Pressmeddelanden

3 har byggt ut nätet runt Eslöv

2012-08-29 08:45 CEST 3, Tre Mobiloperatören 3 bygger i rask takt ut sitt prisbelönta nät. Nu har Eslövstrakten fått förbättrad täckning och höjda datahastigheter.

XANO avyttrar EMEK

2012-07-09 11:08 CEST Moll Wendén Advokatbyrå XANO Industri AB har den 6 juli 2012 via dotterbolag tecknat avtal med Skoparp Invest AB om avyttring av samtliga aktier i Eslöv Mekaniska Verkstad AB (EMEK). Försäljningen är ett led i XANOs arbete med att renodla koncernens verksamhet och bygga starka affärsenheter där synergier kan tillvaratas på ett bra sätt.

Ny nödvattenplan för Lunds kommun

2012-07-05 10:58 CEST VA SYD Nödvatten, i form av tankar med dricksvatten, kan behöva placeras ut i händelse av dricksvattenkris. VA SYD har tillsammans med säkerhetssamordnarna i Lunds kommun tagit fram en nödvattenplan för kommunen. Planen är en del av VA SYDs och Lunds kommuns gemensamma förberedande arbete i händelse av en kris.

Klimatkontroll ansluter till Tesab-kedjan

2012-04-02 05:00 CEST Klimatkontroll Den 1 april blir Klimatkontroll medlemmar av den rikstäckande Tesab-gruppen. Medlemskapet är ytterligare ett steg framåt för det expansiva Skåne-företaget som har specialiserat sig på energismarta lösningar för inomhusklimat.

2012-03-15 14:23 CET Kraftringen Den 15 mars tas det officiella spadtaget för Örtoftaverket. Ledande företrädare för Lunds Energikoncernens fyra ägare sätter spadar i jorden på tomten norr om Örtofta. Det sker i närvaro av omkring 80 inbjudna gäster.

Klimatkontroll ställer ut värmepumpar på Hem & Villamässan i Malmö

2012-02-24 12:02 CET Klimatkontroll Se och jämföra värmepumpar av marknadens samtliga stora märken. Det kommer man att kunna göra i Klimatkontrolls monter (A03:10) på Hem & Villamässan i Malmö. Företaget som installerar, säljer och servar klimatlösningar är unikt i sin bredd och sitt utbud.

2012-02-09 15:59 CET Kraftringen Foster Wheeler har tecknat kontrakt med Lunds Energikoncernen om en samförbränningspanna till det kraftvärmeverk som koncernen bygger i Örtofta. Kraftvärmeverket byggs för förnyelsebara bränslen för el- och värmeproduktion och kommer att reducera koldioxidutsläppen globalt med 350 000 ton per år. En satsning på att kunna elda regionala biobränslen har varit viktig för koncernen.

Klimatkontroll tar rollen som oberoende värmepumpsrådgivare

2012-01-17 17:03 CET Klimatkontroll Klimatkontroll Syd AB är det enda företaget i södra Sverige som säljer, installerar och servar värmepumpar från marknadens samtliga ledande tillverkare. Man är helt märkesobunden och kan därför ta rollen som oberoende rådgivare. I utställningslokalerna i Vellinge och Eslöv kan villaägare jämföra olika märken och få råd av professionella energiexperter.

2012-01-17 07:52 CET Klimatkontroll Klimatkontrolls resultat ökar med 186%.

Medborgarskolan har valt Abs. Showkidz

2012-01-09 11:35 CET Medborgarskolan Seda många år tillbaka har Anna Runstål-Zahn, från Ystad, ett danskoncept som heter Abs.Showkidz. Här sjunger och dansar barnen till specialskriven musik som innehåller texter med dansinstruktioner. Nu har Medborgarskolan i Skåne valt att starta upp Abs. Showkidz på många orter i Skåne.