Dokument

Befolkningstabell

2013-11-11 15:31 CET Umeå kommun

Resultat av trycksårsmätning VLL oktober 2013

2013-11-08 08:30 CET Västerbottens läns landsting

Inlandsinnovation in major deal to internationalise Orexplore

2013-11-06 09:34 CET Inlandsinnovation AB Inlandsinnovation is selling its entire stake in Orexplore to the Australian company Swick Mining Services, thereby furthering the internationalisation of Swedish innovation technology in the mineral exploration field.

Frågor och svar om 1177 Vårdguiden

2013-11-05 10:01 CET Västerbottens läns landsting

Matlista Tyrols Vilda Julbord 2013

2013-10-29 08:30 CET Gröna Lund

Historik Tyrols Vilda Julbord

2013-10-29 08:30 CET Gröna Lund

Direktiv och ekonomiska ramar

2013-10-28 16:54 CET Umeå kommun

Investeringsförändringar

2013-10-28 16:54 CET Umeå kommun

Program konferens "framtidens hållbara fordon"

2013-10-28 04:45 CET KNUT-projektet

Inlandsinnovations delårsrapport januari-september och tredje kvartalet 2013

2013-10-24 19:18 CEST Inlandsinnovation AB Under delåret har Inlandsinnovation tecknat investeringsavtal om andelar i nya portföljbolag som innebär nya åtaganden på 182 miljoner kronor. I befintliga portföljbolag har ägarkapital om 59 miljoner kronor investerats. Delårsresultatet uppgick till 47 miljoner kronor.