Pressmeddelanden

Rekordmånga gymnasieelever besöker campus

2018-02-27 10:34 CET
Öppet hus den 28 februari lockar omkring 3 400 besökare till Umeå universitet. Hit komm...

Blodprov kan snart avslöja din livsstil

2018-02-27 08:30 CET
Personer som snusar har avsevärt högre halter av proteinet cornulin i blodet än icke-sn...

Gïjrradálvvie - vårvinter på campus

Gïjrradálvvie - vårvinter på campus

2018-02-27 08:00 CET
Den nya vepan på Humanisthusets fasad visar hur Gïjrradálvvie - vårvintern - är här. Il...

Umeå universitet och Handelshögskolan når internationell AACSB ackreditering

2018-02-23 14:25 CET
AACSB International—The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) t...

Nervskador vid typ 2-diabetes kan upptäckas i ögat

Nervskador vid typ 2-diabetes kan upptäckas i ögat

2018-02-23 08:15 CET
Genom att undersöka ögats hornhinna med ett specialmikroskop kan det bli möjligt att på...

Interaktiv ljudkonst av Anders Lind visas i Berlin

Interaktiv ljudkonst av Anders Lind visas i Berlin

2018-02-22 08:00 CET
LINES - Interaktiv ljudkonst av Anders Lind, konstnärlig lektor vid institutionen för E...

Största befolkningsökningen i Skellefteå på 25 år

Största befolkningsökningen i Skellefteå på 25 år

2018-02-21 11:22 CET
SCB:s befolkningsstatistik för 2017 visar att Skellefteå kommun det senaste året totalt...

Ny bok: Laestadius and Laestadianism in the Contested Field of Cultural Heritage

Ny bok: Laestadius and Laestadianism in the Contested Field of Cultural Heritage

2018-02-21 08:00 CET
I en ny bok av litteraturvetaren Anne Heith, Umeå universitet, undersöks hur väckelsepr...

Musikens makt i kulturpolitiken

Musikens makt i kulturpolitiken

2018-02-20 11:27 CET
Hur hänger musik ihop med kulturpolitik och plats? I en ny avhandling vid Umeå universi...

Ny teknik omvandlar näver från spillprodukt till nya byggmaterial

Ny teknik omvandlar näver från spillprodukt till nya byggmaterial

2018-02-19 13:29 CET
Spännande och unika experiment med formpressning av näver i Sliperiets 3D-verkstad inom...