Pressmeddelanden

2011-04-26 11:08 CEST Ringsjö Energi Genom ett avtal med Connect TV (CTV) öppnas nu möjligheten för de över 10 000 anslutna hushållen i Ringsjö Energi Öppet Stadsnät att ta emot 168 tv-kanaler via sitt bredbandsuttag.

2011-04-15 15:34 CEST Kraftringen Miljödomstolen har gett Lunds Energikoncernen tillstånd att bygga det planerade biobränsleeldade kraftvärmeverket i Örtofta. Miljövinsterna är betydande i projektet. När hela anläggningen är i drift minskar koldioxidutsläppen med 350 000 ton årligen.

2011-03-15 08:30 CET We Effect Allt fler använder sig av möjligheten att skänka panten till biståndsverksamhet. Under 2010 gav den gula Biståndsknappen på pantautomaterna i Coops butiker 7,3 miljoner kronor, nära en miljon kronor mer än året innan. Pengarna går till de båda biståndsorganisationerna Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen.

2011-02-25 15:04 CET Kraftringen Förstärkningen till södra Sverige borde ha gjorts för länge sedan. Förseningen av sydvästlänken är oacceptabel och påverkar elpriserna.

2011-02-18 16:08 CET LO

2011-02-14 09:59 CET Kraftringen Kommuner, länsstyrelse och myndigheter tillstyrker, med förbehåll för miljöprestanda, en etablering av ett biobränsleeldat kraftvärmeverk i Örtofta.

Apotek Hjärtat och Carema i nytt samarbete

2011-01-31 13:00 CET Apotek Hjärtat Apotek Hjärtat och Carema Sjukvård, två av Sveriges största privata aktörer inom hälsa, inleder ett samarbete för förbättrat kunderbjudande. Samarbetet är det första i sitt slag.

2010-12-20 11:30 CET Kraftringen Idag tecknade Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen Landskrona stad, Lunds Energikoncernen och Öresundskraft avtal om att utreda förutsättningarna för en samverkan inom fjärrvärmeområdet.

2010-09-20 11:10 CEST Lunds kommun Slutpresentation av Kävlingeåprojektet: De våtmarker som anlagts inom projektet minskar kvävetransporten till havet med 108 ton per år – ett kostnadseffektivt sätt att minska övergödningen. Projektet har utvärderats av extern expertis och fått med beröm godkänt! Tid & Plats: Onsdag 22 sept, kl 9.00-9.45, Byggmästargatan 4, Lund, 4:e vån.