Pressmeddelanden

2014-11-12 08:10 CET Umeå universitet Institutionen för Informatik firar 20-årsjubileum den 14 november på Umeå universitet.

Tvåtusen elever testar teknik i praktiken

2014-11-12 07:42 CET Örnsköldsviks kommun Den 18-21 november är det dags för de årliga NoT-dagarna i Örnsköldsvik. Arrangemanget vänder sig till elever i grundskolan och gymnasiet. Syftet är att väcka intresse, samt öka kunnandet i Naturvetenskap och Teknik. Årets tema är ”Förnybar energi med vatten som energikälla”.

2014-11-11 17:08 CET SKELLEFTEÅ ​Välkommen måndagen den 17 november kl. 11.45 till Skeria-fondens utdelning och lunch. Kommunalrådet Lorents Burman delar ut årets stipendier i avsikt att stödja aktiviteter som gör att studenterna vid Campus Skellefteå trivs bättre och att den studiesociala miljön förbättras. Stöd lämnas även till aktiviteter som ökar intresse och kunskap om forskning och utbildning.

2014-11-11 16:13 CET Umeå kommun Kommunen ska undersöka möjligheterna att elever på Svenska för invandrare, SFI, översätter kommunal information till olika språk. Detta sedan kommunstyrelsen bifallit ett medborgarförslag. Två andra medborgarförslag har avslagits.

2014-11-11 13:00 CET Umeå kommun Potentialen i socialt företagande Intresset för sociala företag ökar i Sverige. Det finns drygt 350 företag i Sverige och de blir hela tiden fler. För att skapa bättre förutsättningar för utveckling av sociala företag i Umeå och Vännäs kommun, har Stödstrukturen för socialt företagande bjudit in till ett utvecklingsseminarium 12 november.

Alla talare till TEDxGöteborg är nu klara.

2014-11-11 11:28 CET TEDxGöteborg Alla talare till TEDxGöteborg är nu klara – se hela listan här. Cancerforskare, politiska visionärer, uppfinnare av nya musikinstrument, modeskapare, flyktingar och våldtäktsöverlevare. Årets TEDxGöteborg är full av spännande talare. Konferensen har temat ”When Life Gives You Lemons” och går av stapeln den 18 november på Clarion Post Hotel.

Turismen ökar igen förtydligat om camping

2014-11-11 09:35 CET Region Västerbotten Västerbottens hotell hade 16 204 fler gästnätter i september 2014 jämfört med samma månad föregående år, en ökning med hela 28 procent. – Ökningen är stor, mycket glädjande och är ett kvitto på ett gemensamt och hårt arbete där alla deltar, såväl destinationer, lokala turistbolag och turistanläggningar, säger Annika Sandström, tf länsturistchef vid VästerbottensTurism, Region Västerbotten.

Turismen i Västerbotten ökar igen

2014-11-11 08:18 CET Region Västerbotten Västerbottens hotell hade 16 204 fler gästnätter i september 2014 jämfört med samma månad föregående år, en ökning med hela 28 procent. – Ökningen är stor, mycket glädjande och är ett kvitto på ett gemensamt och hårt arbete där alla deltar, såväl destinationer, lokala turistbolag och turistanläggningar, säger Annika Sandström, tf länsturistchef vid VästerbottensTurism, Region Västerbotten

Drygt 17 miljoner till forskning om återvinning av rökgaser och avloppsvatten

2014-11-11 08:00 CET Umeå universitet Forskningsprojektet Microbiorefine vid Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet har beviljats anslag med 17,68 miljoner kronor av Energimyndigheten. Projektet utforskar hur rökgaser och avloppsvatten kan användas för att göda alger och cyanobakterier – som i sin tur kan producera biomassa till biobränslen.

Tacktalet charmade alla när Edel Puntonet blev årets Unga Företagare på Umeågalan 2014

2014-11-11 07:50 CET Edelphoto AB Edel Puntonet blev i förra veckan utsedd till årets Unga Företagare på Umeågalan 2014. Under galan tog Edel emot priset och höll sitt tacktal - ett tacktal som charmade alla.