Pressmeddelanden

Så skapar vi en effektiv integrationspolitik i Göteborg

2015-05-06 10:39 CEST Almega Invandringen till Sverige slår rekord. Hur vuxenutbildning, lokal arbetsmarknadspolitik och företagsklimat utformas påverkar integrationen. Välkommen till ett seminarium där arbetsgivare, företag samt politiker resonerar kring konkreta lösningar på Göteborgs integrationsutmaningar.

Öppet hus vid Gunnebos orangeri – ställ dina frågor om byggnadsvård

2015-05-06 09:22 CEST Gunnebo Slott och Trädgårdar AB Söndagen den 10 maj finns en unik möjlighet att besöka den pågående rekonstruktionen av orangeriet vid Gunnebo Slott och Trädgårdar. På plats mellan kl 12.00 – 16.00 finns hantverkare, byggnadsantikvarie och restaureringsarkitekt för att svara på besökarnas frågor och ge allmänna och praktiska råd om byggnadsvård.

2015-05-06 09:20 CEST Deflamo AB Malmö den 6 maj 2015: Nasdaq har den 6 maj godkänt Deflamo AB:s bolagsbeskrivning samt ansökan om upptagande till handel av aktien. Den första dagen för handel av aktien beräknas till den 8 maj 2015, och gäller även för handel av teckningsoptioner.

Vi firar Sandens dag i Hökafältet naturreservat

2015-05-06 07:45 CEST Länsstyrelsen i Hallands län För att visa upp sandmarkens alla värden och förklara varför vi vill restaurera dem bjuder vi in allmänheten till en temadag om sand söndag 10 maj på Hökafältets norra del (Hökhult). Det blir guidade visningar, naturskattjakt för barnen, tipsrundor, musikunderhållning och möjlighet för alla att ställa frågor till Länsstyrelsen.

Turista Hemma 10 maj – ett återkommande evenemang för halmstadborna

2015-05-06 07:27 CEST Destination Halmstad Söndagen den 10 maj är det återigen dags för evenemanget Turista Hemma. Det är fjärde året i rad som Destination Halmstad i samarbete med besöksnäringen bjuder in ortsborna att lära känna sin egen stad.

2015-05-05 12:14 CEST Halmstads kommun Halmstads kommuns satsning på cyklisterna uppmärksammas nu i övriga Sverige. Kommunrådet Henrik Oretorp (C) blev under måndagen invald i den nybildade föreningen Svenska cykelstäder. Oretorp blev vald till vice ordförande i föreningen som kommer att arbeta för ökat engagemang i cykelfrågorna i Sverige.

Rikshem presenterar delårsrapport för första kvartalet 2015

2015-05-04 16:00 CEST Rikshem Idag publicerar Rikshem delårsrapporten för perioden januari-mars 2015. Hyresintäkterna har ökat till 480 mkr (402), varav 2,9 procent för jämförbara fastigheter och resultat efter skatt uppgick till 109 mkr (108).

2015-05-04 14:14 CEST Destination Halmstad Ett tråkigt besked nådde Halmstad under helgen, Gumball 3000 flyttar sin checkpoint till Koenigseggs fabrik i Ängelholm, vilket gör att de som vill se bilarna får åka över Hallandsåsen.

Svensken kritisk till ett avskaffande av ränteavdraget

2015-05-04 12:17 CEST Bjurfors AB En ny undersökning visar att stödet för ett avskaffande av ränteavdrag är svagt bland svenska folket - där varannan är emot. Dessutom kommer 19 procent av villaägarna och 14 procent av bostadsrättsägarna att bli tvungna att se över sin boendesituation om avdraget avskaffas. Det visar en ny Sifo-undersökning från mäklarfirman Bjurfors.

2015-05-04 11:41 CEST CONNECT Väst ​Under årets första månader har elva företag tagit steget att bli partner till Connect. Dessa företag har därmed även valt att stödja utvecklingen i regionen, stötta entreprenörer och företag, och tillsammans med Connect bidra med konkreta verktyg som främjar tillväxt.