Pressmeddelanden

2010-06-08 09:43 CEST Gröna Bilister Timrå kommun planerar att använda den nya biogasanläggningen i Sundsvall för rötning av slam och hushållsavfall till fordonsgas. Gröna Bilister är positiva och uppmanar kommunen att skyndsamt förverkliga planen på en lokal gasmack, med fem punkter för en påskyndad biogasomställning.

2010-03-11 08:30 CET We Effect Timrå kommun ligger på plats 198 bland Sveriges kommuner när det kommer till att skänka pantpengar till bistånd. Under 2009 har kommunens konsumenter skänkt 1,4 procent av panten till fattiga människor genom att trycka på den gula Biståndsknappen på pantautomaterna i Coop-butikerna.

2010-03-10 10:05 CET Timrå kommun Timrås kommunalråd Ewa Lindstand har valts in som ledamot i Regionkommitténs nya utskott för miljö, klimatförändringar och energi, ENVE-utskottet.

2010-03-01 14:41 CET Timrå kommun Det har varit en del negativ uppmärksamhet kring Mariedalsskolan de senaste veckorna och efter ett bra samverkansarbete mellan skolans personal och polis har man identifierat de inblandade. Nu pågår ett utredningsarbete för att beskriva händelseförlopp. Det handlar om 2-3 av skolans totalt 200 elever.

2010-03-01 14:26 CET Timrå kommun Felredovisning av mat till äldreboendena i Timrå kommun

2010-02-03 15:21 CET Timrå kommun Timrå kommuns bokslut redovisar bättre resultat än budget.

2009-04-17 15:15 CEST NyföretagarCentrum Sverige 20 april inleds Nyföretagarveckan, Sveriges största nationella nyföretagarkampanj. Över 100 nyföretagaraktiviteter genomförs i hela landet för att inspirera människor att ta steget till eget. 12 000 starta eget-kit delas ut under veckan, och experter från Jobs and Society NyföretagarCentrum ger tips, råd och inspiration om att starta och driva företag. 21 april når Nyföretagarveckan Sundsvall.

2008-10-31 08:30 CET Civilförsvarsförbundet Möjligheten att få omedelbar hjälp vid ett allvarligt akut sjukdomstillstånd, som till exempel plötsligt hjärtstopp, varierar stort mellan olika kommuner. Skillnaden mellan den kortaste och den längsta inställningstiden för ambulans i landets kommuner är 28 minuter. Den som fått plötsligt hjärtstopp måste få hjälp inom 10 minuter. Tar det längre tid är den drabbade en förlorare.

2008-02-19 16:37 CET Timrå kommun

2008-02-06 10:11 CET Timrå kommun