Pressmeddelanden

Pressträff om lågstadiesatsningen i den kommunala skolan

2015-12-11 11:31 CET
Uppsala kommun har som huvudman för Uppsalas kommunala skolor ansökt om bidrag inom ram...

EU-stöd till Uppsala klimatprotokoll och snabbspår för invandrare

2015-12-11 11:13 CET
Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige för EU:s strukturfonder har vid sitt s...

Cyklister får eget utrymme vid trafikljus

Cyklister får eget utrymme vid trafikljus

2015-12-11 10:46 CET
Uppsala kommun skapar så kallade cykelboxar vid ett antal vägkorsningar med ljussignal....

Mona Lindén blir vd för Uppsala bostadsförmedling

2015-12-11 09:32 CET
Nu är det klart med tillsättningen av verkställande direktör för Uppsalas nya bostadsfö...

Specialiserad palliativ vård föreslås återgå till landstinget

2015-12-10 17:39 CET
Äldrenämnden i Uppsala ställde på sitt sammanträde 10 december sig bakom ett förslag at...

Kulturnämndens verksamhet sätter skapande främst

2015-12-10 17:38 CET
Vid sammanträdet 10 december beslutade Uppsalas kulturnämnd bland annat om verksamhetsp...

Uteservering blir möjligt redan från första mars

2015-12-10 15:29 CET
Gatu – och samhällsmiljönämnden kommer vid sitt sammanträde den 16 december att fatta b...

Beslut om skolplatser för barn i lägre åldrar

2015-12-09 16:11 CET
Ledningen för den kommunala grundskolan har idag, den 9 december, fattat beslut som syf...

Uppsala i världen – en manifestation för öppenhet

2015-12-08 10:04 CET
Med anledning av den oro som vi upplevt den senaste tiden i världen arrangerar kulturfö...

Bostadsbolag öronmärker lägenheter till flyktingar

2015-12-08 09:15 CET
Uppsala kommun, Uppsalahem, Rikshem och Studentstaden har tagit ett gemensamt beslut at...