Pressmeddelanden

2015-06-09 08:00 CEST Umeå universitet En del av botten i sjön Storjuktan i Sorsele kommun är död till följd av utsläpp från Blaikengruvan. Det upptäcktes i samband med studentprojekt gjorda vid Umeå universitet.

2015-06-08 17:32 CEST Nolia AB Skogsnolia blir första mässan där Nolia AB använder ett helt nytt webbaserat mässdeltagarsystem från InvitePeople. Besökare har många fördelar av att boka sin biljett i förväg. – Då får man snabb entré med både inträdes- och parkeringsbiljett. Det går också att planera sitt och koppla sitt deltagande till sociala medier.

Svensktillverkad RME i Martinsons transporter

2015-06-08 15:35 CEST Martinsons För andra året i rad fyller Johanssons Åkeri, som skött Martinsons transporter i över 30 år, sina bilar med RME, ett förnybart bränsle av raps och rybs. Nytt för i år är att RME:n är svensktillverkad.

Moderna mätmetoder kan förbättra rehabilitering efter stroke

2015-06-08 11:34 CEST Umeå universitet Mätningar av rörelser med hjälp av kameror i ett rörelselaboratorium ger viktig information om motorisk återhämtning efter stroke, inte minst hos personer med små funktionsnedsättningar. Det är ett av resultaten i den avhandling som Gudrun Johansson försvarar vid Umeå universitet, den 12 juni.

​Bättre hantering av röda blodkroppar kan minska behovet av blod

2015-06-08 11:13 CEST Umeå universitet Att utveckla lagringsmiljöer vid blodcentralerna som skyddar de röda blodkropparna och gör så att de inte attackeras av kroppens immunförsvar vid blodtransfusion, kan leda till ett minskat behov av blodprodukter i vården. Det konstaterar Andreas Hult i den avhandling som han försvarar vid Umeå universitet den 11 juni.

Grönare framtid med svarta pellets?

2015-06-05 11:35 CEST Umeå universitet Biomassa från skog eller åkergrödor kan till viss del ersätta fossila bränslen, men användningen i dag är globalt sett ganska liten. Martin Strandberg vid Umeå Universitet visar i sin avhandling att rostning av biomassan, så kallad torrefiering, förbättrar flera egenskaper hos biomassan så att den enklare och mer kostnadseffektivt kan ersätta fossila bränslen.

Två får Umeå universitets förtjänstmedalj

2015-06-04 16:00 CEST Umeå universitet Bengt Palmgren, professor emeritus och Bernt Eric Uhlin, professor, har genom beslut vid Umeå universitets styrelsemöte den 4 juni tilldelats universitetets förtjänstmedalj. Medaljen delas ut till personer som gjort särskilt betydelsefulla insatser för universitetet.

2015-06-04 13:17 CEST Umeå universitet Rumsligheten påverkar vårt agerande i digital litteratur, och även de berättelser som uppstår i interaktionen mellan oss och digitala medier. Det visar en ny avhandling av James Barrett, Umeå universitet.

2015-06-04 10:34 CEST Umeå universitet Statsvetarna i Umeå har betytt mycket för att förmedla och utveckla ny kunskap om politikens förutsättningar genom den forskning, undervisning och informationsspridning som de bedrivit. Den 12 juni samlas forskare, tidigare studenter och samhällsdebattörer i Umeå för att diskutera vilka spår statsvetenskapen har satt i praktiken, men även hur den kan ta sig an framtidens utmaningar.

2015-06-04 09:57 CEST Umeå universitet Den långsiktiga sysselsättningseffekten beror på den regionala ekonomins sammansättning och vilka kompetenser företagen rekryterar under sin expansionsfas. Det visar Jonathan Borggren, Rikard Eriksson och Urban Lindgren vid Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå universitet, i en nyligen publicerad artikel i topprankade Journal of Economic Geography.