Nyheter

2014-11-18 17:23 CET Willhem Willhem är en av initiativtagarna till Globala veckan i Skäggetorp i Linköping – en vecka fylld av kulturupplevelser. Årets upplaga invigs den 19 november.

244 smarta tips som gör dig bekväm med att ringa och sälja till kunder som inte känner dig.

2014-11-18 16:27 CET Flexénita NY BOK I FLEXÉNITAS BOKHANDEL! 244 smarta tips som gör dig bekväm med att ringa och sälja till kunder som inte känner dig.

HSB skriver om ungas bostadsbehov och statligt bosparande idag på Göteborgs-Postens debattsida.

2014-11-18 11:18 CET HSB Göteborg Subventionerat sparande till en egen bostad är en politisk åtgärd som skulle mildra risken för allt för stora bostadslån hos unga. Det göra det enklare och mer naturligt att ta ett långsiktigt ekonomiskt ansvar för sin boendesituation, skapar trygghet för individen och bidrar till ett hållbart och stabilt samhälle anser HSB. (debattartikel som Göteborgs-Posten publicerar den 18 november 2014).

Säkra affärerna och öka konverteringen i din e-butik

2014-11-17 07:00 CET Svea Ekonomi AB Besök något av våra seminarier i Malmö och Helsingborg 18 och 19 november. Vi berättar hur du frigör kapital i din reskontra och hur du får fler avslut i din e-butik.

Fredagen den 14 november hölls en mycket uppskattad Afterwork hos AddQ Consulting

2014-11-16 11:06 CET AddQ Consulting Bland talarna kunde bl.a. ses Eric Kieffer, King.com som berättade om "QA roller i framtiden". Vår egen Ingela de Waern, samt Mattias Lönnqvist från Kuoni som berättade om "utmaningar med självgående tvärfunktionella team"

Thomas Olsson från AddQ Consulting berättade på NI Days 2014, hur man bygger mjukvara – bättre, snabbare och billigare!

2014-11-13 07:05 CET AddQ Consulting Under dagen berättade bjöds deltagarna på ett uppskattat föredrag av vår egen Thomas Olsson, i ämnet ”Continuous Integration and Delivery” – om hur man bygger mjukvara – bättre, snabbare och billigare med minskad risk.

Kalla Fakta - nya upplagan är äntligen här

2014-11-12 10:33 CET Hyresgästföreningen Region västra Sverige Den sjätte upplagan av "Kalla Fakta om hur vi bor -boendet i Göteborgsregionen 2014" är klar. Syftet är att ge en bild av hur bostadsmarknad, befolkningsutveckling, arbetsmarknad och sociala förhållanden ser ut i regionen. Det handlar helt enkelt om människor och deras boende.

Besök AddQ Consulting på NI Days i Stockholm den 11 november!

2014-11-08 23:23 CET AddQ Consulting Vi kommer här att demonstrera våra koncept inom resultathantering, QRM (Quality Result Management) och PCBA-test (i samarbete med Goepel), där vi nu även kan erbjuda JTAG och Boundary Scan test.

2014-11-07 09:19 CET Deflamo AB - Nettoomsättningen uppgick till 260 tkr (29) - EBITDA uppgick till –9 172 tkr (–3 101) och resultatet efter finansiella poster uppgick till -10 688 tkr (-4 581) - Likvida medel uppgick till 2 412 tkr (16 204) vid periodens utgång. Efter periodens utgång har bolaget upptagit lån om 3 MSEK från en grupp ägare - 13 (0) projekt har avancerat till produktionstester hos kund

Spring på plats i Uppsala

2014-11-05 20:46 CET Mediavänner AB Den nya löpartidningen Spring har varit i Uppsala för att ta pulsen på Sveriges fjärde största stad. Förutsättningarna för framtidens Uppsalalöpare är goda. Staden med de underbara rundorna bygger en ny inomhusarena samtidigt som allt fler hittar ut i spåret och till en ny form av lopp.