Pressmeddelanden

2011-02-25 15:04 CET Kraftringen Förstärkningen till södra Sverige borde ha gjorts för länge sedan. Förseningen av sydvästlänken är oacceptabel och påverkar elpriserna.

2011-02-18 16:08 CET LO

2011-02-14 09:59 CET Kraftringen Kommuner, länsstyrelse och myndigheter tillstyrker, med förbehåll för miljöprestanda, en etablering av ett biobränsleeldat kraftvärmeverk i Örtofta.

Apotek Hjärtat och Carema i nytt samarbete

2011-01-31 13:00 CET Apotek Hjärtat Apotek Hjärtat och Carema Sjukvård, två av Sveriges största privata aktörer inom hälsa, inleder ett samarbete för förbättrat kunderbjudande. Samarbetet är det första i sitt slag.

2010-12-20 11:30 CET Kraftringen Idag tecknade Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen Landskrona stad, Lunds Energikoncernen och Öresundskraft avtal om att utreda förutsättningarna för en samverkan inom fjärrvärmeområdet.

2010-09-20 11:10 CEST Lunds kommun Slutpresentation av Kävlingeåprojektet: De våtmarker som anlagts inom projektet minskar kvävetransporten till havet med 108 ton per år – ett kostnadseffektivt sätt att minska övergödningen. Projektet har utvärderats av extern expertis och fått med beröm godkänt! Tid & Plats: Onsdag 22 sept, kl 9.00-9.45, Byggmästargatan 4, Lund, 4:e vån.

2010-09-11 19:56 CEST Shopedia

2010-08-17 22:31 CEST Handla-Online.org

2010-08-02 13:09 CEST Handla-Online.org

Inbjudan: invigning av våtmarksprojekt vid Vombs ängar resp. Övedskloster

2010-06-01 10:35 CEST Lunds kommun Kävlingeåprojektet, ett miljösamarbete mellan nio kommuner, satsar på anläggning och restaurering av våtmarker i syfte att rena vattnet, gynna den biologiska mångfalden och förbättra möjligheterna till rekreation i avrinningsområdet. Den 3 juni invigs två av Kävlingeåprojektets största anläggningar: Vombs ängar och Ekebäck/Övedskloster.