Pressmeddelanden

Kundtjänst sjätte bäst i Sverige

2015-03-02 12:16 CET Ängelholms kommun Ängelholms kommuns kundtjänst får återigen fina resultat i Sveriges kommuner och landstings årliga mätning av svenska kommuners servicenivå mot medborgarna via telefon och e-post. Helhetsintrycket av Kundtjänst placerar Ängelholms kommun på plats 6 av 132.

2015-03-02 11:45 CET Möllegården kultur Brevets betydelse är enorm, inte minst som tidsdokument.I Möllegården kulturs nya utställning ”Med vänlig hälsning” dyker vi ner i mänsklighetens stora brevhög av kärleksbrev, resebrev, krigsbrev och en och annan flaskpost. Vykortet får här också en egen del, liksom frimärkena och Postens historia.

Stor kontorsuthyrning i centrala Malmö

2015-03-02 10:41 CET Svenska Hus AB Svenska Hus AB har nu genomfört en stor uthyrning i profilhuset Davida på Amiralsgatan i centrala Malmö. Ett avtal har tecknats med Univar AB beträffande uthyrning av 1 650 kvm kontorsyta. Ytorna ska nu utvecklas tillsammans med hyresgästen och tillträdet sker under vintern 2015/2016.

Nu påbörjar vi saneringen av fyllnadsmassor på Gröningen

2015-03-02 10:25 CET Helsingborgs stad ​Helsingborgs stad ska under våren sanera fyllnadsmassor på Gröningen med ambitionen att Gröningen är fullt öppen igen inför sommarsäsongen. Arbetet börjar i slutet av veckan.

​Kokrekommendationen hävs i centralorten Grevie, men kvarstår i övriga området

2015-03-02 10:25 CET NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp NSVA har fått svar på de vattenprover som togs i torsdags och fredags i Grevie och Förslöv med omnejd. Den första provserien var bra, medan den andra tyvärr inte var det på alla provplatser. Det är dock möjligt att avgränsa området. Det innebär att NSVAs rekommendation om att koka vatten för mat och dryck hävs i centralorten Grevie medan den kvarstår i övriga området.

2015-03-02 09:57 CET Djurens Rätt ​I lördags, 28 februari, höll Djurens Rätt Lund årsmöte. Där redovisades året som gått både i verksamhets- och kassaberättelse. Sen blickades det framåt mot ett nytt år för djuren. En ny verksamhetsplan och budget fastställdes och en ny styrelse bildades.

Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

2015-03-02 09:23 CET Kompetensteamet Stockholm AB Välkommen att anmäl dig till Kompetensteamets konferens, Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 22-23 april i Stockholm.

Hilding Anders och Nattaro Labs i strategiskt samarbete

2015-03-02 09:11 CET Nattaro Labs AB Hilding Anders Sweden och Nattaro Labs inleder nu ett samarbete för nya affärsmöjligheter, som ska främja kampen mot det snabbt växande problemet med vägglöss. Ambitionen är att löpande under året kunna presentera lösningar som möjliggör en tryggare sömn och sovrumsmiljö, såväl preventivt som reaktivt.

Kraftig nedgång av antalet fyllerister i hamnar visar färsk utvärdering

2015-03-02 08:47 CET MHF Rattfylleriet minskar kraftigt efter installation av automatiska nykterhetskontroller. Det visar den utvärderingsrapport som MHF färdigställt efter försöksprojektet med alkobommar i Stockholm. – Vi kan se en kraftig nedgång av antalet rattfyllerister och ett förändrat beteende i alkoholvanorna hos förare ombord, säger Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef på MHF.

Mångfaldsrundan bjuder på idrott för alla

2015-03-02 08:00 CET Lunds kommun Mångfaldsrundan 12-14 mars 2015 lyfter fram allas rätt till idrott och fysisk aktivitet. Med prova på-aktiviteter, frukostsamtal, film, föreställningar och mycket mer vill Lunds kommun visa hur en öppen och inkluderande idrottsverksamhet kan arbeta för tolerans och jämlikhet.