Pressmeddelanden

2015-11-02 12:57 CET Uppsala kommun Uppsala kommun har analyserat förekomsten av narkotika i avloppsvattnet. Det första testet visar att cannabis är den drog som används mest.

2015-11-02 11:00 CET Uppsala kommun ​Uppsala kommuns arbete med att utveckla Stadsträdgården och Carolinaparken går vidare. I båda parkerna förbereds plantering av nya träd för att parkerna ska vara hållbara över tid. Gamla och sjuka träd kommer att tas bort.

Work, stay and play 24/7

2015-11-02 10:43 CET Tema Bygger vi ett hotell? Eller bygger vi Malmös mest kompletta mötesplats? Studio är ett exempel på hur vi tillsammans med kunden förverkligar nytänk och vågade visioner. Skanska utmanade oss med ovanligt höga krav på helhetssyn, tekniskt kunnande och kreativa lösningar

Office Management förvärvar finska Bitify

2015-11-02 09:10 CET Office Management Office Management har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Bitify Oy. Med förvärvet stärker Office Management sin marknadsposition i Norden och etablerar verksamhet i Helsingforsområdet – en för bolaget strategiskt viktig tillväxtmarknad.

2015-10-30 07:51 CET Uppsala kommun Syskonförturen kommer inte att återinföras i skolvalet i Uppsala kommun.

2015-10-29 09:46 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Receptfria tabletter med paracetamol får inte längre säljas på andra försäljningsställen än apotek. Beslutet fattades i april och gäller från den 1 november 2015 och berör enbart tabletter som är avsedda att sväljas hela. Paracetamol i till exempel flytande form och som brustabletter berörs inte.

Lars Krantz hyllar Diligentias tävling om grönare gårdar

2015-10-28 18:00 CET Skandia Fastigheter Under de senaste åren har Diligentia totalrenoverat 4000 av sina 5000 lägenheter i Stockholm och Göteborg. Interiört och exteriört. Under 2016 färdigställs de kvarvarande. Parallellt med detta kör fastighetsbolaget en tävling under namnet Gröna gårdar. Syftet? Ja, det är att skapa en snyggare, tryggare och grönare utomhusmiljö.

2015-10-28 11:33 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Den nya lagstiftningen kommer att innebära att kraven höjs på de anmälda organen samt på aktörer i tillverkning- och distributionskedjan. Reglering av kliniska prövningar, post-market surveillance och marknadskontroll kommer också att förstärkas och ytterligare harmoniseras inom EU.

Uppsala: Bostadens klimatpåverkan mäts i en mobilapp

2015-10-28 09:29 CET Uppsalahem Uppsala: I Uppsalahems bostadshus Frodeparken kan hyresgästerna få återkoppling i en mobilapp hur mycket deras individuella boende påverkar klimatet. Projektet Klimaträtt är först ut med att löpande kunna ge en samlad bild av CO2-utsläppen från att bo, (inräknat hur huset byggdes) daglig drift och den egna hushållselen.

2015-10-28 07:20 CET Uppsala kommun Upprustningen av Klockarparken är klar och Uppsala kommun bjuder in till invigning. Parken har rustats upp med nya ytor för lek, umgänge och picknick bland blommande träd och buskar. Parken invigs onsdag 28 oktober 14.30 av gatu- och samhällsamhällsmiljönämndens ordförande Johan Lundqvist (MP).