Pressmeddelanden

2015-04-24 09:15 CEST Linköpings kommun I måndags avgjordes årets upplaga av Språkolympiaden i Malmö. Av de totalt åtta tävlingskategorierna, deltog skolor från Linköping i sex, och placerade sig bland de två bästa i fem av dem.

 Harrys växer – öppnar krog i centrala Landskrona

2015-04-24 08:00 CEST Harrys Krogkedjan Harrys starka satsning på expansion tar ytterligare steg genom nyetablering i Landskrona. Med ett uppdaterat inrednings- och matkoncept vill Harrys förstärka positionen som genuin, svensk krogkedja, där Landskrona blir en strategiskt viktig stad för erbjudandet i södra Sverige.

Stor acceptans för amorteringskravet

2015-04-23 13:23 CEST Bjurfors AB Ny Sifo-undersökning från mäklarfirman Bjurfors visar att stödet är stort hos svenskarna kring amorteringskravet. Nästan varannan är positiv och endast var fjärde är negativ. Det är framförallt boende i Stockholm som är positiva – hela 52 procent är för amorteringskravet här.

2015-04-23 12:04 CEST Linköpings kommun Vid presskonferensen inför äldrenämndens sammanträde ​tog ordförande Eva Lindh (S) bland annat upp uppföljning av lokaler, profilboenden inom äldreomsorgen och omförhandlat avtal med Bräcke Diakoni.

2015-04-23 12:01 CEST Linköpings kommun Vid presskonferens inför bildningsnämndens sammanträde tog ordförande Karin Granbom Ellison (FP) upp satsning i gymnasieskolan med anledning av den ökade andelen elever med utländsk bakgrund och satsningen på lärande med hjälp av lärplattor/Ipads och appar i gymnasiesärskolan.

2015-04-22 13:15 CEST Linköpings kommun Koalition för Linköping fortsätter att höja ambitionerna för fritidsaktiviteter för barn och unga och förstärker satsningen på sommaraktiviteter med två miljoner kronor. Förstärkningen går till barn och unga i Ryd, Skäggetorp och Berga, där tillgången och utbudet behöver bli bättre.

Delegation från Alkmaar besöker Linköping

2015-04-21 16:33 CEST Linköpings kommun Onsdag 22 april ska gästerna från Alkmaar, Nederländerna besöka Linköping för att se altarskåp.av Maarten van Heemskerck i Linköpings domkyrka. Sist Alkmaar besökte Linköping var 1996 när de digitalt fotade Laurentius altarskåp i domkyrkan i Linköping.

2015-04-21 14:51 CEST Linköpings kommun Linköpings grundskolor firar Världsbokdagen med en e-bokmässa för alla elever som skrivit och publicerat böcker på webbplatsen SkolArena. Tid: Torsdag 23 april klockan 16.30–17.30. Plats: Bokhallen, Linköpings huvudbibliotek, Östgötagatan 5.

2015-04-21 14:33 CEST Linköpings kommun Tillgången och tillgängligheten till idrottsanläggningar behöver öka i Linköping – inte minst i centrala staden. Koalition för Linköping vill underlätta för skolungdomar och föreningsliv och prioriterar en central idrottshall i anslutning till Berzeliusskolan.

Mjärdevi Science Park nya styrelse och ägardirektiv

2015-04-20 13:54 CEST Mjärdevi Science Park AB Måndagen den 20 april är det styrelsemöte och bolagsstämma i det kommunägda bolaget Mjärdevi Science Park AB. Nya styrelseledmöter kommer att väljas och bolaget får också nya ägardirektiv. Mjärdevi Science Park AB har en trippelhelix-styrelse med representanter från såväl politiken som från akademi och näringsliv.