Pressmeddelanden

Pengar till FISH och flodpärlmusslan

2012-04-17 14:05 CEST Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten ger två miljoner kronor till den ideella organisationen Fiskesekretariatet, FISH. Pengarna går till att försöka skapa ett hållbart nyttjande av fisk och skaldjur utan att skada den marina miljön. Det sker genom lobbying, information och samarbete med andra europeiska miljöorganisationer. HaV ger också bidrag till projekt som räddar flodpärlmusslan och vildlaxen.

HaV satsar för att minska skräpet i Östersjön

2012-04-17 07:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten ger nu bidrag till två projekt för att minska nedskräpningen i Östersjön. ”Fishing for Litter” vill få fler yrkesfiskare att samla upp och lämna in det skräp som fastnar i nät och trålar. ”The Baltic Sea Waste Campaign 2012 – A Wake Up”, är ett försök att öka medvetenheten och intresset för marint avfall bland vanliga svenskar, medier och beslutsfattare.

Tjörns kommun slutar med farligt medel

2012-04-11 14:55 CEST Havs- och vattenmyndigheten Tjörns kommun slutar att använda det miljöfarliga kallavfettningsmedlet vid oljesaneringen. I stället övergår man till att grovsanera bort olja från klipp- och stenstränder med hjälp av spadar, skrapor och andra handredskap. - Det är glädjande att kommunen lyssnat på det vi och länsstyrelsen framfört, säger Björn Sjöberg, chef för åtgärdsavdelningen på Havs- och vattenmyndigheten.

Digital databas för haven får 10 miljoner

2012-04-10 15:00 CEST Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten ger tio miljoner kronor till projektet ”Digitalisering av djupdata”. Därmed kan Sjöfartsverket fortsätta arbetet med att bygga upp den nationella databasen med information om djup i svenska kustvatten. - Vi är väldigt glada över att nu ha fått besked om pengarna, i dag är 16 personer sysselsatta på heltid i projektet, säger Patrik Wiberg på Sjöfartsverket.

2012-04-05 10:32 CEST Flatmate Web Agency AB

2012-04-02 13:10 CEST SamInvest Mitt AB ChemseQ International AB, som knoppats av från den skogsindustriella forskningen på Mittuniversitetet, har fått nya delägare i form av Såddgruppen tillsammans med SamInvest och Innovationsbron.

Ökat intresse för spetsforskning

2012-03-14 09:07 CET Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Intresset för att kunna satsa på en forskarkarriär inom samhällsvetenskap och humaniora växer. Nio svenska och två europeiska universitet har i år nominerat totalt 25 forskare till spetsforskningsprogrammet Pro Futura.

Förbud mot laxfiske med drivlinor

2012-03-01 12:54 CET Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten har idag beslutat att förbjuda laxfiske med drivlinor i Östersjön. Anledningen är att årets kvot redan är så gott som uppfiskad. Beslutet är ett led i arbetet med att skydda den vilda laxstammen i Östersjön. Förbudet berör yrkesfiskare i södra Östersjön.

Tånglaken varnar för läget i Östersjön

2012-02-20 08:20 CET Havs- och vattenmyndigheten Den lilla fisken tånglaken ska få en viktig roll när det gäller att övervaka tillståndet i Östersjön. Fisken reagerar bland annat på kemiska föroreningar i havsvattnet. Nu visar forskningsresultat att det blivit allt vanligare att tånglaken drabbas av störningar i fortplantningen.

2012-02-20 07:00 CET Norrviddenkoncernen - nu en del av Diös Fastigheter Den första mars öppnar den nya skobutiken Chooze på Storgatan 23 i Härnösand. Fastigheten ägs sedan den 30 december av Diös Fastigheter AB och ingick i förvärvet av Norrvidden.