Pressmeddelanden

Klimatfrågorna måste upp på agendan

2014-12-11 08:00 CET Umeå universitet Människoskapade utsläpp av klimatstörande växthusgaser förändrar våra livsbetingelser runt hela jorden. Martin Hultman, teknik- och miljöhistoriker, fram till årsskiftet verksam vid Umeå universitet och Jonas Anshelm verksam vid tema teknik och social förändring, Linköpings universitet, presenterar på fredag sin nya bok Discourses of Global Climate Change.

CHEMSEA-partners följer upp succéprojekt och bildar samarbetscenter

2014-12-11 08:00 CET Umeå universitet Efter det lyckade CHEMSEA-projektet, där man kartlade kemiska stridsmedel som dumpats i Östersjön efter andra världskriget, bildar nu Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet och Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, tillsammans med övriga nio CHEMSEA-partners ett samarbetscenter av experter i frågor om dumpade kemiska stridsmedel i Östersjön.

2014-12-10 14:07 CET Umeå universitet Fredagen den 12 december klockan 9 besöker Hjärnfonden Umeå för att dela ut 3 miljoner kronor till ALS-forskargruppen vid Umeå universitet. Anslaget är ett resultat av de 35 000 SMS-gåvor som kommit in via Ice Bucket Challenge.

Nöjdast kunder hos Sverigeflyg och Malmö Aviation

2014-12-10 13:51 CET Malmö Aviation Sverigeflyg och Malmö Aviation är svenska folkets mest älskade flygbolag 2014. Det visar årets mätning av Svenskt Kvalitetsindex (SKI) där Sverigeflyg återtar förstaplatsen med Malmö Aviation som god tvåa. Fjolårets vinnare, Norwegian, har halkat ner till tredje plats.

Testbaserad inlärning är en bra pedagogisk metod som stärker minnet

2014-12-10 10:48 CET Umeå universitet Carola Wiklund-Hörnqvist visar i sin avhandling att testbaserad inlärning i klassrummen är gynnsam för hågkomst av information över tid, och med hjälp av funktionell hjärnavbildning (fMRI) har Carola i sin avhandling kunnat visa på varför det är bra. Carola Wiklund-Hörnqvist presenterar sin avhandling vid Umeå universitet den 15 december.

 Universitetet i unik miljardsatsning från EU

2014-12-10 10:19 CET Luleå tekniska universitet Luleå med Luleå tekniska universitet kommer att leda en av 6 noder i EUs miljardsatsning på råvaror kallad RawMaTERS.

Artikel om celiaki prisbelönt på Läkarstämman

2014-12-10 09:33 CET Svenska Celiakiförbundet ​I våras skrev några av landets främsta experter på celiaki, även kallad glutenintolerans, en vetenskaplig översiktsartikel om sjukdomen. Artikeln har nu blivit prisbelönt. Vid medicinska riksstämman i början av december fick artikeln pris som ”Bästa översiktsartikel” i Läkartidningen 2014.

Barn och unga kan få ökat stöd nästa år

2014-12-09 16:26 CET Umeå kommun Det kommunala aktivitetsstödet delas ut till föreningar som anordnar aktiviter för barn och unga i Umeå kommun. Det gäller både idrottsföreningar och allmänna ungdomsföreningar. Hitintills har stödets bestått av en fast summa men nu har fritidsnämnden beslutat att det nästa år ska finnas möjlighet till en rörlig del. Det kan innebära en bonus för föreningarna.

2014-12-09 16:01 CET Umeå kommun ​Kommunstyrelsen har beslutat att Umeå kommun ska teckna två nya avtal med Migrationsverket om så kallade ensamkommande barn. Ett avtal gäller 47 asylplatser för barn i åldern 15–17 år och det andra 68 platser för barn med permanent uppehållstillstånd (PUT).

Ökad kontroll hindrar pedagogisk utveckling

2014-12-09 13:52 CET Umeå universitet Att styra skolans utveckling genom ökad kontroll och uppföljning motverkar sitt eget syfte. När kontrollerna ökar minskar lärarnas inflytande. Tekniska och ekonomiska utgångspunkter istället för läroplanens, elevernas och lärares behov, är det som styr vilka medier elever och lärare kan använda i undervisningen.