Dokument

Våld mot barn

2014-06-25 07:00 CEST BRIS - Barnens Rätt i Samhället En rapport från Bris och Tryggare Sverige om andelen uppklarade fall av barnmisshandel.

Juryns utlåtande för Nordens högsta byggnad

2014-06-18 11:00 CEST SERNEKE I samråd med Sveriges Arkitekter, Stadsbyggnadskontoret i Göteborg samt kommunala bolaget Älvstranden Utvecklings AB bjöd SERNEKE Group AB i januari 2014 in till tävling för utformning av området Karlavagnsplatsen, ett dynamiskt stadsområde på Lindholmen som bland annat ska innehålla ett av Nordens högsta hus. Här presenteras resultatet.

Jury statement - Scandinavia's tallest building

2014-06-18 11:00 CEST SERNEKE In consultation with The Swedish Association of Architects, Gothenburg’s City Planning Authority, and the municipal firm Älvstranden Utvecklings AB, a competition was held by SERNEKE AB in January 2014 for the design of Karlavagnsplatsen – a dynamic urban area of Lindholmen that will include, among other things, one of the tallest buildings in the Nordic region. Here are the results.

Cykelbokslut 2013

2014-06-16 15:18 CEST Umeå kommun

2014-06-16 08:14 CEST Västerbottens läns landsting En första projektutvärdering av European Minds.

Med miljöfokus på bilindustrin

2014-06-11 09:29 CEST Luleå tekniska universitet "Managing Product Innovation in the Automotive Industry In light of the environmental challenge" är titeln på en ny doktorsavhandling från Luleå tekniska universitet av teknologie doktor Åsa Kastensson.

Utredningsgruppens rapport

2014-06-11 09:04 CEST Umeå universitet

Från skog på rot till träprodukt

2014-06-09 09:44 CEST Luleå tekniska universitet Magnus Fredrikssons doktorsavhandling med titeln "The Value of Wood : Production Strategies in the Forestry-Wood Chain Using X-ray Scanning and Computer Simulation"

Regler för studentflak och alkoholförtäring i centrumfyrkanten

2014-06-04 16:28 CEST Umeå kommun

Karta över underhållsarbeten 2014

2014-05-28 11:18 CEST Umeå kommun Karta över underhållsarbeten 2014, pdf