Pressmeddelanden

Skåningarnas resvanor för 2013 kartlagda

2014-07-09 10:00 CEST Skånetrafiken Resultatet för Skånes RVU (resvaneundersökning) är klart och skillnaderna mot föregående undersökning utförd 2007 är små. En femtedel av skåningarna reser kollektivt till arbetet, men bilen är fortfarande det dominerande valet. Bland skåningar som bor i större tätorter görs en fjärdedel av alla resor med cykel. Många har tillgång till Jojo-kort och andelen har ökat markant sedan förra studien.

SciCross siktar på utvecklingsprojekt i nya Forska&Väx

2014-07-09 09:44 CEST Gothia Science Park I mars beviljades SciCross förstudiemedel inom ramen för Vinnovas program Forska&Väx. Nu är siktet inställt på att söka ett utvecklingsprojekt. – Resultaten i förstudien pekar mot att det finns både tekniska och kommersiella förutsättningar för den prototyp vi jobbar med nu, konstaterar Pierre Dönnes, VD för SciCross AB som har sitt säte i Gothia Science Park.

2014-07-09 09:41 CEST Yogiboost Frozen yoghurt-kedjan Yogiboost® har blivit populär på kort tid och fortsätter sin expansion i södra Sverige. Efter 14 månader öppnar de sin fjärde butik på köpcentrumet Mobilia i Malmö, vilket genererar nya arbetsmöjligheter för regionens unga.

2014-07-09 09:00 CEST Tourism in Skåne Två investeringar i hundramiljonersklassen ska locka uppskattningsvis 400 000 nya besökare till Skåne. – Inom det här segmentet är det troligen de största investeringarna vi sett på tio år i Skåne. Effekten blir att Skåne redan nästa år kommer att förändras som besöksdestination, säger Pia Jönsson Rajgård, vd för Tourism in Skåne.

2014-07-09 08:00 CEST Helsingborgs stad Krookska planteringen, som i dagligt tal kallas för Stadsparken, har fått sitt namn efter syskonen Krook som år 1870 skänkte marken till Helsingborgs stad för att användas för promenad och plantering. Välkomna att höra mer om Stadsparkens historia när nya informationsskyltar sätts på plats på torsdag kl. 11.00.

Carl-Albert Hjelmborn ny chef för Region Skånes kontor i Bryssel

2014-07-09 08:00 CEST Region Skåne Carl-Albert Hjelmborn har utsetts till ny chef för Region Skånes kontor i Bryssel. Han efterträder Filippa Arvas Olsson som återgår till sin tjänst på Kulturdepartementet som hon varit tjänstledig från under tiden i Region Skåne.

2014-07-09 07:32 CEST Klinten Kultur Koreograf JoAnna Mendl Shaw, dansare Tal Adler Alieri och mångkunninga Sarah Rose Gruber anlände den 8 juli till Hässleholm.

2014-07-08 17:46 CEST Malmö stad Onsdag den 9 juli på Sevedsplan gör Jagwa Music sitt första nedslag kl 16.00 och bjuder på kaskader av slagverk och dans. Söndagkvällen den 13 juli bjuder på svängig bluesig rock med bandet Tamikrest på Pildammsteaterns scen.

Folkets Parks stora sommarsatsning: Allsång i Parken!

2014-07-08 14:09 CEST Malmö stad En alldeles säregen blandning av glädje, trivsel, folklighet och glamour. Och så allsång, förstås. Gammelmorfar, dansbandsfrälst, muskelknutte, schlagerfreak, galatransa eller lillprinsessa: Allsång i Parken är tillbaka. Och nu avslöjas gästartisterna!

Moderaterna vill se en mer jämlik sjukvård i Skåne

2014-07-08 11:18 CEST Moderaterna i Skåne I Möjligheternas Skåne måste vi våga gå före, vara nyfikna och blicka framåt. Skåne har den största av potential, men det finns fortsatt utmaningar och den ojämlika vården är ett sådant område. Forskningen är entydig och visar på medicinskt omotiverade skillnader i behandling och bemötande av kvinnor och män i sjukvården.