Pressmeddelanden

2014-12-11 13:08 CET Linköpings kommun Stöd till elever som slutar gymnasiesärskolan, information om stödresurser i gymnasieskolan, enkät inom vuxenutbildningen, information om föreningsbidrag och utökning av konsument-, budget- och skuldrådgivning. Det var de ärenden som bildningsnämndens ordförande Carina Boberg kommenterade vid presskonferensen inför bildningsnämndens sammanträde.

2014-12-10 13:06 CET Linköpings kommun Torsdag 11 december införs de nya hastigheterna i Innerstaden, Vasastaden, Gottfridsberg, Östra Valla, Ekkällan, Garnisonen, Ramshäll, Hejdegården, Vimanshäll och Johannelund.som får ett lägre trafiktempo. Att anpassa hastigheten på gator och vägar ger möjlighet att skapa en attraktivare stad för människors möten, liv och rörelse.

2014-12-10 12:46 CET Linköpings kommun Ärenden på presskonferens inför samhällsbyggandsnämndens sammanträde. Antagande av detaljplaner för Prisotomten i Vasastaden och för Sturefors centrum samt planprövning för bostäder och skola i Vikingstad och marktilldelning för omsorgsbostäder i Vallastaden.

Rekordmånga deltagare på Bilda Gårdshuset i Linköping har fått jobb

2014-12-10 07:32 CET Studieförbundet Bilda – Jag känner mig så lycklig över mitt första jobb här i Sverige, säger Ruqiyo Mohammed Ali som i november blev heltidsanställd på fritidsgården i Berga. Ruqiyo kommer från Somalia och är en av deltagarna i Gårdshusets orienteringskurs som under året fått jobb. – Vi är glada och stolta över att så många under året har fått jobb, säger Nedeljko "Neno" Malesevic som är platschef på Gårdshuset.

Bild på årets mångfaldsstipendiater

2014-12-09 12:50 CET Linköpings kommun 2014 års stipendium för mångfalds- integrations- och jämlikhetsarbete i Linköping går till Katedralskolans mötesplats ”Varannan onsdag” och Katarina Sandberg, FUB Linköping.

2014 års stipendium för mångfalds- integrations- och jämlikhetsarbete

2014-12-09 12:00 CET Linköpings kommun 2014 års stipendium för mångfalds- integrations- och jämlikhetsarbete i Linköping går till Katedralskolans mötesplats ”Varannan onsdag” och Katarina Sandberg, FUB Linköping.

2014-12-09 09:19 CET NCC AB NCC säljer mark och andelar i delägda bolag till ett värde av 70 MSEK till fastighetsbolaget Lundbergs för bland annat utveckling av ett område i Linköping. Köparen har tillträtt.

Zinat Pirzadeh till Linköping och utställningen Hon, hen och han

2014-12-09 07:30 CET Linköpings kommun Onsdag 10 december klockan 17.30 i Ljusgården: Visning av utställningen Hon, hen och han, tipstävling med fina bokpriser, alkoholfritt bubbel. Zinat Pirzadeh framträder klockan 18.00 i Hörsalen.

Bilder kultur- och honnörsstipendiater

2014-12-08 16:27 CET Linköpings kommun Komplettering med bilder till tidigare publicerat pressmeddelande om Linköpings kommuns kultur- och honnörsstipendiater 2014.

2014-12-08 15:48 CET Linköpings kommun I samband med presskonferens inför kommunstyrelsens sammanträde presenterar vi mottagarna av årets stipendium för mångfalds- integrations- och jämlikhetsarbete. Tid: Tisdag 9 december klockan 11.00 Plats: Kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvalls arbetsrum i Linköpings stadshus