Pressmeddelanden

Forskningsprojekt möjliggör kraftigt ökad batteriåtervinning

Forskningsprojekt möjliggör kraftigt ökad batteriåtervinning

2016-03-07 13:21 CET
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, satsar åtta miljoner i ett svenskt pr...

Vaartoe/Cesams vetenskapliga pris 2016 till Christina Allard

Vaartoe/Cesams vetenskapliga pris 2016 till Christina Allard

2016-03-04 15:36 CET
Den 2 mars 2016 utsåg styrelsen för Vaartoe/CeSam Christina Allard till den tionde mott...

Förändrade levnadsvanor har sänkt kolesterolnivåer och minskat hjärtdöd

Förändrade levnadsvanor har sänkt kolesterolnivåer och minskat hjärtdöd

2016-03-03 08:00 CET
Kolesterolnivån – den viktigaste riskfaktorn för hjärtinfarkt – har under de senaste 20...

Fyra miljoner till utvärdering av Sveriges första reningsverk för läkemedelsrester

Fyra miljoner till utvärdering av Sveriges första reningsverk för läkemedelsrester

2016-03-02 12:48 CET
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, satsar fyra miljoner kronor på ett projekt lett av ke...

Försvagad inre styrka leder till sämre livskvalitet

Försvagad inre styrka leder till sämre livskvalitet

2016-03-02 08:45 CET
För äldre kvinnor, en samhällsgrupp som kan betraktas som särskilt sårbar, finns ett sa...

Fysikstudenter vid Umeå universitet skickar mätinstrument till månen

Fysikstudenter vid Umeå universitet skickar mätinstrument till månen

2016-03-02 07:30 CET
Civilingenjörsstudenter i teknisk fysik och forskare vid Umeå universitet deltar tillsa...

Kemiprofessor får prestigefylld medalj

Kemiprofessor får prestigefylld medalj

2016-02-29 12:00 CET
Fredrik Almqvist, professor i organisk kemi vid Kemiska institutionen, Umeå universitet...

Nationellt pilotprojekt tilldelat Invest in Norrbotten och Swedish Lapland Visitors Board

Nationellt pilotprojekt tilldelat Invest in Norrbotten och Swedish Lapland Visitors Board

2016-02-25 11:35 CET
Invest in Norbotten anställer en projektledare efter att tillsammans med Swedish Laplan...

​​Olika celltyper samarbetar i hög grad för att bilda växtens vattenrörsystem

​​Olika celltyper samarbetar i hög grad för att bilda växtens vattenrörsystem

2016-02-25 08:25 CET
Vatten transporteras i växter i xylemet, ett rörsystem uppbyggt av specialiserade celle...

Intensiv blodtrycksbehandling kan vara skadlig för personer med diabetes

Intensiv blodtrycksbehandling kan vara skadlig för personer med diabetes

2016-02-25 01:01 CET
Personer med diabetes har ofta högt blodtryck och en ökad risk att drabbas av hjärt-kär...