Pressmeddelanden

Kollektivtrafiken kraftsamlar mot klimathotet

2014-09-24 10:06 CEST Västtrafik I samband med FN: s klimattoppmöte i New York har organisationer från hela världen deltagit i ett upprop för att visa på kollektivtrafikens nyckelroll för att minska utsläppen av växthusgaser. Bland hundratals konkreta exempel på åtgärder lyfts Västtrafiks miljöarbete och pilotprojekt med laddhybridbussar fram som goda exempel.

Inbjudan till kickoff för regionalt automationsnätverk i Värmland

2014-09-24 08:00 CEST Compare Karlstad Compare, Paper Province och Stål & Verkstad tar initiativet till att starta ett automationsnätverk och inbjuder till ett kickoff-möte torsdag 16 oktober för företag som vill vara med från början.

Nordic Medtest presenteras på internationell tjänstekonferens

2014-09-24 07:30 CEST Nordic Medtest Den 9-10 december möts för första gången världsledande forskning och praktisk tillämpning och ledarskap i tjänsteintensiva organisationer i konferensen Service Convention Sweden i Karlstad. En av föredragshållarna på konferensen är Peter Furster som talar om Nordic Medtest som ett bra exempel på innovationsimplementation - "hur vi får bättre effekt av goda initiativ".

2014-09-24 06:00 CEST Skolval 2014

Här är Sveriges värsta bilförare

2014-09-23 14:08 CEST Kanal 5 Fastnaglad gaspedal, impulsiva tvärbromsningar, tveksam blinkerskontroll och filbyte sådär lite efter humör. Den svenska trafiksituationen har på intet sätt blivit bättre så det finns inget annat att göra än att ta tillbaka Sveriges absolut viktigaste program – Sveriges värsta bilförare. Programledare är Adam Alsing. Sveriges värsta bilförare har premiär måndag 20 oktober 20.00 i Kanal 5.

Lesjöforsbolaget Velleuer får prestigefylld utmärkelse från Stihl

2014-09-23 09:35 CEST Lesjöfors AB Det tyska Lesjöforsbolaget Velleuer, beläget nära Düsseldorf, fick nyligen ta emot utmärkelsen ”Supplier of the Year” av Stihl. Det var tredje gången som Velleuer fick den prestigefyllda utmärkelsen av motorverktygstillverkaren.

2014-09-23 08:15 CEST Ipeer AB Det svenska sportklädesvarumärket Craft låter kunderna i sex länder designa kläder online. Efter utvärdering i konkurrens valdes Ipeer och Hosted VMware för driften utifrån skalbarhet, säkerhet, pris och flyttbarhet. Thecraftfactory.com skall gå live i oktober. Verktyget som låter användarna anpassa kläder samt ladda ner mallar och göra egna klädskisser avses efterhand nå Crafts 39 landsmarknader.

Digitala Värmland tar form för att nå målen i digitala agendan

2014-09-23 08:00 CEST Compare Karlstad "För att på bästa sätt ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen erbjuder människor och företag i Värmland behövs ett helhetsgrepp och bred samverkan mellan offentlighet, universitet och näringslivet".

2014-09-22 15:05 CEST Arvika kommun I projektet "Arvika läser Tove Jansson" uppmärksammas nu Tove Janssons betydelse som inspiratör för nutida serietecknare. Utställningen finns att se på Arvika Bibliotek den 1-31 oktober.

2014-09-22 14:02 CEST Västtrafik Nu är det enklare att ansöka om resegaranti på Västtrafiks hemsida tack vare ett nytt system för hantering av kundärenden. Förändringen innebär också förkortade svarstider.