Pressmeddelanden

Veckans nyheter från Digitala Värmland: Vecka 44

2014-11-03 08:00 CET Compare Karlstad Veckans nyheter från Stiftelsen Compare Karlstad - 104 IT-företag i regional samverkan för tillväxt genom affärsutveckling, kompetensförsörjning och investeringar/etableringar.

Pedagogiskt stöd ger studenter hjälp

2014-11-03 08:00 CET Luleå tekniska universitet Antalet studenter med funktionshinder som fått särskilt pedagogiskt stöd vid Luleå tekniska universitet har ökat med drygt 70% sedan 2002 då stödet infördes, och de flesta klarar då studierna bra.

2014-11-03 07:30 CET Sunne I Värmland beräknas nästan 24 000 anställda gå i pension fram till år 2020. En generationväxling står för dörren vilket Sunne, Torsby, Munkfors och Årjängs kommuner förberett sig för i kompetensförsörjningsprojektet "Creare Vivere – att skapa är att leva" (CV). Projektet pågick 2012-2014 och resultatet har precis sammanfattats.

Nytt resecentrum i Kungälv

2014-10-31 14:51 CET Västtrafik För att möta det ökande resandet med kollektivtrafiken bygger Västtrafik och Kungälvs kommun ett nytt modernt resecentrum i centrala Kungälv. Västtrafik investerar cirka 20 miljoner kronor i den nya anläggningen som beräknas stå klar 2018.

2014-10-30 15:01 CET Region Värmland Region Värmland har lagt mycket kraft på att få EU-medel till bredbandsutbyggnaden i länet. Och arbetet har betalat sig. Idag fattades ett beslut som ger Värmland del i en stor bredbandssatsning på flera hundra miljoner kronor. – Det här är ett väldigt viktigt och bra besked för Värmland, säger regionråd Tomas Riste.

2014-10-30 13:26 CET Bisnode Svenskt näringsliv mår bra. Konkursrisken har aldrig varit så låg, ej heller antalet företag med lägst kreditbetyg, kreditvärdighet C. Det indikerar att konkurserna kommer att fortsätta minska.

2014-10-30 11:00 CET Länsstyrelsen Värmland Naturvårdsverket har idag fastställt miniminivåer för bland annat varg i de tre rovdjursförvaltningsområdena och dess ingående län. Den fastställda miniminivån för Värmlands län är 11 vargföryngringar. Nivån skiljer sig markant från det förslag som Länsstyrelsens Viltförvaltningsdelegation lämnade, på Naturvårdsverkets begäran, i september.

Färjestad BK väljer Nobina

2014-10-30 09:38 CET Nobina Sverige AB Färjestad BK fortsätter att resa med Nobina även under de kommande fem åren. Det nya avtalet innefattar trafik med tre bussar som kommer vara profilerade i FBKs färger och logga. - Vi är fantastiskt nöjda med Nobina. De har kört oss säkert i över 30 år och står för säkerhet och trygghet, vilket är avgörande när vi har alltifrån ungdomslag till A-lagen ute på vägarna, säger Håkan Loob.

2014-10-30 09:23 CET Sunne Användningen av digital teknik har de senaste två åren tagit rejäla kliv i Sunnes skolor.

2014-10-29 15:11 CET Sunne Sweco Infrastructure AB har gjort en översiktlig stabilitets-kartläggning på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i åtta kommuner i Värmland: Sunne, Munkfors, Hagfors, Torsby, Forshaga, Kil, Årjäng och Karlstad. Elva delområden i Sunne behöver genomgå närmare utredningar.