Pressmeddelanden

Klart med ny verksamhetschef för Vårdcentralen Kärråkra i Eslöv

2011-05-05 17:00 CEST Region Skåne Pressmeddelande från Primärvården Skåne. Sedan en tid tillbaka har en process pågått om hur Vårdcentralen Kärråkra ska organiseras och ledas. För bättre kunna möta den ökade konkurrensen och utveckla samverkan mellan de offentliga vårdcentralerna föreslås en gemensam ledningsorganisation för de båda vårdcentralerna Kärråkra och Tåbelund i Eslöv med Sofia Ljung som verksamhetschef.

2011-04-28 08:30 CEST Kraftringen Lunds Energikoncernens resultat har fastställts till 139 mnkr efter finansiella poster. Koncernen har under 2010 investerat nära 300 mnkr i regionens energiförsörjning. Nu tillförs ägarna ytterligare 60 mnkr i utbyte. Bolaget bidrar därmed till ytterligare utveckling i regionen. Trenden för 2011 visar ett preliminärt resultat på drygt 150 mnkr.

2011-04-26 11:08 CEST Ringsjö Energi Genom ett avtal med Connect TV (CTV) öppnas nu möjligheten för de över 10 000 anslutna hushållen i Ringsjö Energi Öppet Stadsnät att ta emot 168 tv-kanaler via sitt bredbandsuttag.

2011-04-15 15:34 CEST Kraftringen Miljödomstolen har gett Lunds Energikoncernen tillstånd att bygga det planerade biobränsleeldade kraftvärmeverket i Örtofta. Miljövinsterna är betydande i projektet. När hela anläggningen är i drift minskar koldioxidutsläppen med 350 000 ton årligen.

2011-03-15 08:30 CET We Effect Allt fler använder sig av möjligheten att skänka panten till biståndsverksamhet. Under 2010 gav den gula Biståndsknappen på pantautomaterna i Coops butiker 7,3 miljoner kronor, nära en miljon kronor mer än året innan. Pengarna går till de båda biståndsorganisationerna Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen.

2011-02-25 15:04 CET Kraftringen Förstärkningen till södra Sverige borde ha gjorts för länge sedan. Förseningen av sydvästlänken är oacceptabel och påverkar elpriserna.

2011-02-18 16:08 CET LO

2011-02-14 09:59 CET Kraftringen Kommuner, länsstyrelse och myndigheter tillstyrker, med förbehåll för miljöprestanda, en etablering av ett biobränsleeldat kraftvärmeverk i Örtofta.

Apotek Hjärtat och Carema i nytt samarbete

2011-01-31 13:00 CET Apotek Hjärtat Apotek Hjärtat och Carema Sjukvård, två av Sveriges största privata aktörer inom hälsa, inleder ett samarbete för förbättrat kunderbjudande. Samarbetet är det första i sitt slag.

2010-12-20 11:30 CET Kraftringen Idag tecknade Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen Landskrona stad, Lunds Energikoncernen och Öresundskraft avtal om att utreda förutsättningarna för en samverkan inom fjärrvärmeområdet.