Pressmeddelanden

Sound of Sörmland i Gnesta

2015-06-24 10:11 CEST Gnesta kommun Gnesta får ett tillfälligt ljudkonstverk på Stora torget i Gnesta. Installationen startar på onsdag 24 juni efter kl 14.00. I sommar anordnar Sörmlands museer "Sound of Sörmland" med ljudkonstverk i nio kommuner i Sörmland. Vi är mycket glada och stolta över att få hit installationen Ljugarbänken, av Jon Leifson. På fredag 26 juni invigs installationen kl 12.45 i parken på Stora torget.

2015-06-24 09:30 CEST Eskilstuna kommun Eskilstuna kommun har som första kommun i Sverige erhållit miljömärkt finansiering i form av ett Grönt lån från Kommuninvest. Lånet om 165 mnkr kommer att finansiera de fyra nya vindkraftverk som nu byggs utanför Sollefteå. Beslutet om investeringen togs 2014 och är en del av kommunens plan att hälften av elförbrukningen ska komma från vindproducerad el.

2015-06-24 08:31 CEST Gnesta kommun ​Medborgarna ger Gnesta kommun och kommunens verksamheter bättre betyg inom praktiskt taget alla delområden i vårens medborgarundersökning. Områden med de största förbättringarna är gång/cykelvägar, gator/vägar, kontakt med politiker, grundskolan, kommunens information samt kommersiellt utbud. Förbättringar uppvisar också kommunikationer, äldreomsorg samt idrotts- och motionsanläggningar.

Samtrafiken: Eskilstuna på plats 13 i pendlingsbarhet

2015-06-24 07:30 CEST Samtrafiken i Sverige AB ​Med 628 hållplatser på en timmes pendlingsavstånd och 1108 kvadratkilometer där man kan bo och pendla till stan är Eskilstuna Sveriges trettonde mest pendlingsbara stad. Det framgår av Samtrafikens rapport Pendlingsbara Sverige 2015, som granskar pendlingsmöjligheterna med kollektivtrafiken till 31 större svenska städer.

Bris har öppet hela sommaren

2015-06-23 14:36 CEST BRIS - Barnens Rätt i Samhället Bris kuratorer tar inte sommarlov. Hela sommaren kan barn och unga få stöd via telefon, mejl och chatt. Många behöver stöd när skolan, elevhälsan och sociala myndigheter har semester. – Ett vanligt ämne är myndighetskontakter, där barn och unga hör av sig till Bris när det professionella nätverk de annars har kring sig pausar under sommaren, säger Kattis Ahlström, Bris generalsekreterare.

Ancon Assist kassasystem - den smarta tillgängliga kassan!

2015-06-23 14:21 CEST Flexénita Ancon kassasystem accelererat på alla nivåer. Så även med Ancon Assist som är inbyggd i Ancon Guest. Ett fullfjädrat kassasystem med hög användarvänlighet. För visst vill vi alla att det ska vara enkelt att jobba vid terminalerna och att arbetet ska flyta smidig och lätt! Har du speciella önskemål kring användarvänlighet för din verksamhet är Ancon Assist ditt allra bästa val!

2015-06-22 18:45 CEST Eskilstuna kommun Eskilstuna får ett tillfälligt ljudkonstverk i dammen i Stadsparken. Installationen påbörjas tisdag 23 juni kl 07.30.

Skogsgläntan får konstnärlig gestaltning av Backa Carin Ivarsdotter

2015-06-22 11:00 CEST Eskilstuna kommun ​Sedan hösten 2014 är ny- och ombyggnationen av Skogsgläntans nya vård- och omsorgsboende igång. Under arbetets gång har diskussioner förts om konstnärlig gestaltning. Efter utvärdering av de inkomna förslagen har uppdraget tilldelats Backa Carin Ivarsdotter med förslaget ”Livets gång".

Hitta ditt Sörmland på resande fot!

2015-06-22 10:05 CEST STUA - utvecklar besöksnäringen! Ladda ner den kostnadsfria appen och hitta dina upplevelser i Sörmland! Nu finns den även på engelska, för långväga gäster.

Tåginfart får ny konst av Karin Ögren

2015-06-22 09:44 CEST Eskilstuna kommun Under projektnamnet ”Vackra infarter” vill Eskilstuna kommun utveckla och förstärka stadens järnvägsinfarter till att bli mer karaktärsfulla och tydliga för tågresenärer. Vid infarten från Stockholm ska ett nytt permanent konstverk få bidra till att skapa en tydligare och mer estetiskt tilltalande entré till Eskilstuna. Karin Ögren tilldelas uppdraget med sitt förslag ”Återkomst”.