Pressmeddelanden

Världens första internationella konferens om ekoprenörskap

2014-05-28 15:20 CEST Umeå universitet Umeå universitet arrangerar den 3-5 juni världens första internationella konferens om ekoprenörskap på Kerstins udde, Trehörningsjö. Konferensen kommer att visa exempel på och forskning om olika former av ekoprenörskap. Var teori och praktik är på väg och hur den historiska utvecklingen hittills har sett ut – allt för att undersöka vilka möjligheter som finns för att utveckla grönt företagande.

Årets hedersdoktorer vid humanistiska fakulteten

2014-05-28 14:04 CEST Umeå universitet Britta Marakatt-Labba, konstnär från Övre Soppero i Kiruna kommun och Nancy Langston, professor i miljöhistoria vid Michigan Technological University i USA, har av humanistiska fakulteten, Umeå universitet, utsetts till hedersdoktorer 2014.

Katarina Hamberg får Görel Bohlins pris

2014-05-28 11:26 CEST Umeå universitet Görel Bohlins pris för framstående genusforskning går i år till Katarina Hamberg, överläkare och professor i allmänmedicin vid Umeå universitet. Hon får bland annat priset för sitt pionjärarbete med att införa genusperspektiv inom både medicinsk forskning och utbildning, något som också betytt mycket för vården och det kliniska arbetet.

Umeå universitets konstnärliga utbildningar får höga betyg

2014-05-28 10:25 CEST Umeå universitet Umeå universitets kandidatutbildning i industridesign håller mycket hög kvalitet, enligt Universitetskanslersämbetet. Masterutbildningen anses ha hög kvalitet, liksom utbildningarna i fri konst samt manusutbildningen. För universitetets apotekarexamen väntar däremot en uppföljning inom ett år.

Nya metoder för att använda ”svår” biomassa för energiproduktion

2014-05-28 07:49 CEST Umeå universitet Biomassa såsom havreskalrester från matproduktion, pressrester från raps eller rötat avloppsslam har hittills betraktats som väldigt svåra att använda till förbränning för produktion av energi. Nils Skoglund har studerat hur man kan använda den fosforrika biomassan och restströmmarna på ett bättre sätt. Han försvarar sin avhandling vid Umeå universitet torsdagen den 5 juni.

Skogsnolia viktig mässa för maskintillverkarna

2014-05-27 14:28 CEST Nolia AB Vart annat år samlas alla de större maskintillverkarna för att visa upp den högteknologiska ingenjörskonst som en modern skogsmaskin är ett prov på. Nästa samling blir under Skogsnolia och det ser ut att bli minst lika tätt med skotare och skördare som vanligt i skogarna nära Hörnefors, söder om Umeå, när Skogsnolia öppnar portarna 11 juni 2015 på samma mässområde som 2008 och 2011.

Utbildning mer än ekonomisk avkastning och konkurrenskraft

2014-05-27 12:26 CEST Umeå universitet Utbildning bidrar till hälsosammare livsstil, ökad känsla av att kunna påverka sitt eget liv och ett starkare samhällsengagemang. Det visar sociologen Annica Brännlund i sin avhandling som hon försvarar fredagen den 30 maj vid Umeå universitet. - Vi både kan och bör värdera utbildningar utifrån fler perspektiv än marknadsperspektivet, menar Annica Brännlund.

Otillräcklig näringstillförsel ökar hälsoriskerna hos för tidigt födda barn

2014-05-26 10:32 CEST Umeå universitet Svenska extremt för tidigt födda barn får en otillräcklig näringstillförsel. Genom att förbättra näringstillförseln under de första veckorna i livet är det både möjligt att förebygga tillväxthämning och minska risken för svår ögonsjukdom. Det skriver Elisabeth Stoltz Sjöström i den avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 28 maj.

Behandling mot reumatism skyddar även hjärtat

2014-05-26 10:15 CEST Umeå universitet Tidig inflammationshämmande behandling mot ledgångsreumatism förhindrar även utveckling av andra sjukdomar, som hjärt-kärlsjukdom. Det konstaterar Lena Innala i den avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet, den 28 maj.

Svensk Forms stipendium till modestudenten Matilda Norberg

2014-05-26 10:00 CEST Svensk Form Svensk Form verkar för att stimulera designutvecklingen i Sverige, bland annat genom att stötta unga formgivare. Föreningen delar i år ut ett stipendium på 20 000 kr ur Björkmans, Hamelmanns och Rundqvists fond, till textil- och modestudenten Matilda Norberg. Hon är utbildad på Handarbetets Vänner samt Konstfack och har påbörjat sin masterutbildning i Knitwear på Royal College of Art i London.