Pressmeddelanden

Digital databas för haven får 10 miljoner

2012-04-10 15:00 CEST Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten ger tio miljoner kronor till projektet ”Digitalisering av djupdata”. Därmed kan Sjöfartsverket fortsätta arbetet med att bygga upp den nationella databasen med information om djup i svenska kustvatten. - Vi är väldigt glada över att nu ha fått besked om pengarna, i dag är 16 personer sysselsatta på heltid i projektet, säger Patrik Wiberg på Sjöfartsverket.

2012-04-05 10:32 CEST Flatmate Web Agency AB

2012-04-02 13:10 CEST SamInvest Mitt AB ChemseQ International AB, som knoppats av från den skogsindustriella forskningen på Mittuniversitetet, har fått nya delägare i form av Såddgruppen tillsammans med SamInvest och Innovationsbron.

Ökat intresse för spetsforskning

2012-03-14 09:07 CET Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Intresset för att kunna satsa på en forskarkarriär inom samhällsvetenskap och humaniora växer. Nio svenska och två europeiska universitet har i år nominerat totalt 25 forskare till spetsforskningsprogrammet Pro Futura.

Förbud mot laxfiske med drivlinor

2012-03-01 12:54 CET Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten har idag beslutat att förbjuda laxfiske med drivlinor i Östersjön. Anledningen är att årets kvot redan är så gott som uppfiskad. Beslutet är ett led i arbetet med att skydda den vilda laxstammen i Östersjön. Förbudet berör yrkesfiskare i södra Östersjön.

Tånglaken varnar för läget i Östersjön

2012-02-20 08:20 CET Havs- och vattenmyndigheten Den lilla fisken tånglaken ska få en viktig roll när det gäller att övervaka tillståndet i Östersjön. Fisken reagerar bland annat på kemiska föroreningar i havsvattnet. Nu visar forskningsresultat att det blivit allt vanligare att tånglaken drabbas av störningar i fortplantningen.

2012-02-20 07:00 CET Norrviddenkoncernen - nu en del av Diös Fastigheter Den första mars öppnar den nya skobutiken Chooze på Storgatan 23 i Härnösand. Fastigheten ägs sedan den 30 december av Diös Fastigheter AB och ingick i förvärvet av Norrvidden.

”Båtbranschen måste ta miljöansvar”

2012-02-14 10:53 CET Havs- och vattenmyndigheten - Det var slående hur få miljöanpassade produkter båtmässan i Göteborg kunde visa upp. Jag kommer ta initiativ till en diskussion med mässledningen om ett miljötorg nästa år, där utställare med miljövänliga produkter kan visa upp sina varor och tjänster, säger Thomas Johansson, enhetschef på Havs- och vattenmyndigheten som för första gången visade upp sig på mässan.

Dricksvatten ska bli riksintresse

2012-02-13 08:15 CET Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten bidrar till att trygga dricksvattenförsörjningen i landet genom att inrätta riksintressen. Myndigheten har skickat ut en remiss till bl a länsstyrelserna, för att starta ett arbete med att ta fram dricksvattenanläggningar som bör klassas som riksintressanta. Hittills har endast Bolmentunneln som förser 700 000 personer med dricksvatten blivit klassad som riksintresse.

Färre yrkesfiskare – trenden håller i sig

2012-01-23 16:35 CET Havs- och vattenmyndigheten Under det senaste året har antalet yrkesfiskare minskat med 39 personer, från 1645 till 1606 fiskare. År 2000 fanns 2300 yrkesfiskare i Sverige. - Rationaliseringar och mindre fiskebestånd ligger bakom minskningen. Vår förhoppning är att de insatser som vi gör, skapar möjligheter för ett hållbart fiske på sikt, säger Inger Dahlgren, enhetschef vid Havs- och vattenmyndigheten.