Pressmeddelanden

Länsmuseum blir medlem i turistbolag

2015-11-16 16:20 CET Västerbottens museum Från årsskiftet är Västerbottens museum medlem i det lokala turistbolaget Visit Umeå AB. Det är ett naturligt steg att ta i utvecklandet av mötesplatsen Västerbottens museum och hela Gammliaområdet, säger museets informatör Anki Berg.

Fortum bygger ny vindkraft

2015-11-16 16:06 CET Fortum Sverige AB Fortum och Skellefteå Kraft har i det samägda bolaget Blaikenvind AB sedan 2011 byggt en av Europas största landbaserade vindkraftparker på Blaikenfjället i Storumans kommun. Nu har beslutet fattats att bygga 9 nya vindkraftverk i anslutning till de redan befintliga 90 kraftverken. Fortum deltog med 12 kraftverk i den första etappen om 30.

Nya oskaftade axelproteser är lika hållbara

2015-11-16 14:51 CET Umeå universitet Relativt nya oskaftade axelproteser fungerar lika bra som skaftade proteser om benkvalitén är god och kan komma att bli standard inom axelproteskirurgi. I en uppföljningsstudie har forskare utvärderat oskaftade axelproteser, som när de började användas 2007 väckte frågor kring benstabilitet.

Skellefteå Kraft bygger ny vindkraft

2015-11-16 12:15 CET Skellefteå Kraft Skellefteå Kraft och Fortum kommer att bygga en fjärde etapp av Blaiken vindkraftpark. 9 nya vindkraftverk kommer att byggas i anslutning till de redan befintliga 90 kraftverken på Blaikenfjället i Storumans kommun.

Konkurrensverkets utredning nedlagd

2015-11-16 11:16 CET Umeå Energi Den utredning som rörde misstankar om otillåtet anbudssamarbete som Konkurrensverket inledde under hösten 2014 har nu avslutats. Utredningen har visat att det inte förekommit några otillåtna kontakter i samband med den aktuella upphandlingen och ärendet är därför nedlagt.

2015-11-16 09:15 CET Folkbildningsförbundet En ny undersökning visar att 39 000 asylsökande deltar i de 10 studieförbundens studiecirklar i svenska och om det svenska samhället under hösten 2015. I Västerbottens län bedrivs verksamheten i 6 av 15 kommuner.

Tredje delen av Pehr Stenbergs unika självbiografi

2015-11-16 08:00 CET Umeå universitet Nu släpps del tre av fem av Pehr Stenbergs unika självbiografi som detaljerat och medryckande berättar om livet i Umeå och Västerbotten för 200 år sedan.

​O’Learys expanderar och rekryterar ny VD

2015-11-16 07:45 CET O'Learys Trademark AB O’Learys Trademark har vuxit till en av svenska marknadens största aktörer inom restaurangbranschen med 120 franchiserestauranger i elva länder. I takt med att expansionen tilltar med fler restauranger på nya marknader samt med nya varumärken och koncept utvecklas O’Learys Trademark som företag och franchiseorganisation.

Akademisk högtid 2015 Luleå tekniska universitet

2015-11-15 14:25 CET Luleå tekniska universitet

Sigma Industry East/North och Umeå Universitet i Co-op samarbete

2015-11-14 20:04 CET Sigma AB