Pressmeddelanden

2014-09-24 11:58 CEST Umeå kommun Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden räknar med att göra ett överskott på cirka 8 miljoner kronor under 2014. Orsaken är främst att färre elever valt en fristående gymnasieskola samt att fler elever från både Umeå och andra kommuner väljer att studera i Umeå.

Pressinbjudan delårsrapport

2014-09-24 11:28 CEST Skellefteå Kraft Tid: Måndag den 29 september klockan 11.00 Plats: Skellefteå Kraft, våning 10. Samling sker vid huvudentrén

2014-09-24 10:00 CEST Västerbottens läns landsting Landstingsfullmäktige har gett hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att genomföra en översyn av länets ambulansvård. Syftet med översynen är att få ett samlat underlag för att säkerställa jämlik vård, tillgänglighet och effektivt resursutnyttjande.

En ny färja över Kvarken – en lönsam affär

2014-09-24 09:06 CEST Region Västerbotten En ny färja kan ge upp till 50 000 nya arbetstillfällen till Kvarkenregionen och en ökning av regionens export på upp till 75 miljarder kronor. Siffrorna är hämtade ur en kommande rapport på uppdrag av Kvarkenrådet. – Även om det här är uppskattningar, tror jag att en ny färja blir mycket lönsam, säger Erik Bergkvist, regionråd, Region Västerbotten.

Lärare från Grubbeskolan utvecklar undervisning i Malaysia

2014-09-24 07:00 CEST Umeå kommun Fredag den 26 september åker åtta lärare från Grubbeskolan och tre skolledare till Malaysia. De ska under tio dagar utbyta erfarenheter med pedagoger från partnerskolan La Salle Secondary school i Kota Kinabalu på Borneo kring lärande för hållbar utveckling.

2014-09-24 06:00 CEST Skolval 2014

2014-09-23 16:24 CEST Umeå kommun Näringslivs- och planeringsutskottet har beslutat om direktiv för en fördjupad översiktsplan för Röbäck. Två av direktiven är att Röbäck ska fortsätta ha en tydlig karaktär som jordbruksby, och att planeringen ska ske i nära dialog med Röbäcksbor och andra intresserade.

Nationell konferens om vattenmiljöer och jämställdhet i skogen

2014-09-23 15:31 CEST Länsstyrelsen Västerbotten Den 24-25 september anordnas den nationella konferensen Framtidens hållbara skogsbruk i Skellefteå. Konferensen tar avstamp i två viktiga hållbarhetsfrågor för skogssektorn: jämställdhet och vattenmiljöer.

Fullt fokus på musik för barn och unga!

2014-09-23 13:07 CEST NorrlandsOperan 6–8 november fokuserar vi lite extra på kultur för barn och unga. NorrlandsOperan presenterar under tre dagar showcase-akter från hela Skandinavien, presentationer och diskussioner – allt med utgångspunkt i barn- och ungdomskulturen. Samtidigt har publiken i Umeå möjlighet att gå på fyra spännande familjeföreställningar.

Umeå blir mötesplats för Europasamarbeten

2014-09-23 13:01 CEST Region Västerbotten Den 24-26 september pågår CPMR General Assembly i Umeå. Politiker och tjänstemän från hela Europa samlas för att samarbeta kring regionala utvecklingsfrågor.