Pressmeddelanden

  Västerbotten i Almedalen: De svenska oligarkerna

2014-06-30 08:15 CEST Region Västerbotten Vad är konsekvenserna av den allt friare etableringen av välfärdsföretag i Sverige? Vem känner egentligen vem i ett allt tätare samspel mellan politiker och välfärdsbolag? Tankesmedjan Tiden presenterar en rapport som granskar vilka som är de nya oligarkerna och var kompisnätverken är som tätast måndag 30 juni kl.11-12 på Novgorodgränd 1.

Stort engagemang för att hålla skogen ren

2014-06-30 07:00 CEST Umeå kommun Stort engagemang och mycket positiv respons från Umeåborna. Så sammanfattar Umeå kommun kampanjen ”Håll skogen ren”. Under kampanjtiden lämnades runt 200 anmälningar om skräp i skog och natur till kommunen. Främst via appen ”Felanmälan till Umeå kommun”.

Västerbotten i Almedalen: Skellefteå kommun om öppen data, kompetensförsörjning och tjänstedesign

2014-06-29 17:25 CEST Region Västerbotten Skellefteå kommun arrangerar tre seminarier 30 juni och 1 juli under Almedalsveckan kring öppen data, kompetensförsörjning och tjänstedesign.

Lystra personlig assistans i Almedalen

2014-06-27 16:23 CEST Lystra personlig assistans Det är åter dags för Almedalsveckan och givetvis finns vi på Lystra där, både för kontaktskapande och för att ge Dig de senaste nyheterna genom Facebook och Twitter. Även vår valplattform Assistansval2014.se representerade på plats i Almedalen genom redaktören Michael Eriksson. Ambitionen är att leverera en intressant och relevant bevakning av de intressepolitiska frågorna under veckans gång.

Region Västerbotten trycker på om Norrbotniabanan

2014-06-27 14:50 CEST Region Västerbotten Ewa-May Karlsson (C) är ledamot i Regionkommittén och under sammanträde i Bryssel föreslås att stärka regionernas roll planering av TEN-T transportkorridorer. En liknande diskussion fördes vid transportgruppens möte inom Europas havskommissioner, CPMR, i Helsingfors, där Johan Söderling (S) deltog.

2014-06-27 14:05 CEST Skellefteå Kraft Skellefteå Kraft har ett nytt visuellt utseende och snart sjösätts ännu en satsning – en ny webb. Projektet genomförs tillsammans med Skellefteåbaserade The Lodge.

När vatten tillförs grafitoxid ändras avståndet mellan skikten gradvis

2014-06-27 13:04 CEST Umeå universitet Fysiker från Umeå universitet och Humboldt-Universität Berlin har löst en gåta som förbryllat i ett halvt sekel. De visar med kraftfulla mikroskop att avståndet mellan grafitoxidlager gradvis ökar när vattenmolekyler tillförs. Det beror på att grafioxidens yta inte är helt plan utan varierar i tjocklek med ”kullar” och ”dalar” av nanostorlek. De nya rönen publiceras i den tidskriften Nano Letters.

Test kan ge broar ökad livslängd

2014-06-27 13:03 CEST Luleå tekniska universitet Lyckat brotest i Kiruna av forskare vid Luleå tekniska universitet i samarbete med Trafikiverket, kan i framtiden ge spännarmerade broar ökad livslängd.

Samarbete med Telia om digital hälsoteknik i hemmet

2014-06-27 11:53 CEST Region Västerbotten Under hösten planerar Region Västerbotten och Telia Healthcare att inleda pilottester av en ny digital hälsoteknik för ökad trygghet i hemmet. – Pilottesterna ger möjlighet att se hur tekniken fungerar för ett flertal digitala funktioner, men också att utvärdera vad som är önskvärt och vad som ytterligare måste utvecklas, säger Anna Lassinantti, biträdande regiondirektör, Region Västerbotten.

Ny arkitekturguide över Umeå

2014-06-27 11:49 CEST Umeå kommun Umeå kommun har tagit fram en arkitekturguide över byggnadsverk gjorda under perioden 2001-2013. Guiden innehåller många nya och intresseväckande byggnadsverk, stadsdelar, byggnader och parkmiljöer och finns att läsa på Umeå kommuns webbplats.