Pressmeddelanden

Åtta svenska rymdbolag ska förändra världen

Åtta svenska rymdbolag ska förändra världen

2016-11-21 16:08 CET
Nu lyfter de åtta första svenska rymdbolag som fått plats i den nya nationella satsning...

Vad sparas från samtiden i museerna?

Vad sparas från samtiden i museerna?

2016-11-21 15:51 CET
Frågan ska diskuteras under två dagar denna vecka, då nätverket DOSS, Dokumentation av ...

​  Är du same men blev inte upptagen i Sametingets röstlängd?

​ Är du same men blev inte upptagen i Sametingets röstlängd?

2016-11-21 10:41 CET
Ännu går det att överklaga Sametingets valnämnds beslut om man tycker att de fattat ett...

Umeå universitet gör massiv satsning på autonoma system för framtidens industri och samhälle

2016-11-21 10:25 CET
Kempestiftelserna beviljar två års finansiering för åtta postdoktorer i en satsning på ...

Medieringen av affekt: säkerhet, fruktan och subversivt hopp i en visuell kultur

Medieringen av affekt: säkerhet, fruktan och subversivt hopp i en visuell kultur

2016-11-21 10:12 CET
I en ny avhandling vid Umeå universitet utforskar medievetaren och filmaren Rodrigo Fer...

175 lumen per watt - Nytt rekord inom LED-rörs utvecklingen

175 lumen per watt - Nytt rekord inom LED-rörs utvecklingen

2016-11-21 10:10 CET
Det senaste uppmätta värdet för LED-rör mätte 175 lumen per watt vilket slår tidigare u...

Komplexa drivkrafter bakom skogsbrukets naturvårdsåtgärder - nu syns resultaten

Komplexa drivkrafter bakom skogsbrukets naturvårdsåtgärder - nu syns resultaten

2016-11-21 10:03 CET
Den främsta drivkraften bakom denna utveckling var ”rödlistorna” som visade på hur arte...

Krig, hopp och lycka på Västerbottensturné

Krig, hopp och lycka på Västerbottensturné

2016-11-21 08:51 CET
Med en nyanserad bild av Syrien låter föreställningen Arabic spring oss färdas mellan h...

Unik studie om glukosnivåer under förlossning

Unik studie om glukosnivåer under förlossning

2016-11-21 06:17 CET
Ny forskning från Luleå tekniska universitet visar att glukosnivåerna blir naturligt fö...