Pressmeddelanden

2014-05-14 10:55 CEST Uppsalahem Rekryteringen av ny förvaltningschef är avslutad och vi har förmånen att presentera Mårten Thorstensson, idag vd vid Coop Fastigheter Projekt & Drift, som ny på positionen.

2014-05-13 09:33 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency I sjukvården förekommer många smärtsamma procedurer på barn, från enklare provtagning hos nyfödda till avancerade kirurgiska ingrepp. Vid alla procedurer på barn är ett gott omhändertagande med god smärtlindring viktigt. Samtidigt finns akuta risker vid användning av potenta smärtläkemedel för barn. Läkemedelsverket har nu tagit fram ett dokument för att ge stöd till säker och effektiv behandling.

2014-05-12 08:00 CEST Birdie

2014-05-09 11:51 CEST Socialdemokraterna i Uppsala Socialdemokraterna tar målen från Europa 2020 på allvar för Uppsala. Europa och Uppsala hänger samman och vi behöver investera i jobb, utbildning och ett samhälle som håller ihop. Därför presenterar Socialdemokraterna i Uppsala nu en lokal Europa 2020-strategi, där vi kopplar samman de nationella och regionala målen för Europa 2020 med våra egna målsättningar och visioner för Uppsala.

NanoForum 2014 presents nominated company Disruptive Materials

2014-05-08 16:30 CEST SwedNanoTech Many excellent candidates have been nominated for SwedNanoTechs annual award Årets Nanoföretag (Swedish Nanotechnology Company of the Year). Here you can read an interview about the nominated company Disruptive Materials with their CEO, Mattias Karls. Disruptive Materials is one of five nominees that will give presentations during the conference Nanoforum 2014, May 15th in Stockholm.

2014-05-08 08:00 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsanvändning är förenat med både nytta och risk. Rapporten Läkemedelssäkerhet 2013 ska bidra till att öka kunskapen om läkemedelssäkerhet, främja aktiviteter kring läkemedelssäkerhet och motivera till rapportering av läkemedelrelaterade händelser.

INBJUDAN TILL PRESSTRÄFF: Medborgardialogen ”Mitt centrum”

2014-05-07 16:44 CEST Uppsala kommun Medborgardialogen ”Mitt centrum” har tagit rejäl fart. Till idag har 376 åsikter och synpunkter lämnats på pappersenkäter och på webben. Uppsalaborna passar på att tycka till om såväl stora frågor som miljö och förtätning, liksom enstaka skulpturer och trottoarkanter. Antalet synpunkter och förslag kommer öka ytterligare, eftersom dialogen är öppen till 30 juni.

2014-05-07 14:13 CEST Uppsala kommun Den 7 maj antog kommunstyrelsen ett nytt åtgärdsprogram för luft. Målet är att åtgärderna ska bidra till att Uppsala får bättre luftkvalitet i den centrala staden och på så sätt bidra till en bättre hälsa och miljö för Uppsalaborna.

2014-05-07 14:03 CEST Uppsala kommun Kommunstyrelsens mark och exploateringsutskott beslutade tisdag 6 maj om försäljning av 100 byggrätter för bostadsrätt vid Gottsunda allé. Det Ulricehamnsbaserade bolaget Hökerum Bygg AB vann en markanvisningstävling under 2013 och står nu redo att byggstarta för inflyttning i första etappen under hösten 2015 och etapp två kort därefter.

2014-05-07 12:47 CEST Birdie