Bilder

Jenni Riekkola

Jenni Riekkola

2017-10-02 06:24 CEST

Margareta Jonsson

Margareta Jonsson

2017-09-28 08:12 CEST

Margareta Jonsson, tandsköterska och tobaksavvänjare.

FAUST

FAUST

2017-09-28 08:00 CEST

Méphistophélès - Kosma Ranuer och Valentin – Hannes Öberg .

FAUST

FAUST

2017-09-28 08:00 CEST

Siebel – Solgerd Isalv

FAUST

FAUST

2017-09-28 08:00 CEST

Faust – Yinjia Gong

FAUST

FAUST

2017-09-28 08:00 CEST

Marguerite – Sabina Risholt och Faust – Yinjia Gong.

FAUST

FAUST

2017-09-28 08:00 CEST

Méphistophélès – Kosma Ranuer och NorrlandsOperans kör och barnkör.

FAUST

FAUST

2017-09-28 08:00 CEST

NorrlandsOperans kör och barnkör

FAUST

FAUST

2017-09-28 08:00 CEST

Méphistophélès – Kosma Ranuer

Unika larmdata utvecklar ambulanssjukvården

Unika larmdata utvecklar ambulanssjukvården

2017-09-27 10:28 CEST

Ett system för att optimera prehospitala resurser efterfrågas i hela Sverige och kan potentiellt användas av hela världen. Men angreppssättet kan i förlängningen appliceras till andra delar av vården. Patrik Rydén är docent i matematisk statistik vid Umeå universitet och ansvarig för den statistiska modelleringen. Britt-Marie Nordström är koordinator för projektet och sjuksköterska vid Akutsjukvården Västerbotten.