Pressmeddelanden

2014-08-06 14:29 CEST Arvika kommun Projektet "Arvika Läser Tove Jansson" uppmärksammar 100-årsdagen av Tove Janssons födelse. Arvika Bibliotek lördagen den 9 augusti 2014.

Karlstadsbor går med i Veteranmarschen

2014-08-06 10:06 CEST Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) Veteranmarschen är en 32 mil lång vandring för att hedra och synliggöra Sveriges alla militära och civila veteraner. Två av deltagarna är Bengt Fransson och Anders Frykblom från Karlstad. De går med i Veteranmarschens avslutande etapp mellan Hallsberg och Örebro den 9 augusti – en sträcka på 27 km.

2014-08-05 16:24 CEST Sunne Det kraftiga åsk- och regnovädret igår eftermiddag har orsakat översvämningar centralt och många till hälften nedfallna eller nedfallna träd i Sunneområdet. I dagsläget är Sundsbergsområdet, elljusspåret i Åmberg vid Sunne hembygdsgård och Lerälvsravinen i centrala Sunne avstängda på grund av mängder av träd som knäckts eller blåst omkull. Områdena är farliga att vistas

2014-08-05 11:08 CEST Länsstyrelsen Värmland Länsstyrelsen Värmland har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att upphäva förbudet mot eldning utomhus. Beslutet hävs från och med tisdagen den 5 augusti klockan 18.00.

Rapportera dina napp med ny app

2014-08-05 10:00 CEST Sportfiskarna Du som fiskar i Vänern kan nu rapportera din fiskelycka med en gratis app från Sporfiskarna. Genom att registrera dina fångster bidrar du till mer kunskap om Vänerns fiskebestånd och på sikt även ett bättre sportfiske.

2014-07-31 09:07 CEST Arvika kommun Lördagen den 9 augusti börjar Arvika Kraft AB att bygga en av Sveriges största solcellsparker. I samband med detta anordnas ett arrangemang mellan 10.00 och 13.00. Arrangemanget sker vid Mosseberg i Arvika, där solcellsparken kommer att byggas.

Prova på livet på en säter

2014-07-31 08:15 CEST Länsstyrelsen Värmland Den 3 augusti anordnar Länsstyrelsen tillsammans med föreningen för Kårebolssäterns bevarande en öppen säterdag. Då är alla välkommen till Kårebolssätern i Stöllet, den ena av Värmlands blott två kvarvarande sätrar där djuren betar fritt ute i skogen runt sätervallen. Under dagen kommer det att finnas möjlighet att prova på några av sysslorna på en säter.

2014-07-29 14:15 CEST TUK AB Sedan 1 maj heter företaget TUK AB efter överlåtelsen av förlagsverksamheten till Liber AB. Fokus för TUK AB är nu att hjälpa organisationer som vill utvecklas med moderna projektledningsmetoder. Det har växt fram många metoder för bättre motivation, autonomi och kreativitet i näringslivet under de senaste 10-15 år sedan som många företag inte ens känner till, säger Tomas Gustavsson, vd för TUK.

Tantrafestival på Ängsbacka 30 juli-3 aug

2014-07-25 11:08 CEST Ängsbacka Kursgård För tredje året ordnar Ängsbacka i Värmland en fyra dagar lång festival för den som vill utforska sig själv och expandera genom den sexuella energin. Runt 300 personer samlas på kursgården som är en plats för personligt växande sedan 1990-talet. Utöver ett fullspäckat schema med workshops av en rad tantralärare, blir det i år fler chanser att mötas, bland annat genom en lekfull dejtingservice.

2014-07-23 20:36 CEST Fergus Record