Pressmeddelanden

2012-09-12 14:31 CEST Eslövs kommun För trettonde året bjuder föreningen "Blues in Eslöv" in till en härlig hösthelg den 26-27/10 med massor av musik, utställningar, film och annat kul.

3 har byggt ut nätet runt Eslöv

2012-08-29 08:45 CEST 3, Tre Mobiloperatören 3 bygger i rask takt ut sitt prisbelönta nät. Nu har Eslövstrakten fått förbättrad täckning och höjda datahastigheter.

XANO avyttrar EMEK

2012-07-09 11:08 CEST Moll Wendén Advokatbyrå XANO Industri AB har den 6 juli 2012 via dotterbolag tecknat avtal med Skoparp Invest AB om avyttring av samtliga aktier i Eslöv Mekaniska Verkstad AB (EMEK). Försäljningen är ett led i XANOs arbete med att renodla koncernens verksamhet och bygga starka affärsenheter där synergier kan tillvaratas på ett bra sätt.

Ny nödvattenplan för Lunds kommun

2012-07-05 10:58 CEST VA SYD Nödvatten, i form av tankar med dricksvatten, kan behöva placeras ut i händelse av dricksvattenkris. VA SYD har tillsammans med säkerhetssamordnarna i Lunds kommun tagit fram en nödvattenplan för kommunen. Planen är en del av VA SYDs och Lunds kommuns gemensamma förberedande arbete i händelse av en kris.

2012-04-02 05:00 CEST Klimatkontroll Den 1 april blir Klimatkontroll medlemmar av den rikstäckande Tesab-gruppen. Medlemskapet är ytterligare ett steg framåt för det expansiva Skåne-företaget som har specialiserat sig på energismarta lösningar för inomhusklimat.

2012-03-23 13:10 CET Nindev AB App- och webbyrån Nindev är som starkast i offentlig sektor och igår tecknades ramavtal med Eslövs kommun om utveckling av appar för kommunens räkning. Nindev vann upphandlingen där 18 andra leverantörer också deltog.

2012-03-15 14:23 CET Kraftringen Den 15 mars tas det officiella spadtaget för Örtoftaverket. Ledande företrädare för Lunds Energikoncernens fyra ägare sätter spadar i jorden på tomten norr om Örtofta. Det sker i närvaro av omkring 80 inbjudna gäster.

2012-02-24 12:02 CET Klimatkontroll Se och jämföra värmepumpar av marknadens samtliga stora märken. Det kommer man att kunna göra i Klimatkontrolls monter (A03:10) på Hem & Villamässan i Malmö. Företaget som installerar, säljer och servar klimatlösningar är unikt i sin bredd och sitt utbud.

2012-02-09 15:59 CET Kraftringen Foster Wheeler har tecknat kontrakt med Lunds Energikoncernen om en samförbränningspanna till det kraftvärmeverk som koncernen bygger i Örtofta. Kraftvärmeverket byggs för förnyelsebara bränslen för el- och värmeproduktion och kommer att reducera koldioxidutsläppen globalt med 350 000 ton per år. En satsning på att kunna elda regionala biobränslen har varit viktig för koncernen.

2012-01-17 17:03 CET Klimatkontroll Klimatkontroll Syd AB är det enda företaget i södra Sverige som säljer, installerar och servar värmepumpar från marknadens samtliga ledande tillverkare. Man är helt märkesobunden och kan därför ta rollen som oberoende rådgivare. I utställningslokalerna i Vellinge och Eslöv kan villaägare jämföra olika märken och få råd av professionella energiexperter.