Pressmeddelanden

Sveriges kommuner på Facebook Q1 2016

Sveriges kommuner på Facebook Q1 2016

2016-04-07 07:00 CEST
Vi har genomfört en undersökning över Sveriges kommuner på Facebook för kvartal ett und...

Nybörjarkurs i arabiska på biblioteket

2016-04-06 14:08 CEST
Som ett led i arbetet med att skapa mötesplatser mellan människor, öka integrationen oc...

Speciallärarprogrammets inriktning språk-, skriv- och läsutveckling avvecklas

Speciallärarprogrammets inriktning språk-, skriv- och läsutveckling avvecklas

2016-04-06 11:28 CEST
Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har funnit brister i kvaliteten vid sin granskning av...

Boksläpp om miljökemi och betongkonstruktion

Boksläpp om miljökemi och betongkonstruktion

2016-04-05 13:17 CEST
Nu på onsdag den 6 april är det lansering av två böcker "Introduktion till miljökemi" o...

Stort intresse för kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

Stort intresse för kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

2016-04-05 11:00 CEST
Karlstads universitet har på uppdrag av Skolverket tagit fram en ny nätbaserad utbildni...

Konferens om våldbejakande extremism

2016-04-05 08:15 CEST
Onsdagen den 6 april samlas förtroendelvalda, anställda inom kommuner, landsting, länss...

Spjut-talang till börsen

2016-04-05 08:01 CEST
18-årige spjutkastaren Rasmus Eriksson från Kil blir den första manliga friidrottaren i...

Förändringar i Willhems styrelse

2016-04-05 08:00 CEST
​Sophia Mattsson-Linnala och Simon de Chateau föreslås att väljas in i Willhems styrels...

Branäsgruppen och Swecamp skapar gemensamt resecentrum

Branäsgruppen och Swecamp skapar gemensamt resecentrum

2016-04-05 06:00 CEST
Två av Sveriges större turismaktörer gör gemensam sak för ökad gästservice. Under g...

Pressinfo: Karin Bojs besöker Arvika

2016-04-04 15:23 CEST
​Måndagen den 18 april besöker Karin Bojs Arvika Bibliotek för att berätta om sitt fors...