Pressmeddelanden

52 meter broderi

2015-01-21 09:02 CET Västerbottens museum Under mer än tio år har en budkalve gått längs hela Sagavägen, från Örnsköldsvik, via Åsele och Vilhelmina till Skalmodal vid norska gränsen. Uppmaningen har varit att brodera ett stycke till Sagavägenbonaden. Nu visas den i sin helhet på Västerbottens museum.

Design av utrustning för framtidens gruvarbete

2015-01-21 08:30 CET Umeå universitet Designstudenter vid masterprogrammet för avancerad produktdesign har i ett tio veckors terminsprojekt fördjupat sig i gruvmiljön och arbetat med design av fordon och personlig utrustning. Fredagen den 23 januari redovisar studenterna sina resultat i form av modeller, affischer och presentationer på Designhögskolan i Umeå.

2015-01-20 22:55 CET Djurens Rätt Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation Djurens Rätt kan nu konstatera att de under 2014 har sett den största medlemsökningen på 26 år. Den totala medlemsökningen 2014 landade på tio procent vilket innebär den sjunde största ökningen i Djurens Rätts 132-åriga historia. Organisationen växer i landets alla län, både på landsbygden och i städerna.

Emmanuelle Charpentier tilldelas Louis-Jeantetpriset i medicin 2015

2015-01-20 18:04 CET Umeå universitet Schweiziska Louis-Jeantetstiftelsen hedrar Umeåforskaren Emmanuelle Charpentier för hennes bidrag till upptäckten av en mekanism i ett bakteriellt immunsystem som lagt grunden för en kraftfull ny teknologi för modifiering av gener.

Hur kan Norge, Sverige och Finland skapa hållbar tillväxt i de tre ländernas nordliga områden - det arktiska Skandinavien?

2015-01-20 16:41 CET Länsstyrelsen Västerbotten Förnybara energikällor, grönare gruvnäring, ökad turism, samt is- och kallklimat-teknik är fyra drivkrafter för tillväxt från norr. Det skriver den av regeringen utsedda expertgruppen i en rapport som nu presenterats för Norges, Sveriges och Finlands regeringar. Västerbottens landshövding Magdalena Andersson är Sveriges representant i expertgruppen.

​Västerbotten Grand Pris för det gränslösa mötet

2015-01-20 13:39 CET Region Västerbotten Maronga Furaha, Bureå och Ellinor Ädelroth, Lycksele delar på 2015 års Grand Pris under temat Det gränslösa mötet. 
 Båda arbetar på olika sätt med människor i utsatta situationer och gemensamt är kopplingen med Kongo. För Maronga Furaha är Kongo ursprungsland och Ellinor Ädelroth har Kongo som arbetsfält. Maronga Furaha och Ellinor Ädelroth delar på prissumman 30 000 kronor.

Lystras anställda är mycket nöjda, visar undersökning

2015-01-20 10:22 CET Lystra personlig assistans Lystras medarbetare är ovanligt nöjda med sin arbetssituation och är signifikant mer positiva än genomsnittet gällande bland annat stressfrågor, framtidstro och personlig utveckling inom företaget. Dessa glada slutsatser går att utläsa ur statistiken i den medarbetarundersökning som Netigate gjort tillsammans med Lystra.

Utveckla din idé till företag med Academic Business Challenge

2015-01-20 09:55 CET InfoTech Umeå ​Är du forskare eller doktorand och har en idé som kan utvecklas till ett företag? Då kan du få hjälp genom Academic Business Challenge. Ansökan via Uminova Innovation är nu öppen.

2015-01-20 09:29 CET Västerbottens läns landsting Tre veckor efter att kvinnan opererats i axeln får hon en infektion i leden. Hon läggs in på sjukhus, infektionen dräneras och man gör en bakterieodling.