Så ser det ut på elnätssidan när Svenskt Kvalitetsindex (SKI) redovisar sin årliga kundnöjdhetsundersökning.

OAHPA Åarjel! lanseras i Sverige under språkbadsvecka i sydsamiska för ungdomar från Sverige och Norge i Storlien

2011-11-15 15:10 CET Sametinget Torsdagen den 17 november 2011 lanserar Samiskt språkcentrum OAHPA Åarjel! - ett hjälpmedel för inlärning av det sydsamiska språket. Lanseringen sker i Storlien i samband med Gïelebiesie - språkbad i sydsamiska som anordnas för ett 70-tal ungdomar från Sverige och Norge. Sissel Jåma visar hur programmet fungerar. Plats: Storvallens fjällgård, Storlien Datum: Torsdag 17 november Tid: 13.00

Pressmeddelande från styrkommittén för Interreg IV A Nord Sápmi

2011-11-11 06:19 CET Sametinget Styrkommittén för Interreg IV A Nord Sápmi, har vid sitt möte i Kirkenes den 9 november 2011 beslutat att bevilja medel till två projekt som båda berör traditionell samisk kunskap. Det ena projektet rör lulesamisk rennomadism över nationsgränserna. Det andra projektet ska ge ny kunskap om den sydsamiska historien, också det ett samarbetsprojekt mellan Norge och Sverige.

Ny ”kunskapslåda” om samiska till 425 förskolor i 18 förvaltningskommuner

2011-11-10 14:23 CET Sametinget Förskolor som vill främja kunskapen om samer, samisk kultur och samiska språken får nu tillgång till ett nytt inspirationsmaterial. Kunskapslådan ”Jågloe” innehåller bland annat sagor, spel och sånger på samiska och svenska. Dessutom har utbildningsradion kompletterat Jågloe med sina samiska produktioner för barn. Den delas nu ut till 425 förskolor i de samiska förvaltningskommunerna.

Nu är det möjligt att från ovan följa framväxten av BlaikenVinds vindkraftpark

2011-11-08 11:33 CET BlaikenVind Den som inte är höjdrädd kan nu uppleva bygget av vindkraftparken i Blaiken från hög höjd. En webbkamera har monterats på en 80 meter hög mast mitt i projektområdet på lågfjället mellan Sorsele och Storuman.

2011-11-05 15:16 CET Sametinget Genom att svenska Sametinget håller sitt plenum i norska Sametingets plenisal i parlamentsbyggnaden i Karasjok kan vi sända plenumsmötet via webb-TV. Följ debatten direkt genom att klicka på denna länk: http://sametinget.exss.no/bruker/pages/ Plenum startar klockan 8.30 söndagen den 6 november och avslutas senast kl.15 den 8 november.

Novemberplenum i Karasjok, Norge

2011-11-01 13:45 CET Sametinget Sametinget i Sverige åker till Norge för att hålla plenum i Karasjok den 6-8 november 2011. Särskilt viktiga ärenden är budgeten för 2012 och toleransnivåer för rovdjur. Sametinget fortsätter därefter till Kirkenes för den tredje parlamentarikerkonferensen. Ledamöter från sametingen i Norge, Sverige och Finland kommer den 10 november att diskutera traditionell kunskap och arktisk EU-strategi.