Pressmeddelanden

Tre miljoner till sälar och fiske

2012-05-11 07:31 CEST Havs- och vattenmyndigheten Antalet sälar fortsätter att öka längs den svenska kusten. Både på ost- och västkusten innebär det betydande ekonomiska förluster för yrkes- och fritidsfiskare samt fiskodlingar. Och sälarna drabbas av att de fastnar i redskap och skadas. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger nu tre miljoner kronor till länsstyrelsen i Västernorrland och "Program sälar och fiske".

HaV föreslår nya regler för trollingfiske

2012-05-09 07:31 CEST Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten genomför inför årets fiske en större översyn av fisket efter lax. Målet är att öka fisket av odlad lax och att i övrigt i första hand fånga vild lax från starkare bestånd. Nu föreslås även begränsningar för trollingfisket i Östersjön. - Ett minskat utsjöfiske är biologiskt fördelaktigt för vildlaxen, säger Martin Rydgren vid HaV. Förslaget går nu ut på remis

2012-04-19 18:04 CEST Sundsvalls kommun Det blir Gina Dirawi som håller talet vid årets nationaldagsfirande i Sundsvall. Traditionsenligt är det förstås Kjell Lönnå som håller i nationaldagsprogrammet från scenen på Stora Torget. - Det känns fantastiskt att vi har lyckats knyta upp två av Sundsvalls kanske viktigaste ambassadörer och kulturpersonligheter till Nationaldagsfirandet, säger Kate Almroth, projektledare.

Pengar till FISH och flodpärlmusslan

2012-04-17 14:05 CEST Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten ger två miljoner kronor till den ideella organisationen Fiskesekretariatet, FISH. Pengarna går till att försöka skapa ett hållbart nyttjande av fisk och skaldjur utan att skada den marina miljön. Det sker genom lobbying, information och samarbete med andra europeiska miljöorganisationer. HaV ger också bidrag till projekt som räddar flodpärlmusslan och vildlaxen.

HaV satsar för att minska skräpet i Östersjön

2012-04-17 07:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten ger nu bidrag till två projekt för att minska nedskräpningen i Östersjön. ”Fishing for Litter” vill få fler yrkesfiskare att samla upp och lämna in det skräp som fastnar i nät och trålar. ”The Baltic Sea Waste Campaign 2012 – A Wake Up”, är ett försök att öka medvetenheten och intresset för marint avfall bland vanliga svenskar, medier och beslutsfattare.

Tjörns kommun slutar med farligt medel

2012-04-11 14:55 CEST Havs- och vattenmyndigheten Tjörns kommun slutar att använda det miljöfarliga kallavfettningsmedlet vid oljesaneringen. I stället övergår man till att grovsanera bort olja från klipp- och stenstränder med hjälp av spadar, skrapor och andra handredskap. - Det är glädjande att kommunen lyssnat på det vi och länsstyrelsen framfört, säger Björn Sjöberg, chef för åtgärdsavdelningen på Havs- och vattenmyndigheten.

Digital databas för haven får 10 miljoner

2012-04-10 15:00 CEST Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten ger tio miljoner kronor till projektet ”Digitalisering av djupdata”. Därmed kan Sjöfartsverket fortsätta arbetet med att bygga upp den nationella databasen med information om djup i svenska kustvatten. - Vi är väldigt glada över att nu ha fått besked om pengarna, i dag är 16 personer sysselsatta på heltid i projektet, säger Patrik Wiberg på Sjöfartsverket.

2012-04-05 10:32 CEST Flatmate Web Agency AB

2012-04-02 13:10 CEST SamInvest Mitt AB ChemseQ International AB, som knoppats av från den skogsindustriella forskningen på Mittuniversitetet, har fått nya delägare i form av Såddgruppen tillsammans med SamInvest och Innovationsbron.

Ökat intresse för spetsforskning

2012-03-14 09:07 CET Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Intresset för att kunna satsa på en forskarkarriär inom samhällsvetenskap och humaniora växer. Nio svenska och två europeiska universitet har i år nominerat totalt 25 forskare till spetsforskningsprogrammet Pro Futura.