Pressmeddelanden

När vatten tillförs grafitoxid ändras avståndet mellan skikten gradvis

2014-06-27 13:04 CEST Umeå universitet Fysiker från Umeå universitet och Humboldt-Universität Berlin har löst en gåta som förbryllat i ett halvt sekel. De visar med kraftfulla mikroskop att avståndet mellan grafitoxidlager gradvis ökar när vattenmolekyler tillförs. Det beror på att grafioxidens yta inte är helt plan utan varierar i tjocklek med ”kullar” och ”dalar” av nanostorlek. De nya rönen publiceras i den tidskriften Nano Letters.

Test kan ge broar ökad livslängd

2014-06-27 13:03 CEST Luleå tekniska universitet Lyckat brotest i Kiruna av forskare vid Luleå tekniska universitet i samarbete med Trafikiverket, kan i framtiden ge spännarmerade broar ökad livslängd.

Samarbete med Telia om digital hälsoteknik i hemmet

2014-06-27 11:53 CEST Region Västerbotten Under hösten planerar Region Västerbotten och Telia Healthcare att inleda pilottester av en ny digital hälsoteknik för ökad trygghet i hemmet. – Pilottesterna ger möjlighet att se hur tekniken fungerar för ett flertal digitala funktioner, men också att utvärdera vad som är önskvärt och vad som ytterligare måste utvecklas, säger Anna Lassinantti, biträdande regiondirektör, Region Västerbotten.

Ny arkitekturguide över Umeå

2014-06-27 11:49 CEST Umeå kommun Umeå kommun har tagit fram en arkitekturguide över byggnadsverk gjorda under perioden 2001-2013. Guiden innehåller många nya och intresseväckande byggnadsverk, stadsdelar, byggnader och parkmiljöer och finns att läsa på Umeå kommuns webbplats.

2014-06-27 11:28 CEST Inlandsinnovation AB Inlandsinnovation AB har sedan januari 2013 varit ägare i Movinto Fun AB, org.nr. 556727-3965, Årevägen 138, 830 13 Åre (”Movinto Fun”). Movinto Fun behöver tillföras nytt ägarkapital och har därför genomfört en nyemission bland befintliga ägare. Inlandsinnovation har valt att avböja vidare investeringar och har överlåtit sina aktier till grundarna av Bolaget.

Lögdeälven och Sävaråns avrinningsområden restaureras

2014-06-27 11:16 CEST Länsstyrelsen Västerbotten Länsstyrelsen kommer att genomföra restaureringsåtgärder i Sävaråns och Lögdeälvens avrinningsområden. Arbetet inleds omgående och kommer att pågå under fyra år. Totalt 11,6 miljoner kronor har beviljats från Havs- och vattenmyndigheten till projektet som går under namnet Levande laxälvar.

2014-06-27 09:30 CEST Västerbottens läns landsting En äldre man cyklar omkull och slår sig medvetslös. Ambulansen kör honom till akutmottagningen utan att traumalarm aktiverats eller att hans nacke stabiliserats. När han är på akutmottagningen görs bara en commotiokontroll och läkarundersökningen är inte fullständig utifrån det trauma som patienten utsatts för.

2,5 miljoner till utvärdering av nya reningstekniker för avloppsvatten

2014-06-27 08:40 CEST Umeå universitet Forskare från Umeå universitet, KTH, Uppsala universitet och Göteborgs Universitet får stöd av regeringens satsning på bättre och mer avancerad rening av avloppsvatten med avseende på läkemedelsrester. Havs- och vattenmyndigheten presenterade förra veckan de sex projekt som får stöd.

Svensk fick rekordpris för sin Aston Martin

2014-06-27 08:18 CEST PS Onlineauktioner Intresset för samlarbilar som investeringsobjekt exploderar. En svenskregistrerad Aston Martin DB6 har sålts för 2,3 miljoner kronor. Det är nytt prisrekord i norra Europa, enligt PS Onlineauktioner.

Beläggningsarbete på cirkulationsplats på väg 503

2014-06-27 07:00 CEST Umeå kommun Beläggningsarbete utförs under vecka 27 på cirkulationsplatsen på väg 503. Vägen är öppen för trafik men arbetet medför begränsad framkomlighet. Under onsdag 2 juli till och med torsdag 3 juli, kan det bli stora störningar i trafiken. Kommunen rekommenderar därför trafikanterna att ta en annan väg där det är möjligt.