Pressmeddelanden

2015-01-21 10:02 CET Orsa kommun SCoTT-utbildningen i Orsa fick idag ett dystert besked från Yrkeshögskolemyndigheten. Ingen av de ansökningar som skolan lämnat in om nya utbildningar, har blivit beviljade. Beslutet innebär att det finns risk för att skolan måste läggas ned efter vårterminen. Skolan har funnits sedan 1983.

2015-01-20 22:22 CET Djurens Rätt Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation Djurens Rätt kan nu konstatera att de under 2014 har sett den största medlemsökningen på 26 år. Den totala medlemsökningen 2014 landade på tio procent vilket innebär den sjunde största ökningen i Djurens Rätts 132-åriga historia. Organisationen växer i landets alla län, både på landsbygden och i städerna.

2015-01-20 20:21 CET Djurens Rätt Fler och fler gör sina röster hörda för djuren. Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation Djurens Rätt kan nu konstatera att de under 2014 har sett den största medlemsökningen på 26 år. Den totala medlemsökningen 2014 landade på tio procent vilket innebär den sjunde största ökningen i Djurens Rätts 132-åriga historia. I Falun ökade medlemsantalet med över 8 procent under 2014.

2015-01-20 19:53 CET Djurens Rätt ​Fler och fler gör sina röster hörda för djuren. Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation Djurens Rätt kan nu konstatera att de under 2014 har sett den största medlemsökningen på 26 år. Den totala medlemsökningen 2014 landade på tio procent vilket innebär den sjunde största ökningen i Djurens Rätts 132-åriga historia. Borlänge kommun ökade med 9 procent.

Lystras anställda är mycket nöjda, visar undersökning

2015-01-20 10:22 CET Lystra personlig assistans Lystras medarbetare är ovanligt nöjda med sin arbetssituation och är signifikant mer positiva än genomsnittet gällande bland annat stressfrågor, framtidstro och personlig utveckling inom företaget. Dessa glada slutsatser går att utläsa ur statistiken i den medarbetarundersökning som Netigate gjort tillsammans med Lystra.

Folkhälsans ojämna fördelning en utmaning

2015-01-20 09:39 CET Landstinget Dalarna Nu redovisar Folkhälsomyndigheten resultatet av 2014 års nationella folkhälsoenkät – ”Hälsa på lika villkor” (HLV). I år har Landstinget Dalarna utökat antalet enkäter med cirka 2000 per kommun för ett fördjupat resultat.

2015-01-19 15:00 CET Stiftelsen Teknikdalen Borlänge Science Park bjuder in till dialog mellan aktörer och företagare. Syftet är att diskutera hur vi tillsammans kan skapa en inkluderande arena för entreprenörer med utländsk bakgrund i Dalarna. Framgångarna och utmaningarna kring Somalia Bandy kommer att diskuteras som ett aktuellt exempel.

​Innovativt nytt medlemsföretag med färskt patent

2015-01-19 13:39 CET Paper Province ​Paper Province senaste medlemsföretag är CS Produktion i Säffle. Under en vanlig arbetsdag legoproducerar och monterar de produktionsutrustning åt kunder inom bland annat livsmedels- telekom-, pappers- och övrig processindustri. Men företaget har också nyligen fått patent på en egen fiffig innovation som kan spara tid och pengar åt världens alla mjukpapperstillverkare.

Björn Modén – Frågan som återstår blir: Vem kan man lita på?

2015-01-19 10:47 CET Lystra personlig assistans Debatten i media rapporterar att assistansberättigade ofta ”köps” med löften om förmåner som är direkt olagliga. Detta urholkar förtroendet för en hel bransch och gör att de företag – som förstått att debatten borde handla om kvalitet i utförande av assistans och inte satsa medel på att ”köpa kunder” på ett olagligt sätt – arbetar i motvind, skriver Björn Modén, VD för Lystra personlig assistans.

2015-01-16 15:55 CET Landstinget Dalarna ​Landstinget Dalarna lämnar in en Lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter att en kvinna kan ha fått en stroke efter fördröjd medicinering.