Pressmeddelanden

400 får jobb då vindkraft byggs i fjällvärlden

2012-10-17 13:07 CEST BlaikenVind 400 arbetstillfällen skapas i år tack vare etableringen av vindparken på Blaiken, enligt BlaikenVinds beräkningar. Bolaget gör därmed flera samhällsbyggande insatser genom att dels skapa arbetstillfällen i en tid när den globala konjunkturen pekar nedåt, dels bidra till framtidens lösningar av klimatproblemen.

Pressmeddelande från styrkommittén för Interreg IV A Nord Sápmi

2012-10-16 14:46 CEST Sametinget Styrkommittén för Interreg IV A Nord Sápmi, har vid sitt möte i Bryssel förra veckan beviljat 92 675 euro (ca 790 000 SEK) i EU-medel och 68 792 euro (ca 550 000 NOK) i norska interregmedel till projektet Njalle rihpestibie/Mat i Syd. Några av målsättningarna är att bredda den samiska näringsbasen på sydsamiskt område och att utveckla det samiska mathantverket i kombination med upplevelseturism.

Framgångsrik energijakt i allmännyttiga bostäder

2012-10-03 12:05 CEST SABO AB Ett hundratal allmännyttiga bostadsföretag har gemensamt sparat energi motsvarande årsproduktionen i ett mindre kolkraftverk. Det visar nya siffror från SABO-företagens Skåneinitiativ som presenteras idag. - Det här visar att det går att kombinera samhällsansvar med affärsmässighet, säger Per Holm, energiexpert på SABO.

2012-10-02 13:54 CEST Sametinget Sametingets kulturråd har vid sitt möte den 2 oktober 2012 beviljat 414 000 kr till sex olika kulturprojekt. Mest får Nina Nordvall Vahlberg som ska göra en CD och en ljudutställning med jojk från jojkarkivet på Ájtte i Jokkmokk. 150 000 kr går till två olika projekt, kortfilmer och en skolmusikal, med anknytning till kulturhuvudstadsåret Umeå 2014.

Blaikenprojektet högintressant för EU

2012-09-06 09:04 CEST BlaikenVind Vindparken på Blaiken har som ett av fyra svenska projekt nominerats för stöd från EU:s NER300-program, ett av världens största finansieringsprogram för förnybar energi. ”Ett stöd kan innebära ett stort kliv framåt för utvecklingen av vindkraft i kallt klimat”, säger Stefan Skarp, Skellefteå Kraft.

Ny turistorganisation i Hemavan Tärnaby

2012-07-04 18:00 CEST Visit Hemavan Tärnaby AB Från och med 1 juli drivs utvecklingsfrågor och marknadsföring av destinationen Hemavan Tärnaby av det nya destinationsbolaget Visit Hemavan Tärnaby AB. Bolaget driver även turistbyrån i området. - Destinationsbolaget är ett kraftfullt steg mot den målbild destinationen har antagit för år 2020, säger Stefan Jonsson, som är VD i bolaget.

Första vindkraftverket monterat på Blaiken

2012-06-28 10:13 CEST BlaikenVind En av Europas största vindkraftparker börjar ta form. På lågfjället Blaiken utanför Storuman är nu det första vindkraftverket av totalt 90 färdigmonterat. Projektet är inne i ett intensivt skede och just nu arbetar 130 personer på fjället för att se till att projektet fortsätter framåt enligt tidplan.

Kultursatsning på Tärnabys Gränshandelsmarknad

2012-05-28 14:57 CEST Visit Hemavan Tärnaby AB Programmet för Tärnabys Gränshandelsmarknad i slutet av juli börjar vara klart. Tillsammans med knallarna som säljer allt från hantverk till båtar så sätter många olika kulturinslag sin prägel på marknadsveckan. En av höjdpunkterna är Brolles rock 'n roll tour, en klassisk folkparksturné med 50-tals-tema.

Sametinget håller plenum i Tärnaby

2012-05-25 11:21 CEST Sametinget Den 29-31 maj 2012 samlas de folkvalda ledamöterna i Sametinget till plenum i Dearna/Tärnaby. Det mest brådskande ärendet berör samiskt självbestämmande "Initiativ till en ny samepolitik" och där borde vi kunnna manifestera en samsyn. Nästa sametingsval kommer att äga rum i maj 2013. Det gäller att återvinna förtroendet hos våra väljare, förklarar Sametingets ordförande Stefan Mikaelsson.

11 miljoner till nya gränsöverskridande projekt

2012-04-27 12:56 CEST Sametinget Styrkommittén för Interreg IV A Nord Sápmi, har vid sitt möte i Hammerfest den 26 april 2012 beslutat att bevilja närmare elva miljoner kronor (drygt 1,2 miljoner euro) till fyra olika projekt: Samnordiskt samiskt språkcentrum, Indigee 2 – Indigenous entrepreneurship, Giela muitalusat/Giela giehto/Det samiska språket berättar och Oarjehieibma - läroplan och läromedel för renskötselutbildning.