Pressmeddelanden

Klimatkontroll tar rollen som oberoende värmepumpsrådgivare

2012-01-17 17:03 CET Klimatkontroll Klimatkontroll Syd AB är det enda företaget i södra Sverige som säljer, installerar och servar värmepumpar från marknadens samtliga ledande tillverkare. Man är helt märkesobunden och kan därför ta rollen som oberoende rådgivare. I utställningslokalerna i Vellinge och Eslöv kan villaägare jämföra olika märken och få råd av professionella energiexperter.

2012-01-17 07:52 CET Klimatkontroll Klimatkontrolls resultat ökar med 186%.

Medborgarskolan har valt Abs. Showkidz

2012-01-09 11:35 CET Medborgarskolan Seda många år tillbaka har Anna Runstål-Zahn, från Ystad, ett danskoncept som heter Abs.Showkidz. Här sjunger och dansar barnen till specialskriven musik som innehåller texter med dansinstruktioner. Nu har Medborgarskolan i Skåne valt att starta upp Abs. Showkidz på många orter i Skåne.

2011-06-22 07:55 CEST Sodexo AB Sodexo tar över försörjningen av medicintekniska hjälpmedel till tio kommuner i sydvästra Skåne från och med den första oktober 2011. Uppdraget har en avtalstid på fyra år och en option på ytterligare tre år. Avtalets sammanlagda värde är på mer än 250 miljoner kronor.

2011-05-30 15:02 CEST Carema Sjukvård AB Tisdagen den 31 maj stänger Carema Hälsocentral i Eslöv som planerat. De listade patienterna får i dagarna information per brev från Region Skåne.

Gunhild Carling firar fem år med Stockamöllan Jazz & Swing Festival 17-19 juni

2011-05-10 20:40 CEST HepTown Gunhild Carling är som vanligt värdinna och röd tråd för festen. Artisterna som bjudits in är underbara musikanter av världsklass, sångare och dansare som hon har stött på under sina turnéer och det jammas dygnet runt. Tidpunkten för festivalen är vald efter de vackra naturupplevelser som Stockamöllan bjuder på med rododendronhav, dånande vattenfall, rapsfält, vallmo och en vacker fabriksbyggnad

Klart med ny verksamhetschef för Vårdcentralen Kärråkra i Eslöv

2011-05-05 17:00 CEST Region Skåne Pressmeddelande från Primärvården Skåne. Sedan en tid tillbaka har en process pågått om hur Vårdcentralen Kärråkra ska organiseras och ledas. För bättre kunna möta den ökade konkurrensen och utveckla samverkan mellan de offentliga vårdcentralerna föreslås en gemensam ledningsorganisation för de båda vårdcentralerna Kärråkra och Tåbelund i Eslöv med Sofia Ljung som verksamhetschef.

2011-04-28 08:30 CEST Kraftringen Lunds Energikoncernens resultat har fastställts till 139 mnkr efter finansiella poster. Koncernen har under 2010 investerat nära 300 mnkr i regionens energiförsörjning. Nu tillförs ägarna ytterligare 60 mnkr i utbyte. Bolaget bidrar därmed till ytterligare utveckling i regionen. Trenden för 2011 visar ett preliminärt resultat på drygt 150 mnkr.

2011-04-26 11:08 CEST Ringsjö Energi Genom ett avtal med Connect TV (CTV) öppnas nu möjligheten för de över 10 000 anslutna hushållen i Ringsjö Energi Öppet Stadsnät att ta emot 168 tv-kanaler via sitt bredbandsuttag.

2011-04-15 15:34 CEST Kraftringen Miljödomstolen har gett Lunds Energikoncernen tillstånd att bygga det planerade biobränsleeldade kraftvärmeverket i Örtofta. Miljövinsterna är betydande i projektet. När hela anläggningen är i drift minskar koldioxidutsläppen med 350 000 ton årligen.