Pressmeddelanden

2012-06-20 09:26 CEST Fortum Sverige AB Fortum satsar på Gammelänge kraftverk vid Indalsälven. Verket får ett nytt datoriserat styrsystem och två av de tre aggregaten uppgraderas och renoveras. Projektet som kommer att sysselsätta 15 personer i snitt har redan påbörjats och ska vara helt klart under 2014.

HaV föreslår områden för vattenstrategi

2012-06-15 07:31 CEST Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten, HaV, presenterar nu sitt förslag till vad en svensk vattenstrategi bör innehålla. - Biologisk mångfald, minskad övergödning och hållbart fiske är de tre viktigaste målen de närmaste åren, säger Björn Risinger. Några områden som pekas ut i rapporten är avlopp, vattenkraft och överfiske i marint skyddade områden.

Ljusare för torsken i Östersjön

2012-06-13 15:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten Bestånden av torsk, strömming och skarpsill ökar i Östersjön. Det framgår av Internationella Havsforskningsrådet, ICES, biologiska råd för nästa års fiske i Östersjön. - Det ser ljust ut. Utvecklingen visar att med en bra förvaltning kan man få både bra bestånd och ett lönsamt fiske, säger Joakim Hjelm, chef för internationella enheten vid Havs- och vattenmyndigheten.

2012-05-21 19:15 CEST Praktiska Med anledning av ett starkt vikande elevantal till gymnasieintaget i hela landet, tillsammans med vår pågående kvalitetsutveckling av Praktiska-konceptet, konstaterar vi att det efter andra valomgången är för få sökande elever till Praktiska i Härnösand för att vi ska kunna erbjuda den dynamiska lärmiljö som vi kräver för att säkerställa vår undervisningskvalitet.

Gröna golfbanor ger blå tillväxt

2012-05-15 10:28 CEST Havs- och vattenmyndigheten God havs- och vattenmiljö förknippas ofta med kostnader och problem. Men miljöarbetet kan också vara lönsamt, både för den enskilde företagaren och samhället. Nästa vecka sätts därför ”Blå tillväxt” i fokus i Göteborg. - Vi visar på företag som kombinerar havsnära näringsliv med arbetet för havsmiljöfrågor, exempelvis golfbanor som utnyttjas som våtmarker, säger Catarina Hedar på HaV.

HaV ordnar kalas för att fira Europas hav

2012-05-12 09:14 CEST Havs- och vattenmyndigheten Söndagen 20 maj går startskottet för Europas Maritima Dagar i Göteborg. Det firar Havs- och vattenmyndigheten med massor av aktiviteter - Vi ställer till kalas med havet som tema vid våra nya lokaler vid Göta älv. Vattenmannen och Speed underhåller, vi har akvarium med krabbor och sjöstjärnor, gratis ansiktsmålning, sagoläsning för barnen och mycket mer, säger Pia Ahnlund vid HaV.

En miljon till arbete med unik fiskväg

2012-05-11 13:07 CEST Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger en miljon kronor till länsstyrelsen i Västra Götaland för ”Säveåprojektet”. Pengarna ska gå till uppföljning av byggandet av en fiskväg i Hedefors. Fiskvägen är sannolikt norra Europas största fiskväg och har avgörande betydelse för det unika laxbeståndet i Säveån. Sedan 2005 pågår arbetet med att förbättra miljön för ål, lax, öring och andra arter.

Tre miljoner till sälar och fiske

2012-05-11 07:31 CEST Havs- och vattenmyndigheten Antalet sälar fortsätter att öka längs den svenska kusten. Både på ost- och västkusten innebär det betydande ekonomiska förluster för yrkes- och fritidsfiskare samt fiskodlingar. Och sälarna drabbas av att de fastnar i redskap och skadas. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger nu tre miljoner kronor till länsstyrelsen i Västernorrland och "Program sälar och fiske".

HaV föreslår nya regler för trollingfiske

2012-05-09 07:31 CEST Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten genomför inför årets fiske en större översyn av fisket efter lax. Målet är att öka fisket av odlad lax och att i övrigt i första hand fånga vild lax från starkare bestånd. Nu föreslås även begränsningar för trollingfisket i Östersjön. - Ett minskat utsjöfiske är biologiskt fördelaktigt för vildlaxen, säger Martin Rydgren vid HaV. Förslaget går nu ut på remis

2012-04-19 18:04 CEST Sundsvalls kommun Det blir Gina Dirawi som håller talet vid årets nationaldagsfirande i Sundsvall. Traditionsenligt är det förstås Kjell Lönnå som håller i nationaldagsprogrammet från scenen på Stora Torget. - Det känns fantastiskt att vi har lyckats knyta upp två av Sundsvalls kanske viktigaste ambassadörer och kulturpersonligheter till Nationaldagsfirandet, säger Kate Almroth, projektledare.