Pressmeddelanden

Folkuniversitetet bemöter kritik avseende driften av Skara skolscen

2014-06-11 16:08 CEST Folkuniversitetet Göteborg Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) riktar kritik mot Folkuniversitetets drift av Skara skolscen. I en rapport menar man att tidigare påtalade brister inte har åtgärdats och att skolan därmed inte uppfyller de krav som ställs. Samtidigt talar den elevenkät MYH har genomfört om god kvalitet och hög elevnöjdhet.

Sexsibility kommer till Ängsbacka i år! 25-29 juni

2014-06-11 15:59 CEST Ängsbacka Kursgård För sjätte året i rad ordnas Sexsibilityfestivalen för den som vill utforska sig själv genom sexualitet och närhet. Sex, lek, skratt och njutning är inte bara underbart i sig, utan kan också ge en fördjupad upplevelse av livet, hela själsliga sår och motivera till förändring. Festivalen arrangeras i år för första gången på Ängsbacka kursgård i Värmland, runt 200 deltagare och volontärer kommer.

Nya bussterminalen på Torp öppnar 15 juni

2014-06-11 13:49 CEST Västtrafik Nu är den nya bussterminalen på Torp klar. Från och med söndag 15 juni börjar Västtrafiks regionbussar trafikera den nya knutpunkten. I december kommer även de lokala bussarna att stanna vid terminalen.

2014-06-11 10:09 CEST Inlandsinnovation AB Inlandsinnovation investerar 15 miljoner kronor i Limes Audio. Företaget utvecklar och licensierar teknik som förbättrar ljudet vid video- och telefonkonferenser. Investeringen möjliggör en lansering av bolagets teknik på den internationella marknaden.

2014-06-11 10:00 CEST Region Värmland Runt om i länet finns en mängd affärsidéer som skulle kunna bli verklighet. Det finns blivande företagare som med lite hjälp skulle kunna skapa sitt eget arbete, och i förlängningen kanske också andras. Molkoms folkhögskola är projektägare för den förstudie som just nu genomförs på temat möjlig företagsutbildning med inriktning svenska som andraspråk.

Med miljöfokus på bilindustrin

2014-06-11 09:33 CEST Luleå tekniska universitet Miljöinnovationer inom bilindustrin går trögt och behöver utmanas visar forskning vid Luleå tekniska universitet.

2014-06-11 08:08 CEST Mict AB Trafiksäkra mikrovågsugnar från ledande märken har varit en bristvara under en tid. POCHI har tillsammans med Electrolux nu löst detta genom ett samarbete. POCHI kan erbjuda en fordonssäkrad mikrovågsugn. Den är testad enligt Trafiksäkerhetsverket krav.

Ängenleden –  kvalitetsmärkt Värmlandsled

2014-06-10 18:49 CEST Sunne Föreningen Värmlandsleder kan med glädje meddela att Ängenleden tilldelats kvalitetsmärkningen Värmlandsled. Läs mer om vandringslederna på http://varmlandsleder.se Sunne kommun har nu två kvalitetsmärkta Värmlandsleder, som första kommun i länet.

2014-06-10 14:32 CEST Västtrafik Den 13 juni avslutas projektet med linje 89 i handelsområdet Högsbo/Sisjön som finansierats av Göteborgs stad. Resandet har inte varit tillräckligt högt för att Västtrafik ska kunna motivera ett övertagande av linjen.

Varning för snabba cash! Ekonomismart besöker politikerveckan i Almedalen

2014-06-10 10:00 CEST Folkuniversitetet Göteborg Många unga har svårt att komma in på både bostads- och arbetsmarknaden. Om man har problem med sin privatekonomi blir det ännu svårare. Men det finns hjälp att få.