Pressmeddelanden

Otillräcklig näringstillförsel ökar hälsoriskerna hos för tidigt födda barn

2014-05-26 10:32 CEST Umeå universitet Svenska extremt för tidigt födda barn får en otillräcklig näringstillförsel. Genom att förbättra näringstillförseln under de första veckorna i livet är det både möjligt att förebygga tillväxthämning och minska risken för svår ögonsjukdom. Det skriver Elisabeth Stoltz Sjöström i den avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 28 maj.

Behandling mot reumatism skyddar även hjärtat

2014-05-26 10:15 CEST Umeå universitet Tidig inflammationshämmande behandling mot ledgångsreumatism förhindrar även utveckling av andra sjukdomar, som hjärt-kärlsjukdom. Det konstaterar Lena Innala i den avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet, den 28 maj.

Svensk Forms stipendium till modestudenten Matilda Norberg

2014-05-26 10:00 CEST Svensk Form Svensk Form verkar för att stimulera designutvecklingen i Sverige, bland annat genom att stötta unga formgivare. Föreningen delar i år ut ett stipendium på 20 000 kr ur Björkmans, Hamelmanns och Rundqvists fond, till textil- och modestudenten Matilda Norberg. Hon är utbildad på Handarbetets Vänner samt Konstfack och har påbörjat sin masterutbildning i Knitwear på Royal College of Art i London.

Växtrester berättar om järnålderns åkerbruk

2014-05-23 09:08 CEST Umeå universitet En ny avhandling vid Umeå universitet visar hur man med hjälp av bevarade växtrester som hittats i samband med arkeologiska utgrävningar kan bidra med ny kunskap om järnålderns åkerbruk.

Umeåelever i skattjakt med Google Glass

2014-05-22 17:17 CEST Umeå universitet Den 27 maj testar Elvira Paulsson, 13 år, och Axel Lindwall, 15 år, Google Glass i forskningsprojektet #tagga2014. Eleverna ska lösa utmaningar som de får vid vissa platser längst med Umeås rådhusesplanad. De är troligtvis bland de första eleverna i världen som får chans att prova Google Glass på detta sätt.

Internationellt program på Euro Mine Expo

2014-05-21 09:36 CEST Nolia AB Prospektering, finansiering och jämställdhet är tre exempel på ämnen i fokus vid de seminarier och workshops som hålls vid Euro Mine Expo, en internationell mässa och konferens för gruvindustrin i Skellefteå arrangerad av Nolia. Talarlistan innehåller experter från internationella företag och organisationer.

International stamp on Euro Mine Expo seminars

2014-05-21 09:31 CEST Nolia AB Exploration, funding and equal opportunities are three examples of topics in focus at the seminars and workshops help at the Euro Mine Expo, an international trade fair for the mining industry held in Skellefteå, Sweden. Speakers include experts from international companies and organisations.

Mellan kaos och kontroll

2014-05-21 08:59 CEST Umeå universitet I en ny avhandling från Umeå universitet med titeln "Mellan kaos och kontroll", får de sociala relationerna mellan officerare, underofficerare och manskap i den svenska flottan under 1600-talets senare del och tidigt 1700-tal, för första gången en ordentlig genomlysning.

Föreläggande ökade produktion och säkerhet på sågverk

2014-05-21 08:58 CEST Martinsons Arbetsmiljöverket gav Martinsons ett föreläggande om bristande säkerhet vid anläggningen i Kroksjön för tre år sedan. Då startade företaget ett förbättringsarbete som resulterade både i en säkrare anläggning med bättre arbetsmiljö och även – högre produktion.

Nyupptäckt växtprotein viktig för fotosyntesen

2014-05-21 08:31 CEST Umeå universitet Människor och djur kan tacka den snillrika fotosyntesen för det syre som finns i luften. Ett extra tack borde vi rikta till den rad av små proteiner som bygger ihop fotosyntesmaskineriet. Forskare vid Umeå universitet har nu upptäckt ytterligare ett protein som är nödvändigt för att växter ska kunna fungera optimalt och bilda syre. Studien publiceras i den ansedda tidskriften The Plant Cell.