Pressmeddelanden

2014-07-01 13:36 CEST Världsarvet Grimeton Radiostation

2014-07-01 12:06 CEST Halmstads kommun Kulturförvaltningens verksamheteter är inte så jämställda som de tror. Det kom fram när kulturförvaltningen under året har jobbat med jämställdhet med fokus barn och unga, men det finns också ett stort intresse och en vilja att jobba mer strategiskt med jämställdhet framöver.

Halmstadborna - mer nöjda med sin kommun än snittet

2014-07-01 09:20 CEST Halmstads kommun Halmstadbornas nöjdhet med sin kommun har ökat ytterligare. Dessutom är det ännu fler som gärna rekommenderar Halmstad som en bra plats att leva på. Det är några av slutsatserna från Statistiska centralbyråns medborgarundersökning.

Historien får liv på Fredriksdal – Skattresan

2014-07-01 08:17 CEST Helsingborgs stad En historielektion har aldrig varit så levande som på Fredriksdal. Ett återkommande populärt inslag på Fredriksdal är Historien får liv som i år har titeln Skattresan och bygger på årets Fredriksdalstema som är färg. Skattresan pågår mellan 10 juli och 17 augusti. PRESSVISNING AV ÅRETS HISTORIEN FÅR LIV 8 juli 10.30 Anmälan senast 7 juli till: dennis.nilsson@helsingborg.se

2014-07-01 07:51 CEST SERNEKE Den 4 augusti inleder SERNEKE Anläggning arbete för Partille kommun i centrala Partille. Projektet innefattar bland annat ny påfartsväg till E20, en bro över befintlig gång- och cykelväg och anläggande av en lokalgata. Färdigställande planeras till juni 2015 och kontraktssumman är på ca 23 miljoner.

 Goran Kajfeš Subtropic Arkestra till Moriskan 4/9

2014-06-30 09:00 CEST Moriska Paviljongen Trumpetaren och kompositören Goran Kajfeš hör till de mest uppmärksammade och hyllade svenska jazzprofilerna under 2000-talet. Nu kommer det psykedeliska blixtnedslaget och hans Subtropic Arkestra till Moriska Paviljongen. Med sig har han sin nya skiva "The Reason Why Vol. 2" och en ny omgång med oväntade och eklektiska låtar.

2014-06-30 08:26 CEST Halmstads kommun

Samordnad restaurangtillsyn med inriktning mot olaglig sprit på krogen

2014-06-30 08:25 CEST Länsstyrelsen i Hallands län Kommunerna i Hallands län har i helgen genomfört en riktad tillsynsinsats på ett antal serveringsställen i länet. Insatsen gjordes i syfte att kontrollera att den sprit som serverades på serveringsställena är lagligt införd. Proverna är nu skickade till Tullverket för analys och svar förväntas i början av september.

Ny ledningsgrupp i Rikshem

2014-06-30 08:00 CEST Rikshem Hans Ragnarsson tillträder som ekonomichef, han kommer närmast från Akelius. Hans Ragnarsson ersätter Eva-Lotta Stridh som tidigare meddelat att hon lämnar Rikshem. Sofia Ljungdahl, från PEAB och JM, tillträder som chef för Projekt och Brf-utveckling. Rebecca Stålnacke utses till HR-chef. Dessa tre personer kommer att ingå i ledningsgruppen.

Rikshem är den nationella allmännyttan som utser chefer på tillväxtorter

2014-06-30 08:00 CEST Rikshem Rikshem ökar den lokala närvaron genom att utse chefer på tillväxtorterna Uppsala, Helsingborg, Sigtuna, Västerås, Södertälje och Norrköping.