Pressmeddelanden

2014-07-03 10:47 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket har i samarbete med Referensgruppen för antiviral terapi (RAV) tagit fram ett nytt kunskapsunderlag för behandling av hepatit C-virus (HCV)-infektion. Viktiga punkter i dokumentet är att behandling ska ges vid rätt tidpunkt så att levercirros (skrumplever) och komplikationer till detta förhindras. Läkemedelskombinationer utan interferon är att föredra.

Romska Röster på turné. Nu i Linköping!

2014-07-01 12:03 CEST Upplandsmuseet Projektet Romska Röster är på Sverigeturné. Efter Örebro visas utomhusutställningen nu i Linköping. Utställningen står i Sankt Larsparken i centrala Linköping, 2 juli-27 juli 2014. Utställningen med ca 2 x 1,5 m stora porträtt av fotografen Anders Ryman, ingår som en del i projektet Romska Röster, som vill bidra till samtal och reflektioner kring rasism, utanförskap och marginalisering.

Diligentia köper äldreboende

2014-06-26 12:43 CEST Diligentia Diligentia Samhällsfastigheter köper ett nybyggt äldreboende i Norrtälje. Fastigheten är uthyrd till Attendo på ett femtonårigt hyresavtal.

2014-06-26 12:11 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Regeringen har utsett Catarina Andersson Forsman till ny generaldirektör på Läkemedelsverket. Hon kommer närmast från Stockholms läns landsting där hon för närvarande arbetar som biträdande landstingsdirektör och hälso- och sjukvårdsdirektör.

2014-06-25 11:10 CEST Socialdemokraterna i Uppsala Uppsala kommun säger upp de fast anställda ledsagarna för att ersätta dem med arvoderad personal. Från och med den 1 september 2014 upphör den så kallade ledsagargruppen med fast anställd personal att existera.

2014-06-24 12:20 CEST DesignTorget DesignTorget har vunnit det nyinstiftade priset Novax Sustainability Challenge som är ett hållbarhetsinitiativ av investeringsbolaget Novax i samarbete med Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för Miljö och Utveckling.

2014-06-24 08:01 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket har tagit fram en nya rekommendation för förebyggande behandling av hjärt-kärlsjukdomar. Dödligheten har minskat i Sverige under de senaste 30 åren, mycket genom bättre levnadsvanor och minskad rökning. Då befolkningen blir allt äldre spelar samhällsåtgärder, livsstilsåtgärder och förebyggande medicinska åtgärder ändå en viktig roll för att minska sjuklighet och dödlighet.

2014-06-23 09:02 CEST Uppsala kommun Den 26 juni invigs vägen som skapar en helt ny förbindelse mellan Ultuna och Gottsunda. Direkt efter invigningen, som startar klockan 14.00, öppnas vägen för trafik.

Uppsala kommuns första kulturmiljöprogram på remiss

2014-06-18 15:11 CEST Uppsala kommun Kulturnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 20 maj om att skicka ut ett förslag till kulturmiljöprogram för Uppsala kommun på brett samråd. Kulturmiljöprogrammet är tänkt att vara en vägledning som kan användas till exempel vid samhällsplanering och bygglovsprövning.

Daniel Werkmäster ny chef för Uppsala konstmuseum

2014-06-18 13:57 CEST Uppsala kommun Ny chef för Uppsala konstmuseum blir Daniel Werkmäster, som tillträder tjänsten den 15 september. Närmast kommer Werkmäster från en tjänst som chef för Norrtälje konsthall där han verkat sedan 2003. Han har studerat konstvetenskap i Uppsala och arbetat med Uppsala Universitets konstsamling.