Pressmeddelanden

2014-08-20 23:10 CEST Sensus studieförbund Sorsele kommun får nu en unik möjlighet att utveckla en kreativ mötesplats med barn och ungdomar tillsammans med Sensus. Sensus ger möjlighet till utveckling och lärande i mänskliga möten och genom kulturupplevelser. människor stärker sin kompetens, vågar överskrida sina gränser och flyttar perspektiven in i framtiden.

2014-08-20 15:51 CEST Umeå kommun Byggnadsnämnden har beslutat att påbörja ett planarbete vid Umeå Östra, mellan Sjukhusbacken och tågstationen. Enligt befintlig plan ska det byggas centrumbebyggelse (handel, kontor, service, restauranger, hotell med mera) och parkering på platsen.

2014-08-20 15:49 CEST Umeå kommun På Olofsdal planeras det för nya byggnader för verksamheter, skolor och upp till 1200 nya bostäder. Detaljplanearbetet för området har sedan tidigare delats i två delar och den första detaljplanen är nu antagen. Detaljplanen gör det möjligt att bygga två bostadshus med cirka 60 nya lägenheter. Planområdet ligger mellan Istidsgatan och före detta barn- och ungdomspsykiatriska kliniken.

Norrbotniabanan AB begär skyndsamt ett möte med förhandlare

2014-08-20 14:39 CEST Norrbotniabanan Norrbotniabanan AB begär ett möte med HG Wessberg och Catharina Håkansson/Boman angående regeringsuppdraget om en fortsatt utbyggnad av järnvägen i norr.

Sören Olsson: Tankar om ett land som går till val i höst

2014-08-20 13:14 CEST Lystra personlig assistans Assistansval2014 har den stora glädjen att presentera vår gästkrönikör, författaren Sören Olsson. I en tänkvärd krönika ställer han sig frågan vad som skulle ske om funkissverige gjorde gemensam sak och engagerade sig politiskt i valet.

Kvicksilvrets ursprung styr dess biotillgänglighet

2014-08-20 11:01 CEST Umeå universitet Effektiviteten för bildning av metylkvicksilver och dess upptag i plankton i kustnära ekosystem är mycket olika beroende på om kvicksilvret härrör från atmosfären, bottensediment eller landavrinning. Forskare vid Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet bekräftar detta experimentellt i en ny studie som publiceras i tidskriften Nature Communications.

Framtidens turism på Turismkonferensen 11-12 september

2014-08-20 10:20 CEST Region Västerbotten 11-12 september arrangerar VästerbottensTurism vid Region Västerbotten en Turismkonferens på Umeå Folkets Hus. – Vi ska tillsammans med länets fem destinationer lyfta aktuella teman kring framtidens turism, säger Ulrika Annemalm, projektledare på VästerbottensTurism.

Charisma från Ecoclime bäst i universitetstest

2014-08-20 08:55 CEST Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Vid Umeå Universitet har man i ett examensarbete jämfört tre olika inomhusklimatlösningar för komfortkyla. Ett system från Ecoclime har jämförts med två system från de största leverantörerna i branschen. Resultaten bekräftar i likhet med ISO-7730 -mätningar och SP-tester ånyo att Ecoclimes kylpanel Charisma ger den bästa komfortupplevelsen (PPD) vid val av ventilationsdrivna komfortsystem inomhus.

Vem vinner årets Umeå Fashion Week Award?

2014-08-20 07:00 CEST Kommunikationsbyrån Plakat Den 11 oktober avgörs vem som vinner Umeå Fashion Week Award 2014. Innan dess ska tre finalister utses och röstningen pågår nu för fullt. Vem av de sex nominerade blir årets vinnare av 25 000 kronor?

Piratpartiet och Socialdemokraterna i Vilhelmina anordnar dataspelsfest och debatt

2014-08-20 06:00 CEST Piratpartiet Piratpartiet och Socialdemokraterna anordnar en LAN-fest (dataspelsfest) den 22 - 24 augusti i Vilhelmina Folkets hus för att diskutera ny teknik, framtidens jobb, medborgarlön och internetfrågor.